Blog overzicht

Is griep de meest voorkomende reden voor ziekteverzuim?


Dene Mastwijk


Het ziekteverzuim in Nederland is in 17 jaar niet zo hoog geweest als nu. In het eerste kwartaal van 2020 lag het ziekteverzuimpercentage op maar liefst 5,2%. Of het coronavirus van invloed is geweest, is niet op te maken uit deze cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ongetwijfeld zal het virus invloed hebben op de ziekteverzuimcijfers. Maar het is niet de enige reden waarom werknemers zich ziekmelden…

 

Maandagochtend om 09.00 uur gaat je telefoon. Eén van je werknemers meldt zich ziek. Hij is niet verplicht om je te vertellen wat zijn klachten zijn. Lastig! Als hij in het weekend zijn arm heeft gebroken bij voetbal, kan je bedrijf daar weinig aan doen. Maar als hij door zijn rug is gegaan terwijl hij al tijden op een verkeerd afgestelde bureaustoel zit, had je dat misschien wél kunnen voorkomen. Inzicht in veelvoorkomende verzuimredenen helpt je in te schatten of je bedrijf meer kan doen om ziekte onder werknemers te voorkomen.

 

Meeste werknemers melden zich ziek vanwege griep

De belangrijkste reden voor ziekmelding is griep of verkoudheid. Die klacht staat met stip bovenaan, want maar liefst 34,7% van de respondenten in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2019 geeft aan dat dit de reden was voor het laatste ziekteverzuim op werk. Op de tweede plaats (met 8,4%) noemen werknemers ‘overige klachten’. Daarna komen klachten aan buik, maag of darmen (5,9%), op de voet gevolgd door psychische klachten, overspannenheid, burn-out (5,8%).

 

Werkdruk of werkstress koploper

Ook werd er in de enquête gevraagd of werknemers de indruk hebben dat hun laatste ziekteverzuim het gevolg was van het werk. 9,2% van de respondenten geeft aan dat dat hoofdzakelijk het geval was. 15% is van mening dat het werk deels te maken had met het ziekteverzuim.

 

De werknemers die aangeven dat werk een rol speelde bij de laatste verzuimmelding werd gevraagd wat de belangrijkste reden was voor het ontstaan van de klachten. Daarbij zijn werkdruk of werkstress met 36,9% overduidelijk koploper. 19,1% geeft ‘iets anders’  als reden. Het werk wordt door 17,5% als lichamelijk te zwaar gezien en 10,2% legt de reden bij langdurig dezelfde handelingen verrichten of langdurig achter de computer werken. De top 5 wordt afgesloten door problemen met leidinggevende of werkgever (6,7%).

 

In gesprek met de huisarts

Soms kun je ziekte niet voorkomen. Heerst er een griepgolf, dan kun je je werknemers vragen om vaak hun handen te wassen en thuis te blijven bij neusverkoudheid. Maar, ze hoeven slechts één zieke tegen te komen bij de buitenschoolse opvang, in de supermarkt of in het openbaar vervoer en ze kunnen een griepje te pakken krijgen.

 

Toch is het goed om in de oorzaken van de ziekmeldingen te duiken. Zelf mag je bij een ziekmelding niet vragen naar de oorzaak van de ziekte, maar de bedrijfsarts mag dat wel. Hij vertelt je vanwege privacyredenen niet met welke klachten individuele werknemers zich ziek melden, maar hij kan wel een globaal beeld schetsen van de klachten waarmee werknemers bij hem aankloppen.

 

Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden creëren

Hangt de reden voor ziekteverzuim vaak samen met werk, dan kun je wellicht iets doen om te voorkomen dat meer werknemers ziek worden. Sterker nog: een werkgever is dat verplicht. Hij moet volgens de Arbowet namelijk zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Als de bedrijfsarts bijvoorbeeld aangeeft dat veel werknemers spreken over een hoge werkdruk, betekent dat dat de arbeidsomstandigheden niet gezond zijn. Misschien is de hoeveelheid taken te hoog of hebben werknemers niet de juiste kennis en vaardigheden in huis om de werkzaamheden tot een goed einde te brengen.

 

Dat kun je ‘simpel’ oplossen door extra mankracht aan te nemen of werknemers een opleiding of begeleiding op de werkplek aan te bieden. Dat vraagt in eerste instantie om een investering, maar die verdient zich terug. Je werknemers zullen zich namelijk minder ziek melden en hun werkplezier zal een stuk groter zijn. Dat betekent minder personeelsverloop en een goede sfeer waarin iedereen z’n beste beentje voorzet voor je bedrijf.

 

Download whitepaper

Goede verzuimpreventie kun je bereiken als je inzicht hebt in de verzuimcijfers. Download de whitepaper ‘Cijfers vormen de basis voor verzuimpreventie’.

 

Over Visma Verzuim

Visma Verzuim wil werknemers veilig, gezond en duurzaam inzetbaar houden. Dat doen wij door samen met onze klanten de meest flexibele, complete en gebruiksvriendelijke software te ontwikkelen voor verzuimbegeleiding en het inzetbaar houden van werknemers. Daarbij geloven wij in de kracht van eenvoud, connectiviteit en data.


Andere blogs
02 / 01 / 24
Voldoende rust na inspanning voorkomt verzuim

Het komt voor: een conflict op het werk. Een kwart van de werknemers ervaart conflicten op het werk. Onder leidinggevenden is dat zelfs een derde. De productiviteit en de sfeer kunnen eronder lijden. Een groep experts stelt als nieuwe optie arbeidsconflictenverlof voor. Dit kan een goed idee zijn.

Bericht lezen
17 / 11 / 23
Conflictverlof: afkoelen om langdurig verzuim te voorkomen

Het komt voor: een conflict op het werk. Een kwart van de werknemers ervaart conflicten op het werk. Onder leidinggevenden is dat zelfs een derde. De productiviteit en de sfeer kunnen eronder lijden. Een groep experts stelt als nieuwe optie arbeidsconflictenverlof voor. Dit kan een goed idee zijn.

Bericht lezen
30 / 10 / 23
Aandachtspunten bij het inschakelen van een casemanager bij verzuim

In sommige gevallen is voor de verzuimbegeleiding van een zieke werknemer de inzet van een casemanager nodig. Deze is belast met de meer administratieve en procesmatige kant van het (langdurig) verzuim en de re-integratie. Afhankelijk van het soort contract kan een arbodienst een casemanager voor je organisatie regelen. In dit blog lees je wat je mag verwachten van een casemanager?

Bericht lezen
Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven over de ontwikkelingen bij Visma Verzuim? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn. Bekijk meer informatie over onze verzuimapplicatie.