Blogs

22 / 02 / 21

6 argumenten om verzuim goed te registreren

Verzuim goed managen is geen eenvoudige klus. En al helemaal niet om er ‘zo’ even bij te doen in je bestaande HR-systeem. Wat beter helpt? Zorgvuldige registratie via een goed verzuimregistratiesysteem, en dan wel gekoppeld aan je HR natuurlijk. In dit blog vind je de 6 belangrijkste argumenten om te werken met goede verzuimsoftware. Maar eerst leg ik je nog even uit wat een verzuimregistratiesysteem ook al weer precies inhoudt.

22 / 02 / 21

6 argumenten om verzuim goed te registreren

Verzuim goed managen is geen eenvoudige klus. En al helemaal niet om er ‘zo’ even bij te doen in je bestaande HR-systeem. Wat beter helpt? Zorgvuldige registratie via een goed verzuimregistratiesysteem, en dan wel gekoppeld aan je HR natuurlijk. In dit blog vind je de 6 belangrijkste argumenten om te werken met goede verzuimsoftware. Maar eerst leg ik je nog even uit wat een verzuimregistratiesysteem ook al weer precies inhoudt.

Bericht lezen
08 / 02 / 21

Geef werknemers letterlijk en figuurlijk een steuntje in de rug

Veel werknemers ervaren een thuiswerkdag anders dan een kantoordag. Waar ze normaal gesproken regelmatig een koffie halen of even bij een collega langslopen, zitten ze thuis langer achter hun bureau. Dat is ongezond en kan lagerugklachten veroorzaken. Ook werkstress kan zorgen voor klachten in de rug, dus op tijd ingrijpen is belangrijk!

Bericht lezen
03 / 02 / 21

Aan de slag met re-integratie na corona

Het ziekteverloop van werknemers die corona hebben opgelopen kan flink verschillen: van milde klachten tot ernstige of langdurige klachten. In het laatste geval is er een re-integratietraject nodig om een werknemer weer naar de werkvloer te begeleiden. Aangezien er nog vrij weinig bekend is over het ziekteverloop bij COVID-19, is het verstandig om wat extra aandacht te besteden aan het re-integratietraject. Wat kun je verwachten?

Bericht lezen
23 / 12 / 20

Effectief omgaan met langdurig ziekteverzuim

Tot 2018 schommelde het ziekteverzuimpercentage in Nederland rond de 4%. Het steeg dat jaar naar 4,3% en in 2019 naar 4,4%. Eén van de boosdoeners is de toename van langverzuim. Eén op de acht zieke werknemers gaat pas na vier weken weer aan het werk. Bij 55-plussers ligt dat aantal hoger: daar gaat het zelfs om één op de vijf werknemers. Hoe zorg je ervoor dat een zieke werknemer niet te langzaam, maar ook niet te snel weer start met werken?

Bericht lezen
01 / 12 / 20

De zieke medewerker en zelfredzaamheid

Er is iets geks aan de hand in Nederland. Als je je ziek voelt en je wil een bezoek brengen aan de huisarts, pak je de telefoon en maak je een afspraak met de assistente, die je wel of niet inplant bij de arts, afhankelijk van je klachten. Hoe anders is dat in het bedrijfsleven.

Bericht lezen
05 / 10 / 20

Testen, testen, testen… ook op de werkplek?

Een organisatie coronaproof inrichten is een precies werkje. Gelukkig is er van alles mogelijk om een veilige en gezonde werkplek te creëren.

Bericht lezen
28 / 09 / 20

Verklein de kans op KANS bij thuiswerken

Veel werknemers werken meer thuis sinds de coronacrisis. Alhoewel de wet duidelijke voorschriften geeft over hoe een werkplek eruit moet zien, zijn veel thuiswerkplekken niet ideaal ingericht. Werknemers werken aan de keukentafel, zitten te hoog of juist te laag op een niet-verstelbare stoel of hebben het scherm op de verkeerde hoogte staan, waardoor hun nek continu is gebogen. Help uw werknemers bij het inrichten van hun thuiswerkplek en verklein de kans op klachten aan arm, nek en schouders (KANS).

Bericht lezen
03 / 08 / 20

Verzuim voorkomen: wat is de rol van de manager?

Waar mensen werken, wordt verzuimd. Een griepje, buikklachten, een gebroken been; allemaal overmacht en het kan de beste overkomen. Maar werknemers kunnen ook ziek worden van hun werk en dan is er geen sprake van overmacht. Want ziek worden van werk is te voorkomen. Leidinggevenden kunnen hier een grote rol in spelen. Naast aansturen en motiveren, hebben zij ook de belangrijke taak om te zorgen dat werknemers goed in hun vel zitten en om op te merken als dat niet zo is. Daarmee is een hoop verzuimellende te besparen. Lees hieronder wat de do’s and dont’s zijn voor managers bij het voorkomen en terugdringen van verzuim.

Bericht lezen
14 / 07 / 20

Enthousiaste werknemers verzuimen minder snel

Verzuim is er in allerlei soorten en maten: kortdurend verzuim, langdurend verzuim, frequent kortdurend verzuim, verzuim door problemen op het werk, zwart verzuim, verzuim door gezondheidsproblemen en verzuim door psychische problemen. Niet al het verzuim is te voorkomen, maar met preventief ingrijpen en door een vinger aan de pols te houden, valt er een boel op te vangen. Welke mogelijkheden er zijn om uitval van werknemers voor te zijn en je organisatie gezond te houden? Een tipje van de sluier: de beste manier om werknemers niet te laten verzuimen, is door ze enthousiast te houden.

Bericht lezen
30 / 06 / 20

Is griep de meest voorkomende reden voor ziekteverzuim?

Het ziekteverzuim in Nederland is in 17 jaar niet zo hoog geweest als nu. In het eerste kwartaal van 2020 lag het ziekteverzuimpercentage op maar liefst 5,2%. Of het coronavirus van invloed is geweest, is niet op te maken uit deze cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ongetwijfeld zal het virus invloed hebben op de ziekteverzuimcijfers. Maar het is niet de enige reden waarom werknemers zich ziekmelden…

Bericht lezen
10 / 06 / 20

Heeft je stijl van leidinggeven invloed op verzuim?

Geen enkele werknemer is hetzelfde. Zo is de één misschien introvert, verlegen, gespecialiseerd, en de ander weer enthousiast, snel afgeleid, extravert, creatief en breed inzetbaar. Het is aan jou, als leidinggevende, om de werknemer echt te leren kennen, om te achterhalen waar werknemers goed in zijn, wat hun drijft, wat ze graag willen leren en wat voor functie ze in de toekomst willen vervullen. De kunst is om je werknemers te blijven uitdagen zonder ze te veel hooi op de vork te laten nemen. En dat gecombineerd met al die verschillende karakters, kwaliteiten en aandachtspunten betekent dat dit voor jou, als leidinggevende, een behoorlijke uitdaging is. Het goede nieuws is dat als je deze ‘kunst’ beheerst je er veel vruchten van gaat plukken.

Bericht lezen
02 / 06 / 20

Bore-out: je letterlijk ‘ziek’ vervelen

‘Druk!’  is een veelgehoord antwoord op de vraag hoe het gaat op het werk. Maar in deze Corona crisis is er misschien minder werk te verdelen. En dat werk wordt in de huidige situatie in veel gevallen ook nog eens uitgevoerd in een andere omgeving, zonder collega’s om je heen. Voordat je het weet slaat de verveling toe en het gevaar van een bore-out ligt dan op de loer. Dat gevaar is groter dan je in eerste instantie misschien denkt, want van pure verveling kan je goed ziek worden. 

Bericht lezen
18 / 05 / 20

Burn-out: ‘schuld’ van de werknemer of van de werkvloer?

Een werknemer met een burn-out bezoekt de bedrijfsarts. Die richt zich samen met de werknemer op het re-integratieproces. Uiteraard kijken ze ook hoe voor de toekomst voorkomen kan worden dat de werknemer opnieuw letterlijk opgebrand raakt. Na een intensieve en langdurige re-integratie volgt er een 100%-betermelding. Eind goed, al goed! Toch? 

Bericht lezen
08 / 05 / 20

Ook een werknemer moet zijn ei kwijt kunnen

Hoe vaak mopper je zelf over je baas? Over een systeem dat traag is of niet meewerkt? Of over je salaris, dat in jouw beleving net iets te laag is? Iedereen moppert wel eens op een slechte dag, maar het is een kunst om als leidinggevende te voorkomen dat dat gemopper omslaat in een frustratie die zorgt voor een negatieve sfeer. Als die sfeer te lang aanhoudt, werkt het als een sluipmoordenaar en kan een werknemer er letterlijk ziek van worden.

Bericht lezen
20 / 03 / 20

Thuiswerken onder het ‘Corona-regime’

Ook de medewerkers van Visma Verzuim werken thuis of in elk geval zoveel mogelijk. Hoe zij dit doen? Hieronder lees je een kleine evaluatie van de eerste thuiswerk-week.

Bericht lezen
20 / 02 / 20

Duurzaam inzetbaar zijn; wat levert het je op?

Iedereen heeft er de mond vol van: duurzame inzetbaarheid. Dat is goed voor de werknemer, want de pensioenleeftijd stijgt en dus moet hij langer doorwerken. Door een beleid te voeren op duurzame inzetbaarheid, kan de werknemer ook echt tot op hogere leeftijd doorwerken en bovendien – als dat nodig is – makkelijker van baan wisselen. En ook je bedrijf levert aandacht voor duurzame inzetbaarheid een hoop goeds op.  

Bericht lezen
16 / 01 / 20

Verzuimsoftware in eigen beheer of onder beheer?

Werkgevers vragen ons regelmatig of het verstandig is om verzuimsoftware in eigen beheer te nemen of om te kiezen voor de software van hun arbodienstverlener Dat is een begrijpelijke vraag, toch kunnen wij die vraag niet zonder meer beantwoorden. Wat we wel kunnen doen is de voor- en nadelen van beide opties voor je benoemen zodat je zelf een wel afgewogen keuzen kunt maken.

Bericht lezen
11 / 12 / 19

Bedrijfsarts doet veel meer dan alleen maar re-integratie

Dat een werknemer die lang ziek is naar de bedrijfsarts gaat, zal je ongetwijfeld niet vreemd in de oren klinken. Hij helpt werkgever en werknemer bij het opstellen van een re-integratieplan, zodat een zieke werknemer op een verantwoorde manier weer aan de slag kan. Maar wist je dat een bedrijfsarts veel meer doet dan dat? 

Bericht lezen
05 / 12 / 19

De preventiemedewerker: een deskundige werknemer op de werkvloer

Iedere werkgever moet er eentje hebben: een deskundige werknemer die bijstand verleent. Dat staat in artikel 13 van de Arbowet. In de praktijk heet deze deskundige werknemer preventiemedewerker. Hij is een ‘gewone’ werknemer die een aantal wettelijk vastgelegde preventietaken heeft. De werkgever kan het takenpakket zo groot of klein maken als hij zelf wil. 

Bericht lezen
14 / 11 / 19

De voordelen van een goed werkend verzuimsysteem

Een goed werkend verzuimsysteem brengt veel voordelen met zich mee. Niet alle bedrijven kennen deze voordelen of maken hier gebruik van. Zonde, want een goed verzuimsysteem geeft niet alleen overzicht, maar juist ook veel inzicht in wat er gebeurt rondom verzuim en zelfs wat je hierin kan verwachten. Daarom hebben we alle voordelen van een goed werkend verzuimsysteem nog een keer voor je op een rijtje gezet, want met de huidige krappe arbeidsmarkt, is het nog belangrijker om grip te krijgen op verzuim.

Bericht lezen
17 / 10 / 19

Millennials worstelen met de balans werk en privé

De jongste groep millennials bestormt momenteel de arbeidsmarkt, maar zij hebben meer moeite met de werk-privébalans dan werknemers van 50 jaar en ouder. Dit blijkt uit onderzoek van Viking. Als je werknemers in dienst hebt van tussen de 18 en 24 jaar, is het opletten geblazen. Zonder deze balans te houden, ervaart deze groep een grote werkdruk en is de kans op uitval groot. Jij kunt ze helpen balans te vinden. 

Bericht lezen
10 / 09 / 19

4 verschillen tussen een PMO en een PAGO

Met een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) kun je de gezondheid van werknemers bevorderen en beroepsziektes voorkomen. Op basis van de Arbowet ben je zelfs verplicht om een PAGO aan te bieden aan werknemers. Let wel, een PAGO is anders dan het preventief medisch onderzoek (PMO), dat nog wel eens terugkomt in de RI&E. Toch worden het PAGO en PMO regelmatig met elkaar verward. Er zijn vier belangrijke verschillen.

Bericht lezen
15 / 08 / 19

Voorkomen van verzuim – er is nog veel winst te behalen

Ziekteverzuim kost de BV Nederland jaarlijks zo’n 11 miljard euro. Traditioneel besteden werkgevers, bedrijfsartsen en arbodiensten veel tijd aan het weer aan het werk krijgen van zieke werknemers en is er nog relatief weinig aandacht voor het voorkomen van verzuim. Als je dan bedenkt dat 42% van het verzuim werk-gerelateerd is, dan valt er nog veel winst te behalen.

Bericht lezen
16 / 07 / 19

Verzuimbeleid opstellen? Vergeet de OR niet!

Werken werknemers op een gezonde en veilige plek? Dat ben je als werkgever namelijk verplicht op basis van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). En dat is niet het enige. Je moet met je werknemers samenwerken in het kader van verzuimpreventie. Daarom heeft de ondernemingsraad (OR) een belangrijke rol bij het (helpen) opstellen, uitvoeren en bewaken van het arbobeleid in de organisatie. Sterker nog, de OR heeft specifieke rechten om zich te kunnen bemoeien met het verzuimbeleid. Die staan in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Lees snel verder om alles te weten over die vijf rechten.

Bericht lezen
16 / 07 / 19

Maakt de leidinggevende het verschil?

Iedere werkgever staat op het gebied van verzuimpreventie en -begeleiding voor een belangrijke strategische keuze: kies ik voor het eigen-regie-model of het onder-regie-model? Onder regie betekent dat je de verantwoordelijkheid voor de verzuimbegeleiding bij een arbodienst neerlegt. In dit model staat de relatie werknemer-casemanager centraal. Eigen regie betekent dat je als werkgever de relatie werknemer-leidinggevende centraal stelt en de verantwoordelijkheid bij hen neerlegt. Dat legt echter ook een probleem bloot: het probleem van de verzakende leidinggevende.

Bericht lezen
16 / 07 / 19

Kun je langdurig verzuim voorspellen?

Je kent het misschien wel vanuit je eigen omgeving; een collega valt voor een langere periode uit door een burn-out of door andere stress gerelateerde klachten. ‘Dat verbaast me nou helemaal niets’ roept de een of ‘dat kon je natuurlijk op je klompen aanvoelen’ zegt een ander. Maar ondanks het feit dat de omgeving het vaak ziet aankomen, lukt het ons maar niet om langdurig verzuim te voorkomen of zelfs maar te beperken. Sterker nog, volgens onderzoeksorganisatie TNO is het percentage werknemers met burn-outklachten over een periode van 10 jaar gestegen van 11,3 procent in 2007 naar 16,1 procent in 2017.

Bericht lezen
16 / 07 / 19

Adviezen van huisarts zijn niet bedoeld voor de werkvloer

Voelt een werknemer zich niet goed, dan gaat hij in veel gevallen eerst langs de huisarts om te bespreken wat er aan de hand is. De bedrijfsarts komt vaak pas enkele weken daarna om de hoek kijken. De huisarts kan de werknemer in de tussentijd adviseren om het rustiger aan te doen en minder of niet te gaan werken. Dat brengt je als werkgever in een lastige situatie, want moet je dit advies overnemen?

Bericht lezen
< >