Visma Verzuim

Visma Verzuim

Welke verzuimapplicatie past bij jou?

Het verzuim managen voor jouw klanten of je eigen organisatie? Dat doe je met Visma Verzuim. Dankzij deze applicatie werk je optimaal samen met werknemer, arbodienst, bedrijfsarts, verzekeraar en het UWV. 100% AVG-proof. En geheel volgens de Wet verbetering poortwachter.

Kies jouw bundel

Kies de verzuimapplicatie die bij jouw organisatie past.

 

Visma Verzuim is in drie verschillende bundels te verkrijgen, namelijk Standard, Advanced en Ultimate. De functionaliteit binnen deze bundels verschillen. Hieronder vind je een overzicht waarin je de functionaliteiten van de verschillende bundels kunt bekijken en vergelijken.

Visma Verzuim

Bundel opties

Check icon Inbegrepen Check icon orange Optioneel

Visma VerzuimUltimate

Kies Ultimate

Visma VerzuimAdvanced

Kies Advanced

Visma VerzuimStandard

Kies Standard

Werkgeversregistratie

 
 
 
ERD ZW/WGA Registratie
Check icon
Check icon
 
Vastleggen bedrijfsgegevens
Check icon
Check icon
Check icon
Contactpersonen
Check icon
Check icon
Check icon
Branchegegevens (t.b.v. analyses)
Branchegegevens
Check icon
Check icon
Check icon
Werkgeversdossier (algemene documenten)
Werkgeversdossier
Check icon
Check icon
Check icon
 
 
 
Verzekeringsgegevens
Check icon
Check icon
Check icon

Contractmanagement

Check icon
Check icon
Check icon
Contractmanagement / Contractsoorten
Contractmanagement
Check icon
Check icon
Check icon
Verrichtingen prijzen en tijdsduur vastleggen
Prijzen en tijdsduur vastleggen
Check icon
Check icon
Check icon
Voorkeursprotocollen
Check icon
Check icon
Check icon
Inrichting kopieren
Check icon
Check icon
Check icon

Polisadministratie

Check icon
Check icon
 
Verzekeringssoort/type
Verzekeringssoort
Check icon
Check icon
 
Dekkingspercentage
Check icon
Check icon
 
Looptijd
Check icon
Check icon
 
Eigen risico periode
Check icon
Check icon
 

Gebruikersbeheer

 
 
 
Afwezigheidsassistent
Check icon
Check icon
 
Groepsbeheer
Check icon
Check icon
 
Gebruikers toevoegen / verwijderen
Check icon
Check icon
Check icon
Gebruikers autoriseren - organisatiestructuur
Gebruikers autoriseren
Check icon
Check icon
Check icon
Gebruikers autoriseren - groepen
Gebruikersgroepen
Check icon
Check icon
Check icon
 
 
 
Accepteren gebruikersvoorwaarden
Check icon
Check icon
Check icon
Rolpermissies aanpassen
Check icon
Check icon
Check icon
Rolgebaseerde permissies toewijzen
Permissies toewijzen
Check icon
Check icon
Check icon
Rolgebaseerde permissies verwijderen
Permissies verwijderen
Check icon
Check icon
Check icon
Inzichtelijkheid documenten/notities
Inzichtelijkheid documentatie
Check icon
Check icon
Check icon
Selfservice wachtwoord reset
Check icon
Check icon
Check icon

Privacy & veiligheid

 
 
 
Switchen omgevingen (gekoppelde accounts)
Switchen omgevingen
Check icon
Check icon
 
Controle BIG-registratie
Check icon
Check icon
 
SSO (Single Sign On) op basis van SAML
SSO (Single Sign On)
Check icon orange
Check icon orange
 
Encryptie opgeslagen data (DWC)
Check icon orange
Check icon orange
 
Digitaal ondertekenen (DWC)
Check icon
 
 
 
 
 
Portalen/Domeinen
Check icon
Check icon
Check icon
Tweefactorauthenticatie
Check icon
Check icon
Check icon
AVG-zoekfilter
Check icon
Check icon
Check icon
Rapportage & signalering bewaartermijnen
Rapportage bewaartermijnen
Check icon
Check icon
Check icon
Verwijderen dossiers i.v.m. bewaartermijnen
Verwijderen dossiers
Check icon
Check icon
Check icon
Logboek (beperkte audittrail)
Logboek
Check icon
Check icon
Check icon

Workflow

 
 
 
Triage vragen
Check icon
 
 
Wet verbetering poortwachter
Check icon
Check icon
Check icon
Andere workflows (WAZO, Orgaandonatie, en meer)
Andere workflows
Check icon
Check icon
Check icon
Eigen workflows
Check icon
Check icon
Check icon
Klantspecifieke workflows
Check icon
Check icon
Check icon
 
 
 
Tijdregistratie
Check icon
Check icon
Check icon
Ingeplande taken
Check icon
Check icon
Check icon
Voorwaardelijke taken
Check icon
Check icon
Check icon
Actie gestuurde taken
Check icon
Check icon
Check icon
Eigen taken toevoegen
Check icon
Check icon
Check icon
Notificaties (met voorwaarden)
Notificaties
Check icon
Check icon
Check icon

Interventies/providerboog (Alleen VZS)

 
 
 
Interventies
Check icon
Check icon orange
 
Kosten-Baten analyse
Check icon
Check icon orange
 
Ondersteuning providerboog
Check icon
Check icon orange
 

Agenda/Planning

 
 
 
Agenda
Check icon
Check icon
 
Beschikbaarheid (bedrijfsartsen)
Beschikbaarheid
Check icon
Check icon
 
Koppelingen externe agenda
Koppelingen
Check icon
Check icon orange
 

Communicatie

 
 
 
Labels aanpasbaar
Check icon
 
 
Taalinstellingen (NL, ENG, D)
Taalinstellingen
Check icon
 
 
Nieuwsberichten
Check icon
Check icon
 
Videoconsult
Check icon
Check icon
 
Downloadcentrum
Check icon
Check icon
 
 
 
 
Eigen huisstijl
Check icon
Check icon
 
Welkomstbericht
Check icon
Check icon
Check icon
Servicemeldingen
Check icon
Check icon
Check icon

Werknemersadministratie

 
 
 
Keuringen (DWC)
Check icon
 
 
Vaccinaties (DWC)
Check icon
 
 
Risicoprofielen
Check icon
Check icon
 
Deel-/werknemersgegevens
Check icon
Check icon
Check icon
Functiegroepen
Check icon
Check icon
Check icon
 
 
 
Dienstverbandsoorten
Check icon
Check icon
Check icon
Organisatiestructuur
Check icon
Check icon
Check icon
Vangnet/No Risk
Check icon
Check icon
Check icon

Re-integratiedossier

 
 
 
Eigen sjablonen
Check icon
 
 
Meldingscoulance
Check icon
Check icon
 
Verzuimmeldingen
Check icon
Check icon
Check icon
(Deel)herstelmeldingen
Check icon
Check icon
Check icon
Registratie ziekenhuisopname
Check icon
Check icon
Check icon
 
 
 
Notities
Check icon
Check icon
Check icon
Gespreksverslagen
Check icon
Check icon
Check icon
Documenten
Check icon
Check icon
Check icon
Sjablonen UWV-documenten
Sjablonen UWV
Check icon
Check icon
Check icon
Uploads (documenten)
Uploads
Check icon
Check icon
Check icon
Validatie medische termen
Check icon
Check icon
Check icon
Registratie bedrijfsongevallen
Check icon
Check icon
Check icon
Dossier export (ZIP)
Dossier export
Check icon
Check icon
Check icon

Overige dossier soorten (25+)

Check icon
Check icon
Check icon
Notities
Check icon
Check icon
Check icon
Gesprekverslagen
Check icon
Check icon
Check icon
Gegenereerde documenten
Check icon
Check icon
Check icon
Uploads (documenten)
Uploads
Check icon
Check icon
Check icon

PREVENTIEF MEDISCH DOSSIER (BEDRIJFSARTS)

Check icon
Check icon
 
Medische notities
Check icon
Check icon
 
Medische gesprekverslagen
Gesprekverslagen
Check icon
Check icon
 
Gegenereerde documenten
Check icon
Check icon
 
Uploads (documenten)
Uploads
Check icon
Check icon
 

APART MEDISCH DOSSIER (BEDRIJFSARTS)

Check icon
Check icon
 
Medische notities
Check icon
Check icon
 
Medische gespreksverslagen
Medisch gespreksverslag
Check icon
Check icon
 
Medische documenten
Check icon
Check icon
 
Sjablonen UWV-documenten
Sjablonen UWV
Check icon
Check icon
 
Eigen sjablonen
Check icon
Check icon
 
 
 
 
Uploads (documenten)
Uploads
Check icon
Check icon
 
Terugkopppelingen
Check icon
Check icon
 
Keuringsresultaten
Check icon
Check icon
 
Vaccinaties
Check icon
Check icon
 
Medische UWV-documenten
UWV-documenten
Check icon
Check icon
 
Cascodes
Check icon
Check icon
 
Taakdelegatie
Check icon
Check icon
 

WIA-DOSSIER

 
 
 
Vastleggen UWV-beschikking
Check icon
Check icon orange
 
Historie UWV-beschikkingen
Check icon
Check icon orange
 
WIA specifieke rapportages
WIA-rapportages
Check icon
Check icon orange
 
WIA specifieke workflows
WIA-workflows
Check icon
Check icon orange
 

BESCHIKKINGEN ADMINISTRATIE

 
 
 
Beschikkingen
Check icon
Check icon orange
 
Uploads (documenten)
Uploads
Check icon
Check icon orange
 

RAPPORTAGE & ANALYSE

 
 
 
Rapportages voor facturatie
Check icon
Check icon
 
BI-tooling
Check icon orange
Check icon orange
 
Odata connector
Check icon orange
Check icon orange
 
Standaard rapportages
Check icon
Check icon
Check icon
Flexibel dashboard
Check icon
Check icon
Check icon
 
 
 
Anonieme statistieken
Check icon
Check icon
Check icon

UWV

 
 
 
UWV digitaal melden
Check icon
Check icon orange
 
Overzicht UWV-meldingen
Check icon
Check icon orange
 
Partnerverlof (WIEG)
Partnerverlof
Check icon
Check icon orange
 
UWV-formulieren
Check icon
Check icon
Check icon
Vangnetmeldingen
Check icon
Check icon
Check icon
 
 
 
Zwangerschapsverlof (WAZO)
Zwangerschapsverlof
Check icon
Check icon
Check icon
Orgaandonatie
Check icon
Check icon
Check icon
Adoptie
Check icon
Check icon
Check icon

SELF SERVICE

 
 
 
Visma Verzuim Manager - Basis
Check icon
Check icon orange
 
Visma Verzuim Werknemer - Basis
Check icon
Check icon
 
Visma Verzuim Manager - Plus
Check icon
 
 
Visma Verzuim Werknemer - Plus
Check icon
 
 

SIVI IMPORT KOPPELINGEN

 
 
 
Werkgever - import
Check icon
Check icon orange
 
Werknemer - import
Check icon
Check icon orange
 
Dienstverband - import
Check icon
Check icon orange
 
Verzuim - import
Check icon
Check icon orange
 
Documenten - import
Check icon
Check icon orange
 
 
 
 

SIVI EXPORT KOPPELINGEN

 
 
 
Werkgever - export
Check icon
Check icon orange
 
Werknemer - export
Check icon
Check icon orange
 
Verzuim - export
Check icon
Check icon orange
 
Documenten - export
Check icon
Check icon orange
 

OVERIGE KOPPELINGEN

 
 
 
Visma-koppelingen (Raet, NMBRS, Hr2DAY, Visma HR)
Visma-koppelingen
Check icon
Check icon
 
Koppelingen met partners
Koppelingen partners
Check icon
Check icon orange
 
Overige koppelingen
Check icon
Check icon orange
 
Maatwerk-koppelingen
Check icon orange
Check icon orange
 

SUPPORT

Check icon
Check icon
Check icon
Online helppagina
Helppagina
Check icon
Check icon
Check icon