Wat kan Visma Verzuim voor jou betekenen?

Verschillende partijen spelen een rol binnen het verzuimmanagementproces. Elke partij heeft zijn eigen rol, maar wil ook graag goed samen kunnen werken. Visma Verzuim biedt voor de verschillende partijen de mogelijkheden aan die zij nodig hebben.

Visma Verzuim
Voor wie

Arbodiensten

Werkgevers helpen verzuim te managen – dat is één van je hoofddoelen. Natuurlijk doe je dit met anderen. Met zo veel schakels heb je wel een uitdaging: de samenwerking op zijn best houden en langdurig verzuim voorkomen.

Hoe je dat doet? Met Visma Verzuim! Deze applicatie begeleidt je via een soort automatische piloot door de processen. Zo ben je zo veel mogelijk bezig als verzuimcoach en verzuimregisseur. En zo weinig mogelijk met administratieve lasten.

 

Lees meer
Visma Verzuim
Voor wie

Accountantskantoren

Als accountant bied je klanten al veel ondersteuning op gebied van financiën en HR. Ondersteuning bij verzuim past daar perfect bij.

Van dossiervorming bij ziekte tot subsidies aanvragen – jouw kennis komt van pas. En Visma Verzuim helpt je met de administratieve kant en de timing. Visma Verzuim kun je eenvoudig koppelen aan je HR- en administratiepakket. Samen met de arbodienst en bedrijfsarts werk je zo allemaal in hetzelfde dossier. Superveilig en 100% AVG-proof.

 

Lees meer
Visma Verzuim
Voor wie

Bedrijfsartsen

Als bedrijfsarts sta je bij elke zieke medewerker voor een flinke taak: je wilt helpen én netjes volgens de regels werken. Bij elk contact bouw je het dossier van de medewerkers verder op. Met UWV-documenten en gespreksaantekeningen. Maar hoe bewaar je alles veilig? Hoe zorg je dat werkgever en werknemer op hetzelfde moment dezelfde informatie krijgen? En hoe hou je grip op je agenda?

Visma Verzuim heeft de oplossing. Eén applicatie waarin je alles veilig en eenvoudig beheert.

Lees meer
Visma Verzuim
Voor wie

Werkgevers

Hoeveel verzuim kent je organisatie? Zijn er interne trends? En waar is volgens de cijfers aandacht nodig om verzuim te voorkomen? Dit en meer weet je dankzij Visma Verzuim. Hiermee zet je de medewerker centraal en begeleid je hem bij verzuim het best.

Wat de applicatie ook met zich meebrengt? Als je de aanwijzingen opvolgt, weet je zeker dat je AVG-proof en Poortwachterproof werkt. Zo hou je dus grip op verzuim, voorkom je boetes én bespaar je veel kosten.

Lees meer
Visma Verzuim
Voor wie

Volmachten en verzekeraars

Hoe weet je als gevolmachtigde of verzekeraar welke schadelast je mag verwachten? Hoe hou je die zo laag mogelijk? En hoe help je bedrijven die bij jou verzekerd zijn voor schade door ziekteverzuim? Jij bent degene die de risico’s loopt. Daarbij ben je overgeleverd aan de re-integratieactiviteiten van een bedrijf en de informatie die je krijgt.

De oplossing is eenvoudig. Met Visma Verzuim voor volmachtbedrijven en verzekeraars heb je zicht op alles wat belangrijk is.

 

Lees meer

Meer informatie over Visma Verzuim