Blog overzicht

Wanneer start je een re-integratieplan?


Richard van der Kamp


Een werknemer hoeft na een ziekmelding niet altijd te re-integreren. Zo kan een werknemer de ene dag geveld zijn door een flinke hoofdpijn en de volgende dag zo fris als een hoentje op het werk verschijnen. Dat is anders bij langdurige ziekmeldingen. Daar start je na verloop van tijd met het bespreken van de re-integratie. Wat is daarvoor het juiste moment?

 

Elke re-integratie heeft andere aandachtspunten. Dat hangt deels samen met de klachten. Een beenbreuk, niertransplantatie en burn-out zijn bijvoorbeeld drie compleet verschillende ziekmeldingen. Wat ook meespeelt, is of de zieke werknemer volledig beter gaat worden of deels afgekeurd zal worden. Verder is ook de houding van de werknemer een belangrijke factor. Zijn onveilige arbeidsomstandigheden de oorzaak van een beenbreuk, of is een burn-out deels te danken door werkdruk? In het laatste geval zal een werknemer minder hard staan te springen om weer aan het werk te gaan. Ondanks dat elk traject anders is, zijn er wel gemene delers wat betreft het tijdpad. 

 

Opbouw bij kortdurende ziekmelding 

Bij een kortdurende ziekmelding zijn werknemers vaak de ene dag nog volledig ziek gemeld, en werken zij de dag erna meestal weer volledig. Werknemers die maar een paar dagen of een week ziek zijn, kunnen meestal vrij goed inschatten wanneer ze weer in staat zijn om te werken. Het is dan meestal ook niet nodig om een afspraak met een bedrijfsarts in te plannen. 

Je kunt zieke werknemers helpen door hen te bellen en de mogelijkheden met hen door te nemen. Wie weet is het mogelijk om een paar uur te werken en in een aantal dagen weer op te bouwen naar een volledige werkdag. Of: werknemers werken een paar dagen vanuit huis en slaan de vergaderingen over. Zo ervaren ze mogelijk minder druk en kunnen ze tussendoor even gaan liggen, als dat nodig is. 

 

Bedrijfsarts inschakelen bij langdurige ziekmelding 

Bij langdurige ziekmeldingen is dat anders. Het gaat vaak om complexere klachten, waarbij werknemers moeilijk zelf kunnen inschatten wanneer ze weer fit genoeg zijn om aan het werk te gaan. Je mag zelf niet vragen naar de klachten, want medische zaken vallen onder het privacyrecht van je werknemers. 

De bedrijfsarts kan de klachten bespreken met werknemers en ze adviseren over de juiste route terug naar de werkvloer. Je ontvangt na elk gesprek een verslag waarin staat welke werkzaamheden zieke werknemers kunnen uitvoeren, hoe lang zij kunnen werken en wat de verwachtingen zijn. 

 

Start van de re-integratie

Dan blijft de vraag openstaan wanneer officieel de re-integratie start. Je hoeft niet zelf het wiel uit te vinden, want de Wet verbetering poortwachter geeft namelijk keurig alle stapjes weer die je moet volgen in het re-integratieproces. In het kort ziet dat er als volgt uit: 

  • Week 1: ziekmelding verwerken in je registratie. Geef ziekmeldingen die langer dan een paar dagen duren binnen een week door aan de bedrijfsarts of arbodienst. 
  • Week 2: maak een re-integratiedossier aan als langdurige ziekte dreigt. Hierin zet je alle documenten die betrekking hebben op de re-integratie. 
  • Week 6: de bedrijfsarts levert een probleemanalyse aan. 
  • Week 8: het plan van aanpak dat je samen met je werknemer en de bedrijfsarts opstelt, moet deze week afgerond zijn. Wijs daarnaast een casemanager aan. 
  • Elke zes weken: evalueer hoe de re-integratie verloopt, en of een aanpassing van het plan van aanpak nodig is. 
  • Week 42: meld de werknemer ziek bij UWV. 
  • Week 52: evalueer het plan van aanpak met de zieke werknemer en stel het eventueel bij. 
  • Week 87: de werknemer ontvangt een formulier voor een WIA-aanvraag. 
  • Week 91: de werknemer moet aan het einde van deze week een WIA-aanvraag hebben ingediend bij UWV. Je stelt samen met de werknemer het re-integratieverslag op. De bedrijfsarts levert hiervoor de medische gegevens aan. 

Geen uitzondering maken 

De Wet verbetering poortwachter geeft dus duidelijk aan dat het plan van aanpak zes weken na de ziekmelding klaar moet zijn. Stel nu dat een werknemer zijn been breekt en dat de verwachting is dat hij na zeven weken weer aan het werk kan. Het is verleidelijk om in die situatie het plan van aanpak te laten voor wat het is. Maar het is onverstandig om uitzonderingen te maken op de regels uit de wet. Misschien ontstaan er namelijk wel complicaties en is je werknemer langer uit de roulatie. In dat geval wil je kunnen aantonen dat je organisatie zich vanaf dag 1 heeft ingezet voor de re-integratie.

 

 

Over Visma Verzuim

Wij willen werknemers veilig, gezond en duurzaam inzetbaar houden. Dat doen wij door samen met onze klanten de meest flexibele, complete en gebruiksvriendelijke software te ontwikkelen voor verzuimbegeleiding en het inzetbaar houden van werknemers. Daarbij geloven wij in de kracht van eenvoud, connectiviteit en data.


Andere blogs
02 / 01 / 24
Voldoende rust na inspanning voorkomt verzuim

Het komt voor: een conflict op het werk. Een kwart van de werknemers ervaart conflicten op het werk. Onder leidinggevenden is dat zelfs een derde. De productiviteit en de sfeer kunnen eronder lijden. Een groep experts stelt als nieuwe optie arbeidsconflictenverlof voor. Dit kan een goed idee zijn.

Bericht lezen
17 / 11 / 23
Conflictverlof: afkoelen om langdurig verzuim te voorkomen

Het komt voor: een conflict op het werk. Een kwart van de werknemers ervaart conflicten op het werk. Onder leidinggevenden is dat zelfs een derde. De productiviteit en de sfeer kunnen eronder lijden. Een groep experts stelt als nieuwe optie arbeidsconflictenverlof voor. Dit kan een goed idee zijn.

Bericht lezen
30 / 10 / 23
Aandachtspunten bij het inschakelen van een casemanager bij verzuim

In sommige gevallen is voor de verzuimbegeleiding van een zieke werknemer de inzet van een casemanager nodig. Deze is belast met de meer administratieve en procesmatige kant van het (langdurig) verzuim en de re-integratie. Afhankelijk van het soort contract kan een arbodienst een casemanager voor je organisatie regelen. In dit blog lees je wat je mag verwachten van een casemanager?

Bericht lezen
Hoe kun je goed overzicht houden tijdens ziekte en re-integratie?

Een goed re-integratieplan is de basis voor een succesvolle re-integratie. Maar daarnaast wil je natuurlijk ook goed overzicht houden tijdens de verzuimperiode en het re-integratieproces. Hoe je dat kunt doen lees je in ons whitepaper.  Download ons whitepaper “Overzicht tijdens ziekte en re-integratie