Visma Verzuim

Visma Verzuim

Jouw verzuimapplicatie

Het verzuim managen voor jouw klanten of je eigen organisatie? Dat doe je met Visma Verzuim. Dankzij deze applicatie werk je optimaal samen met werknemer, arbodienst, bedrijfsarts, verzekeraar en het UWV. 100% AVG-proof. En volgens de Wet verbetering poortwachter.

Kies jouw bundel

Kies het product dat bij jouw organisatie past.

 

Visma Verzuim is in drie verschillende bundels te verkrijgen, namelijk Standard, Advanced en Ultimate. De functionaliteit binnen deze bundels verschillen. Hieronder vind je een overzicht waarin je de functionaliteiten van de verschillende bundels kunt bekijken en vergelijken.

Visma Verzuim

Bundel opties

Inbegrepen Optioneel

Visma VerzuimStandard

Visma VerzuimAdvanced

Visma VerzuimUltimate

Werkgeversregistratie

 
 
 
ERD ZW/WGA Registratie
 
Vastleggen bedrijfsgegevens
Contactpersonen
Branchegegevens (t.b.v. analyses)
Branchegegevens
Werkgeversdossier (algemene documenten)
Werkgeversdossier
 
 
 
Verzekeringsgegevens

Contractmanagement

Contractmanagement / Contractsoorten
Contractmanagement
Verrichtingen prijzen en tijdsduur vastleggen
Prijzen en tijdsduur vastleggen
Voorkeursprotocollen
Inrichting kopieren

Polisadministratie

 
Verzekeringssoort/type
Verzekeringssoort
 
Dekkingspercentage
 
Looptijd
 
Eigen risico periode
 

Gebruikersbeheer

 
 
 
Afwezigheidsassistent
 
Groepsbeheer
 
Gebruikers toevoegen / verwijderen
Gebruikers autoriseren - organisatiestructuur
Gebruikers autoriseren
Gebruikers autoriseren - groepen
Gebruikersgroepen
 
 
 
Accepteren gebruikersvoorwaarden
Rolpermissies aanpassen
Rolgebaseerde permissies toewijzen
Permissies toewijzen
Rolgebaseerde permissies verwijderen
Permissies verwijderen
Inzichtelijkheid documenten/notities
Inzichtelijkheid documentatie
Selfservice wachtwoord reset

Privacy & veiligheid

 
 
 
Switchen omgevingen (gekoppelde accounts)
Switchen omgevingen
 
Controle BIG-registratie
 
SSO (Single Sign On) op basis van SAML
SSO (Single Sign On)
 
Encryptie opgeslagen data (DWC)
 
Digitaal ondertekenen (DWC)
 
 
 
 
 
Portalen/Domeinen
Tweefactorauthenticatie
AVG-zoekfilter
Rapportage & signalering bewaartermijnen
Rapportage bewaartermijnen
Verwijderen dossiers i.v.m. bewaartermijnen
Verwijderen dossiers
Logboek (beperkte audittrail)
Logboek

Workflow

 
 
 
Triage vragen
 
 
Wet verbetering poortwachter
Andere workflows (WAZO, Orgaandonatie, en meer)
Andere workflows
Eigen workflows
Klantspecifieke workflows
 
 
 
Tijdregistratie
Ingeplande taken
Voorwaardelijke taken
Actie gestuurde taken
Eigen taken toevoegen
Notificaties (met voorwaarden)
Notificaties

Interventies/providerboog (Alleen VZS)

 
 
 
Interventies
 
Kosten-Baten analyse
 
Ondersteuning providerboog
 

Agenda/Planning

 
 
 
Planningsagenda
 
Beschikbaarheid (bedrijfsartsen)
Beschikbaarheid
 
Koppelingen externe agenda
Koppelingen
 

Communicatie

 
 
 
Labels aanpasbaar
 
 
Taalinstellingen (NL, ENG, D)
Taalinstellingen
 
 
Nieuwsberichten
 
Videoconsult
 
Downloadcentrum
 
 
 
 
Eigen huisstijl
 
Welkomstbericht
Servicemeldingen

Werknemersadministratie

 
 
 
Keuringen (DWC)
 
 
Vaccinaties (DWC)
 
 
Risicoprofielen
 
Deel-/werknemersgegevens
Functiegroepen
 
 
 
Dienstverbandsoorten
Organisatiestructuur
Vangnet/No Risk

Re-integratiedossier

 
 
 
Eigen sjablonen
 
 
Meldingscoulance
 
Verzuimmeldingen
(Deel)herstelmeldingen
Registratie ziekenhuisopname
 
 
 
Notities
Gespreksverslagen
Documenten
Sjablonen UWV-documenten
Sjablonen UWV
Uploads (documenten)
Uploads
Validatie medische termen
Registratie bedrijfsongevallen
Dossier export (ZIP)
Dossier export

Overige dossier soorten (25+)

Notities
Gesprekverslagen
Gegenereerde documenten
Uploads (documenten)
Uploads

PREVENTIEF MEDISCH DOSSIER (BEDRIJFSARTS)

 
Medische notities
 
Medische gesprekverslagen
Gesprekverslagen
 
Gegenereerde documenten
 
Uploads (documenten)
Uploads
 

APART MEDISCH DOSSIER (BEDRIJFSARTS)

 
Medische notities
 
Medische gespreksverslagen
Medisch gespreksverslag
 
Medische documenten
 
Sjablonen UWV-documenten
Sjablonen UWV
 
Eigen sjablonen
 
 
 
 
Uploads (documenten)
Uploads
 
Terugkopppelingen
 
Keuringsresultaten
 
Vaccinaties
 
Medische UWV-documenten
UWV-documenten
 
Cascodes
 
Taakdelegatie
 

WIA-DOSSIER

 
 
 
Vastleggen UWV-beschikking
 
Historie UWV-beschikkingen
 
WIA specifieke rapportages
WIA-rapportages
 
WIA specifieke workflows
WIA-workflows
 

BESCHIKKINGEN ADMINISTRATIE

 
 
 
Beschikkingen
 
Uploads (documenten)
Uploads
 

RAPPORTAGE & ANALYSE

 
 
 
Rapportages voor facturatie
 
BI-tooling
 
Odata connector
 
Standaard rapportages
Flexibel dashboard
 
 
 
Anonieme statistieken

UWV

 
 
 
UWV digitaal melden
 
Overzicht UWV-meldingen
 
Partnerverlof (WIEG)
Partnerverlof
 
UWV-formulieren
Vangnetmeldingen
 
 
 
Zwangerschapsverlof (WAZO)
Zwangerschapsverlof
Orgaandonatie
Adoptie

SELF SERVICE

 
 
 
Visma Verzuim Manager - Basis
 
Visma Verzuim Werknemer - Basis
 
Visma Verzuim Manager - Plus
 
 
Visma Verzuim Werknemer - Plus
 
 

SIVI IMPORT KOPPELINGEN

 
 
 
Werkgever - import
 
Werknemer - import
 
Dienstverband - import
 
Verzuim - import
 
Documenten - import
 
 
 
 

SIVI EXPORT KOPPELINGEN

 
 
 
Werkgever - export
 
Werknemer - export
 
Verzuim - export
 
Documenten - export
 

OVERIGE KOPPELINGEN

 
 
 
Visma-koppelingen (Raet, NMBRS, Hr2DAY, Visma HR)
Visma-koppelingen
 
Koppelingen met partners
Koppelingen partners
 
Overige koppelingen
 
Maatwerk-koppelingen
 

SUPPORT

Online helppagina
Helppagina