Blog overzicht

Verzuim verlagen? Verhoog de medewerkersbetrokkenheid


Dene Mastwijk


Betrokken medewerkers zijn goud waard voor elke organisatie. Ze melden zich (bijna) nooit ziek, werken proactief en zijn van grote toegevoegde waarde voor het
bedrijf. Kortom: betrokken medewerkers bepalen in grote mate het succes van een organisatie. Maar hoe zorg je er dan voor dat je collega’s betrokken zijn en blijven?

 

Waarom betrokkenheid zo belangrijk is

Betrokkenheid is een belangrijke voorspeller van de prestaties van een organisatie. Betrokken medewerkers zijn loyaal aan de organisatie, denken (pro)actief mee en zijn trots op hun werk. Ze zetten zich graag in om de doelstellingen te behalen. Minder betrokken medewerkers voegen op hun beurt minder toe en hebben in sommige gevallen zelfs een negatieve invloed op de prestaties van de organisatie.

 

De 3 vormen van betrokkenheid

De mate van betrokkenheid wordt ruwweg opgedeeld in 3 vormen: affectieve betrokkenheid, normatieve betrokkenheid en continuerende betrokkenheid.

 

Affectieve betrokkenheid

Affectief betrokken medewerkers identificeren zichzelf met de organisatie. Hij of zij is loyaal, meldt zich nauwelijks ziek en ziet zich tot in de lengte der jaren bij de organisatie werken. Deze medewerkers willen ook maar wat graag betrokken worden bij de gang van zaken. Affectief betrokken collega’s hebben de grootste positieve invloed op de prestaties van de organisatie.

 

Wil je ook meer betrokken medewerkers, maar weet je niet waar je moet beginnen? Download gratis het e-book ‘Hogere betrokkenheid? Focus op deze 6 thema’s’. Download Nu

 

Normatieve betrokkenheid

Normatief betrokken medewerkers voelen zeker wel een band met de organisatie. Zij zien het als een morele verplichting om de organisatie trouw te blijven en zou zich zich schuldig voelen als hij of zij vertrekt. Normatieve betrokkenheid kan nog altijd een positieve invloed hebben op de prestaties van de organisatie, zij het in mindere mate dan affectieve betrokkenheid.

 

Continuerende betrokkenheid

Medewerkers met een continuerende betrokkenheid voelen de noodzaak om bij uw organisatie te blijven, bijvoorbeeld omdat ze elders op de arbeidsmarkt waarschijnlijk niet aan de bak kunnen. Het verlaten van de organisatie is vooral heel nadelig voor de medewerker zelf. Continuerende betrokkenheid heeft geen of soms zelfs een negatieve invloed op de prestaties van de organisatie.

 

Wil je ook meer betrokken medewerkers, maar weet je niet waar je moet beginnen? Download gratis het e-book ‘Hogere betrokkenheid? Focus op deze 6 thema’s’. Download Nu

 

Maar hoe zorg je er dan voor dat je medewerkers betrokken zijn?

Door ze te betrekken! Betrokken medewerkers willen het gevoel hebben dat ze actief kunnen bijdragen aan het succes van de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld door samen een visie te bepalen, in plaats van een visie van hogerhand opleggen. Medewerkers raken daarnaast meer betrokken als zij zelf doelen kunnen stellen. Niet alleen voor het team, maar ook voor zichzelf. Tot slot creëer je betrokkenheid door medewerkers in hun kracht te zetten. Doen zij werk waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden? Hebben zij daarin voldoende ruimte voor doorontwikkeling? Kortom: zorg je voor goed talentmanagement?

 

Betrokkenheid als onderdeel van Employee experience

De betrokkenheid van medewerkers speelt een belangrijke rol in de ervaring en tevredenheid tijdens hun werk. In onze blog over Employee experience legden we al uit dat iemands ervaring tijdens werk wordt bepaald door twee afzonderlijke elementen: engagement (betrokkenheid) en enablement. Hier vertelden we dat het belangrijk is dat geëngageerde medewerkers zich gesteund moeten voelen in hun enthousiasme en de manier waarop zij hier invulling aan wil geven.

 

Het goede gesprek over betrokkenheid

Door continu in gesprek te blijven met je medewerkers, kun je als leidinggevende grip krijgen op ieders betrokkenheid. In deze gesprekken gaat over bijvoorbeeld iemands persoonlijke ontwikkelplannen, maar ook over het werkgeluk dat iemand ervaart. Belangrijk is dat je medewerkers voor een belangrijk deel in the lead zijn tijdens deze gesprekken.

 

Met behulp van het online platform van Dialog stimuleer je als leidinggevende of HR-manager het eigenaarschap van de medewerkers en voer je het goede gesprek over doelen, talenten en engagement. Zo zorg je dat je medewerkers betrokken blijven en dat zij het optimaal bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van de organisatie.

 

Over Visma Verzuim

Wij willen werknemers in organisaties veilig, gezond en duurzaam inzetbaar houden. Dat doen wij door samen met onze klanten de meest flexibele, complete en gebruiksvriendelijke software te ontwikkelen voor verzuimbegeleiding en het inzetbaar houden van werknemers. Daarbij geloven wij in de kracht van eenvoud, connectiviteit en data.

 Andere blogs
06 / 03 / 23
Beleid opstellen voor hybride werken

Sinds de coronapandemie zijn steeds meer werkgevers gaan nadenken over beleid voor hybride werken. Veel werknemers willen graag deels thuis blijven werken en ook werkgevers hebben gezien dat thuiswerken prima kan werken. Volledig thuiswerken zit er vaak niet in, maar voor hoeveel dagen gaan werknemers dan terug naar kantoor? En hoe ga je dit organiseren? Het is verstandig om hiervoor beleid op te stellen.

Bericht lezen
10 / 02 / 23
Neem afspraken over privétijd tijdens verzuim op in verzuimprotocol

Een werknemer die ziek is, hoeft tijdens zijn ziekmelding niet alleen maar thuis te blijven en op bed te liggen. Maar dat betekent niet dat ze alles maar kunnen doen en laten wat ze willen. Als werkgever bespreek je de bewegingsruimte van een ziekgemelde werknemer. In hoeverre mag je grenzen stellen aan de bewegingsruimte van een zieke werknemer?

Bericht lezen
03 / 01 / 23
Zorg met een gezonde leercultuur voor duurzame inzetbaarheid

Duurzaam inzetbaar zijn, gaat niet alleen over gezondheid. Werknemers moeten ook op andere vlakken zorgen dat zij aantrekkelijk blijven voor de eigen werkgever en de arbeidsmarkt. Daarvoor is het nodig dat werknemers zich tijdens de loopbaan blijven ontwikkelen met behulp van opleiding en scholing. Organisaties met een gezonde leercultuur steunen en stimuleren dit. 

Bericht lezen
Hogere betrokkenheid? Focus op deze 6 thema's

 

Wil je ook meer betrokken medewerkers, maar weet je niet waar je moet beginnen? Lees er alles over in het gratis e-book ‘Hogere betrokkenheid? Focus op deze 6 thema’s’. Download hier het E-book