Blog overzicht

De voordelen van een goed werkend verzuimsysteem


Dene Mastwijk


Een goed werkend verzuimsysteem brengt veel voordelen met zich mee. Niet alle bedrijven kennen deze voordelen of maken hier gebruik van. Zonde, want een goed verzuimsysteem geeft niet alleen overzicht, maar juist ook veel inzicht in wat er gebeurt rondom verzuim en zelfs wat je hierin kan verwachten. Daarom hebben we alle voordelen van een goed werkend verzuimsysteem nog een keer voor je op een rijtje gezet, want met de huidige krappe arbeidsmarkt, is het nog belangrijker om grip te krijgen op verzuim.

 

Wat is een verzuimsysteem?

Een verzuimsysteem is een (online) applicatie waarin je als organisatie alle gegevens rondom kort- en langdurig verzuim bijhoudt. Hiermee houd je overzicht over de verzuimgevallen. Ook krijg je vanuit het systeem de nodige begeleiding, zodat je precies weet wanneer je welke activiteit moet uitvoeren om de re-integratie bij langdurig verzuim te bevorderen.

 

Alle betrokken partijen, zoals de arbodienst, bedrijfsarts en casemanager, hebben toegang tot het systeem. Dit zorgt voor een goede en efficiënte samenwerking, je bouwt een waterdicht dossier op en je hebt alle gegevens op een centrale plek staan.

 

Een verzuimsysteem biedt niet alleen maar houvast, overzicht en begeleiding, maar het geeft je ook inzichten. Het systeem analyseert de verzuimcijfers en doet op basis hiervan voorspellingen over het verzuimgedrag binnen de organisatie. Met een goed werkend verzuimsysteem heb je alle ingrediënten in huis om verzuim op een adequate en professionele manier te monitoren en onnodig langdurig verzuim te voorkomen.

 

De voordelen van een goed verzuimsysteem

Nu we weten wat een verzuimsysteem is, gaan we in op de voordelen van een goed systeem.

 

Meer grip op verzuim

Door de gedigitaliseerde werkprocessen en automatische dossieropbouw binnen een verzuimsysteem, is er meer tijd voor intensievere begeleiding en weet je zeker dat je voldoet aan de wet- en regelgeving. De kans is hierdoor groter dat de werknemer sneller re-integreert. Leidinggevenden spelen een cruciale rol bij het terugdringen van verzuim en door de begeleiding vanuit een verzuimsysteem. krijgen zij meer inzicht, overzicht en grip hierop.

 

Inzicht in het verzuimproces

Een verzuimsysteem zorgt ervoor alle betrokken precies weten wat ze op welk moment moeten doen. Door in te stellen wie waarvoor verantwoordelijk is, krijgen deze personen op het juiste moment een seintje van de activiteiten. Hierdoor hoeven HR en leidinggevenden niet meer zelf na te denken over de stappen en begeleiding, maar kunnen ze zich volledig focussen op kwalitatief contact met de zieke werknemer.

 

Een preventief beleid voeren

Doordat alle verzuimgegevens centraal worden bijgehouden, ontstaan er inzichten en patronen over verzuim. Een verzuimsysteem maakt deze gegevens inzichtelijk, zodat er een preventief beleid gevoerd kan worden om verzuim terug te dringen. Doordat leidinggevenden en HR deze gegevens op een presenteerblaadje aangereikt krijgen, is het voor hen makkelijker en minder tijdrovend om met de signalen aan de slag te gaan.

 

Een centrale omgeving voor alle gegevens

Om verzuim doelmatig aan te pakken is een centrale dossieropbouw een voorwaarde. Binnen een verzuimsysteem hebben alle betrokkenen rechtstreeks toegang tot de informatie over verzuim. Hiermee is het voor iedereen duidelijk hoe er wordt gewerkt en waar alle gegevens te vinden zijn. Ook de volledige communicatie met alle betrokkenen kun je eenvoudig doen vanuit het  verzuimsysteem.

 

Voldoen aan de privacywetgeving

Het is belangrijker dan ooit dat privacygevoelige data goed worden beschermd en dat je compliant bent aan de huidige wet- en regelgeving. Nu de wetgeving rondom persoonsgegevens steeds strenger wordt, vraagt dit om extra zorgvuldigheid. Zo hebben bedrijfsartsen binnen een goed verzuimsysteem toegang tot het medische gedeelte, terwijl bijvoorbeeld leidinggevenden en casemanagers hier geen toegang tot hebben.

 

Door te werken met een verzuimsysteem, toon je op een eenvoudige manier aan dat de verzuimprocedures en -werkwijze via de juiste regels en protocollen verloopt. Doordat alles via deze applicatie gaat in een afgesloten omgeving, bescherm je alle gegevens en weet je zeker dat je aan de huidige wet- en regelgeving voldoet.

 

Een goed werkend verzuimsysteem is onmisbaar

Elke organisatie heeft met kort- en langdurig verzuim te maken. Met een wet- en regelgeving die steeds strenger wordt en de noodzaak voor organisaties om hun verzuimcijfer terug te dringen, is een goed werkend verzuimsysteem onmisbaar. Met Visma Verzuim weet je dat je voldoet aan de strenge eisen van de wet en wordt het begeleiden van Verzuim een stuk eenvoudiger. Ontdek de mogelijkheden van Visma Verzuim in het webinar. Schrijf je nu in

 

Over Visma Verzuim

Visma Verzuim wil werknemers veilig, gezond en duurzaam inzetbaar houden. Dat doen wij door samen met onze klanten de meest flexibele, complete en gebruiksvriendelijke software te ontwikkelen voor verzuimbegeleiding en het inzetbaar houden van werknemers. Daarbij geloven wij in de kracht van eenvoud, connectiviteit en data.


Andere blogs
02 / 01 / 24
Voldoende rust na inspanning voorkomt verzuim

Het komt voor: een conflict op het werk. Een kwart van de werknemers ervaart conflicten op het werk. Onder leidinggevenden is dat zelfs een derde. De productiviteit en de sfeer kunnen eronder lijden. Een groep experts stelt als nieuwe optie arbeidsconflictenverlof voor. Dit kan een goed idee zijn.

Bericht lezen
17 / 11 / 23
Conflictverlof: afkoelen om langdurig verzuim te voorkomen

Het komt voor: een conflict op het werk. Een kwart van de werknemers ervaart conflicten op het werk. Onder leidinggevenden is dat zelfs een derde. De productiviteit en de sfeer kunnen eronder lijden. Een groep experts stelt als nieuwe optie arbeidsconflictenverlof voor. Dit kan een goed idee zijn.

Bericht lezen
30 / 10 / 23
Aandachtspunten bij het inschakelen van een casemanager bij verzuim

In sommige gevallen is voor de verzuimbegeleiding van een zieke werknemer de inzet van een casemanager nodig. Deze is belast met de meer administratieve en procesmatige kant van het (langdurig) verzuim en de re-integratie. Afhankelijk van het soort contract kan een arbodienst een casemanager voor je organisatie regelen. In dit blog lees je wat je mag verwachten van een casemanager?

Bericht lezen
Meer informatie over een passende verzuimapplicatie?

Wil je meer informatie over een passende verzuimapplicatie voor jouw organisatie? Schrijf je dan aan voor het webinar en ontdek alle mogelijkheden van Visma Verzuim.