VISMA VERZUIM VOOR VOLMACHTEN & VERZEKERAARS

Als volmacht of verzekeraar grip op schadelast?

Hoe weet je als gevolmachtigde of verzekeraar welke schadelast je mag verwachten? Hoe hou je die zo laag mogelijk? En hoe help je bedrijven die bij jou verzekerd zijn voor schade door ziekteverzuim? Jij bent degene die de risico’s loopt. Daarbij ben je overgeleverd aan de re-integratieactiviteiten van een bedrijf en de informatie die je krijgt.

 

De oplossing is eenvoudig. Met Visma Verzuim voor volmachtbedrijven en verzekeraars heb je zicht op alles wat belangrijk is.

Visma Verzuim
Volmachten & Verzekeraars

Zieken én dekking op rij

Als volmachtbedrijf heb je verschillende soorten polissen die schade door ziekteverzuim afdekken. Bij elke gemelde zieke moet je de juiste polis erbij pakken en controleren of de schade hieronder valt. Dat kost tijd. En het is foutgevoelig, met als gevolg dat je klant uitgekeerde bedragen eventueel moet terugbetalen.

 

Met de polisregistratie in Visma Verzuim zie je alle ziektegevallen én de bijbehorende dekking direct.

Demo aanvragen
Visma Verzuim
Volmachten & Verzekeraars

Specifieke rapportages

Als je verzekeringsgeld wilt uitkeren, ben je afhankelijk van gegevens die polishouders aanleveren. Helaas vind je in veel rapportages net niet die gegevens die je nodig hebt om snel uit te keren. Gevolg? De uitbetaling vertraagt. En je loopt risico dat je achteraf correcties moet maken.

 

De oplossing: de speciale rapportage voor volmachtbedrijven in Visma Verzuim. Hiermee heb je alle gegevens gelijk bij de hand voor een efficiënter en sneller proces.

 

Demo aanvragen
Visma Verzuim
Volmachten & Verzekeraars

Inzicht in schadelast

Je wilt het liefst zo weinig mogelijk uitkeren. Voor het bepalen van de toekomstige premie heb je wel de juiste rapportages en het verzuimpercentage nodig.

 

Visma Verzuim geeft je inzicht. Onder meer in de gemiddelde verzuimduur en het aantal dossiers met kort, middellang, lang en extra lang verzuim. Zo bepaal jij preciezer de schadelast.

 

Demo aanvragen

Meer voordelen

Signaal bij verzuimrisico
Signaal bij verzuimrisico

Voor eenvoudiger beheer van de schadelast tijdig een signaal bij risico op langdurig verzuim.

Grip op schadelast
Grip op schadelast

Hou grip op de schadelast; geef aan welke (ex)medewerkers onder de ziektewet vallen.

Vangnetregistratie
Vangnetregistratie

Voorkom onterechte betaling; markeer medewerkers die niet onder de polis vallen (vaak UWV-vangnet).

Interventies
Interventies

Beperk schade door zieken; bied klanten aan om de re-integratiekosten deels te betalen.


Meer informatie over Visma Verzuim