Partner

TriageExpert


Gegevens die bekend zijn binnen Visma Verzuim worden automatisch in de Triages ingevuld.

Visma Verzuim en TriageExpert werken al meer dan 10 jaar samen door een goede koppeling tussen Visma Verzuim en de Triage-applicaties van TriageExpert aan te bieden. Hiervan maken tientallen organisaties gebruik.

 

TriageExpert levert 4 applicaties die gezamenlijk in de twee jaar verzuimbegeleiding helpen sturen op het verzuim. Omdat de informatie die nodig is om op verzuim te sturen vanwege privacyregels, werken gebruikers van de Triages in taakdelegatie. Daarom heeft TriageExpert ook alles in huis om taakdelegatie op een degelijke manier te organiseren in uw organisatie.

 

Gegevens die bekend zijn binnen Visma Verzuim worden automatisch in de Triages ingevuld en op basis van de uitkomsten worden rapportages in de juiste (medische) dossiers geplaatst. TriageExpert zorgt samen met de klant voor de inrichting van de Triages en Visma Verzuim om te zorgen voor een veilige en effectieve werkwijze.


Meer informatie

Wil je meer weten over de koppeling met TriageExpert en de mogelijkheden die dit biedt? Neem dan contact op met je accountmanager. Of ga naar www.triageexpert.nl, daar zijn ook de nodige video’s te bekijken over de Triages, taakdelegatie en privacy.