Verzuimpreventietips

Verzuimpreventie: zo voorkom je zieke werknemers

Hoe vaak denk je dat ziekte van een werknemer met het werk te maken heeft? In meer of minder dan de helft van de gevallen? Denk je aan dat eerste, dan zit je goed. Want bij 60% ligt de oorzaak op het werk. En de oplossing dus óók. Ontdek met deze verzuimpreventietips hoe je uitval door ziekte op het werk voorkomt. Beter voor de medewerkers, de organisatie én de bedrijfsportemonnee.

Visma Verzuim

Wat is verzuimpreventie precies?

Verzuim betekent letterlijk ‘afwezig zijn’. Een vakantie of bezoek aan de tandarts valt daar in het bedrijfsleven niet onder. Wel afwezigheid door ziekte. Bijvoorbeeld door een gebroken been tijdens die skivakantie. Of door een simpele val van een keukentrapje tijdens de voorjaarsschoonmaak. Oók uitval door een overbelast lichaam of overbelaste geest valt hieronder.

 

 

Ziekte door privé-oorzaken kun je niet voorkomen. Ziekte door het werk wél. En dat noemen we verzuimpreventie; het voorkomen van afwezigheid door (werkgerelateerde) ziekte.

Demo aanvragen
Visma Verzuim

Beter voorkomen dan ‘genezen’

Heeft jouw organisatie de verzuimfocus vooral op begeleiden van medewerkers die al ziek zijn? En wordt het beleid hierop afgestemd? Begrijpelijk, want dát is wat je direct ziet. Toch is dit eigenlijk symptoombestrijding, om in ziektetermen te blijven. Je weet immers nu dat 60% van de mensen ziek wordt door het werk. Dan weet je ook wat voorkomen daarvan, zeker van langdurig verzuim, kan opleveren… Ontdek hieronder wat je met die kennis kunt.

Demo aanvragen
Visma Verzuim

Top 3 oorzaken van ziekte door het werk

In de top 3 van ziekteveroorzakers op het werk staat volgens Arbobalans 2020:

  1. Ontevredenheid met het werk
  2. Hoge taakeisen
  3. Herhalende bewegingen
Demo aanvragen

Hoe voorkom je dit verzuim?

Het hierboven genoemde verzuim pak je heel praktische aan met onder meer deze stappen:

  • Stap 1: zorg dat je leidinggevende signalen over problemen (beter) opvangt
  • Stap 2: blijf in contact & spoor onderliggende problemen op
  • Stap 3: hou gegevens goed bij
  • Stap 4: inventariseer risico’s (RI&E)

 

Hieronder vind je meer uitleg bij elk van deze stappen.

 

Stap 1: signalen opvangen

Je leidinggevende kan als één van de eersten signalen opvangen dat er iets aan de hand is met een werknemer. Wat voor signalen? Bijvoorbeeld afwijkend gedrag doordat iemand kortaf reageert, of juist onverschilliger dan anders. Bij een burn-out hoor je de naaste collega’s vaak zeggen dat ze het allang zagen aankomen; het is de kunst dat je leidinggevende dit ook leert zien. Een training verzuimpreventie helpt. Check verder de signalen die uit stap 3 komen.

 

Stap 2: in contact blijven & onderliggende problemen opsporen

Áls je leidinggevende de signalen heeft opgevangen, is het zaak de onderliggende problemen na te gaan. Zijn er misschien juist problemen met hem als de leidinggevende? Is de werkomgeving wel goed ingericht? En voelen mensen zich veilig op de werkvloer? Hou hiervoor goed contact met werknemers. Analyseer daarnaast verzuimgegevens binnen je organisatie. Meer hierover in stap 3.

 

Stap 3: gegevens goed bijhouden (registratie)

Registreer op één centrale plek al je verzuiminformatie. Hierdoor krijg je rapportages, statistieken en vooral … overzicht. Bekijk bijvoorbeeld tot op afdelingsniveau het verzuimpercentage, de gemiddelde verzuimduur, de aan- of afwezigheid van veel frequent verzuim en welke mensen een potentieel risico lopen op langdurig verzuim.

Dankzij deze overzichten zie je eerder verbanden. Is die ene collega geregeld één of twee dagen ziek? Misschien zit hier een groter probleem achter. Je rapportages en statistieken vormen een goede onderbouwing om je verzuim(preventie)beleid slim vorm te geven.

 

Stap 4: risico’s inventariseren (RI&E/Risico Inventarisatie en Evaluatie)

Een RI&E geeft je de handvatten om gericht acties te ondernemen voor een betere veiligheid binnen je bedrijf. Dit leidt beslist tot minder verzuim, efficiënter werken en gemotiveerde medewerkers. Een RI&E is dan ook al jaren verplicht voor alle bedrijven. Maar … toch hebben nog lang niet alle bedrijven zo’n inventarisatie! Dat blijkt uit de Arbobalans 2020. Geldt dit ook voor jouw organisatie? Kom dan in actie!

 

 

Zo helpt Visma Verzuim je bij verzuimpreventie

Voor stap 1 en 3 vind je hulp bij Visma Verzuim. Hoe dat zit? Met deze software leg je de basis voor overzicht. In Visma Verzuim registreer je eenvoudig met één druk op de knop al je verzuim. Als jij dan de rapportages en statistieken interpreteert en hierop actie onderneemt, helpen we samen (langdurig) verzuim steeds beter te voorkomen.

 

Dit hou je allemaal eenvoudig bij

In Visma Verzuim registreer je zowel kort- als langdurig verzuim. Daarnaast maak je hierin naar wens een preventief dossier aan; daar noteer je signalen en gesprekken in waardoor je je werknemers goed volgt. Aanvullend op Visma Verzuim zijn er de volgende mogelijkheden:

 

Visma Verzuim Manager

Deze app is speciaal bedoeld voor managers en leidinggevenden. Hierin kun je eenvoudig met behulp van de app verzuim registreren, overzicht houden op je team, taken afhandelen en notities maken.

 

Visma Verzuim Werknemer

Dit portaal is speciaal ontwikkeld voor de werknemer. Je betrekt de werknemer niet alleen op een eenvoudige manier bij het verzuim, maar je kunt ook adviezen en tips geven om de vitaliteit te bevorderen en verzuim te voorkomen.

 

Visma Verzuim Odata

Data is goud waard. Zeker als je op de juiste manier verbanden kunt leggen. Inzicht in verzuim heb je nodig om een goed beleid te kunnen maken voor verzuimpreventie. Met Visma Verzuim Odata heb je de mogelijkheid om relevante verzuimgegevens te ontsluiten voor BI-tooling waardoor je nog beter in staat bent om de cijfers te analyseren.

Meer informatie over Visma Verzuim