Referentie

Arbodienst Preventix


Verzuim begeleiding met Visma Verzuim

Gerrit-Jan van de Meent over duurzame inzetbaarheid; het begeleiden van verzuim en het voorkomen daarvan.

Arbodienst Preventix is een informele moderne organisatie met jarenlange ervaring in de arbodienstverlening, preventiezaken en HR-vraagstukken. “Afspraak is afspraak, we helpen elkaar, we zijn rechtdoorzee en we weten van aanpakken”. Dat is wat directeur en tevens bedrijfsarts Gerrit-Jan van de Meent zegt over zijn organisatie. Hun motto is niet voor niets: beter door gewoon te doen.

 

We praten met Gerrit-Jan over de huidige arbeidsmarkt en de trends op het gebied van verzuim, duurzame inzetbaarheid en preventie. Ook vertelt hij over zijn ervaring met Visma Verzuim, hoe hij lang geleden de samenwerking is gestart en nooit meer is weggegaan omdat er “simpelweg geen betere verzuimapplicatie is in Nederland”. Hij geeft aan dat wij als Visma Verzuim daar best trots op mogen zijn en dat zijn we ook.

Het liefst werken we met organisaties die kunnen en durven bewegen in de arbeidsmarkt. Organisaties die ervoor openstaan om met ons naar de toekomst te kijken

Preventix begeleidt verzuimende werknemers op een onafhankelijk, vakkundig en betrokken manier. Het is boeiend en afwisselend werk vindt Gerrit-Jan. ‘Je krijgt te maken met allerlei ziektes en aandoeningen. We zijn een dokter in de spreekkamer en tegelijkertijd adviseur daarbuiten.’ Vanuit 22 locaties werken ze door heel Nederland en in alle branches. Op de vraag wat zijn favoriete branche is, zegt hij dat het niet per se om de branche gaat. ‘Het liefst werken we met organisaties die kunnen en durven bewegen in de arbeidsmarkt. Organisaties die ervoor openstaan om met ons naar de toekomst te kijken.’ Want volgens Gerrit-Jan richten organisaties en arbodiensten zich teveel op het nu vanuit verzuimbegeleiding. Er wordt nog te weinig nagedacht over de toekomst, over de krapte op de arbeidsmarkt, over wat duurzame inzetbaarheid nu echt inhoudt en over preventie. “Preventie is nog een illusie voor veel arbodiensten en organisaties”.

 

‘We heten niet voor niets Preventix, we richten ons op preventie. We gaan het gesprek aan met onze klanten over de toekomst. Hieruit zien we dat preventie steeds meer een HR-vraagstuk wordt.’ Hun grootste kracht, zegt Gerrit-Jan, is dat ze de diensten van arbodienst, re-integratie en HR-advies combineren. Ze hebben al deze expertises in huis. ‘Wij hebben er geen belang bij dat een organisatie kiest voor de medische kant van verzuimbegeleiding, wij hebben er belang bij dat een organisatie kiest voor hun toekomst.’

 

VISMA VERZUIM IS EEN GOEDE VOORSPELLER VAN VERZUIM EN VAN VERLOOP

Juist door deze aanpak, is Visma Verzuim een onmisbaar onderdeel geworden binnen hun werk. ‘Door het optimaal gebruiken van Visma Verzuim (registreren, registreren en nog eens registreren) hebben we een enorm goede voorspeller in handen. Vanuit Visma Verzuim geven we onze klanten inzicht in hun huidige verzuimcijfers en het gedrag van werknemers, maar geven we ook praktische inzichten in het toekomstbeeld.

 

We laten ze op een onderbouwde manier kennismaken met de rol van preventie en duurzame inzetbaarheid. We laten zien dat duurzame inzetbaarheid niet alleen gaat over oudere werknemers gezond houden; het gaat over alle werknemers, jong en oud. Het gaat over een combinatie van gezondheid en motivatie. Door de voorspellende factor in Visma Verzuim leren we onze klanten hoe ze inspelen op wat een werknemer nodig heeft om gezond te blijven en bij je te willen blijven. Werknemers laten gaan omdat je niet hebt geïnvesteerd in wat een individu nodig heeft, dat is gewoon geen optie meer binnen deze krappe arbeidsmarkt.’

Visma Verzuim is het mooiste product op het gebied van verzuim-beheersing, -begeleiding en het vroeg signaleren van preventieve mogelijkheden

 

Gerrit-Jan ziet dat Visma Verzuim niet alleen onmisbaar voor hen geworden is, maar ook voor hun klanten. Ze zien dat wanneer om welke reden dan ook een klant bij hen weggaat, dat ze bijna altijd voor een partij kiezen die ook met Visma Verzuim werkt. ‘Ondanks dat we klanten vaak moeten overtuigen om met Visma Verzuim te werken (weer een nieuw systeem), blijkt uiteindelijk dat klanten trouwer worden aan Visma Verzuim dan aan hun arbodienst. Visma Verzuim is ook gewoon het mooiste product op het gebied van verzuimbeheersing, -begeleiding en het vroeg signaleren van preventieve mogelijkheden.’

 

Ook voor leidinggevenden is Visma Verzuim een ideaal systeem, aldus Gerrit-Jan. ‘Door hen te trainen in het oppikken van signalen van verzuim, hebben leidinggevenden de grootste rol in het terugdringen van verzuim. De signalen die kunnen leiden tot verzuim halen leidinggevenden op een makkelijke en overzichtelijke manier uit Visma Verzuim. Zijn ze hier goed in getraind, dan zijn de signalen niet meer te missen. Leidinggevenden pakken door het gemak van Visma Verzuim sneller hun rol in het terugdringen van verzuim’.

 

VISMA VERZUIM BIEDT EEN GROOT GEBRUIKERSGEMAK VOOR ARBODIENST EN ORGANISATIE

Dat Gerrit-Jan blij is met Visma Verzuim, dat is duidelijk. ‘Visma Verzuim werkt uiterst makkelijk, door op deze manier met verzuimdossiers om te gaan, komen organisaties nagenoeg geen problemen tegen en worden sancties vanuit het UWV vermeden. Er zijn veel registratiemogelijkheden, het systeem ligt er niet of nauwelijks uit, het is betrouwbaar, er zijn geen lekken in het systeem en ze lopen voor wanneer er zaken veranderen in de markt (zoals bijvoorbeeld bij de AVG-eisen). Visma Verzuim biedt een groot gebruikersgemak voor zowel arbodienst als organisatie.’

 

Vroeger heeft Gerrit-Jan zelf een systeem ontwikkeld om alles rondom verzuim te registreren, maar zoals hij zelf zegt: ‘Visma Verzuim is beter. Wil je als arbodienst en organisatie met een systeem werken dat tijd bespaart, betrouwbaar en onafhankelijk is, specifiek is gebouwd op verzuim en voldoet aan de huidige wetgeving, dan is er maar een systeem. Er is geen betere op de Nederlandse markt.

Er is geen betere op de Nederlandse markt

Daar komt ook nog eens bij dat wanneer ik bijvoorbeeld in Rome zit, dat ik niet hoef na te denken of ik bij het dossier kan. Alles is digitaal beschikbaar, wat voor het grootste gemak zorgt. Zelfs dus bij een spoedvraag wanneer ik op vakantie ben kan ik snel en op een veilige manier bij alle informatie. Dit werkt makkelijk voor mij, het secretariaat, de artsen en verpleegkundigen en ook voor onze klanten. Ja, wij doen alles met Visma Verzuim: van agendabeheer, uitnodigingen versturen tot communicatie met klanten en communicatie met het UWV.’

 

VISMA VERZUIM EN DE HUIDIGE ARBEIDSMARKT SLUITEN GOED OP ELKAAR AAN

Voor Gerrit-Jan is het duidelijk: Visma Verzuim is niet alleen een betrouwbare partner, maar Visma Verzuim sluit ook goed aan op de huidige arbeidsmarkt. Juist met de grote tekorten en belangrijke thema’s zoals preventie en duurzame inzetbaarheid, biedt Visma Verzuim op een gebruikersvriendelijke, efficiënte en veilige manier het juiste gereedschap.


Over Visma Verzuim

Visma Verzuim werkt al meer dan 15 jaar aan de veiligheid, gezondheid en duurzame inzetbaarheid van meer dan 3,6 miljoen werknemers. Wij doen dit door onze klanten te voorzien van de meest flexibele, complete en gebruiksvriendelijke software voor verzuimbegeleiding en het monitoren van arbeidsomstandigheden. Hierbij geloven wij sterk in de kracht van eenvoud, connectiviteit en data. Onze software ondersteunt meer dan 300.000 leidinggevenden, HR-medewerkers, casemanagers, bedrijfsartsen en verzekeringsspecialisten.

Meer informatie over Visma Verzuim