Eenvoudig beheer als eigenrisicodrager met Visma Verzuim

Inzicht houden op je inkomensverzekering

Kies je ervoor om zelf de volledige verzuimbegeleiding van zieke werknemers te organiseren? En bijna geen sociale premies meer te betalen? Dan ga je voor het eigenrisicodragerschap ,kortweg ERD. Ben je ook eigenrisicodrager voor de ziektewet? Dan betaal je de eerste twee jaar loondoorbetaling van je tijdelijke krachten,  ook als deze ziek uit dienst gaan. Én daarnaast zorg je voor een verzekering voor het inkomen van zieke werknemers.

 

 

Hoe hou je dan zicht op alle details van zo’n verzekering? Van verzekeraar tot dekkingspercentage? Met Visma Verzuim!

Visma Verzuim

Spelregels voor ERD

Als ERD heb je je te houden aan een aantal spelregels. We zetten ze nog even voor je op een rij:

 

  • Je hebt zelf de kennis van ziekte/verzuim en re-integratie in huis óf
  • Je huurt die kennis in (arbodienst, bedrijfsarts).
  • Je sluit een verzekering af voor het inkomen van zieke werknemers óf
  • Je hebt een borgstellingsverklaring.
Demo aanvragen
Visma Verzuim

Deel je risico met verzekeraar

Kies je voor een verzekering om het risico van inkomensverlies af te dekken? Dan keert je inkomensverzekeraar de schade uit bij ziekte. Ook willen veel van deze verzekeraars wel meebetalen aan de re-integratiekosten van een werknemer met een WGA-uitkering.

 

Tip: vraag je verzekeraar hulp als je de schadelast berekent. Schakel de verzekeraar ook zo vroeg mogelijk in om mee te denken over re-integratie bij een zieke.

Demo aanvragen
Visma Verzuim

Regie samen met verzekeraar

Doordat je het risico bij de inkomensverzekeraar afdekt, heb je samen regie. Je zorgt er dus samen voor dat er zo weinig mogelijk mensen in de WGA terecht komen.
Je houdt samen de schade van verzuim door WGA zo laag mogelijk. En je gebruikt samen de restverdiencapaciteit van de medewerker zo goed mogelijk.

 

Hoe meer je werknemer zelf verdient, hoe lager de uitkering door de verzekeraar. En dat is weer goed voor jouw verzekeringspremies.

Demo aanvragen

Zo heb je eenvoudig overzicht

Met Visma Verzuim registreer je in onze verzuimapplicatie op bedrijfsniveau welke verzekering je hebt. En bij welke maatschappij deze verzekering loopt. En welke dekkingspercentages je voor de verschillende jaren betaalt. Zo zie je altijd in één oogopslag welke werknemers onder het eigen risico vallen. Gebruik je bovendien onze WIA-module? Dan heb je alles bij elkaar om je re-integratieactiviteiten goed in te zetten en onnodig hoge kosten te voorkomen.

Meer informatie over Visma Verzuim