Referentie

Dpo2


Visma Verzuim helpt om verzuim proactief aan te pakken

 

De visie van Stijn Langeweg – business unit regisseur Arbo en verzuim  bij Dpo2 – op verzuim is om de regie in eigen handen te nemen. Leidinggevenden moeten een goede band opbouwen met hun werknemers en op die manier tijdig signalen kunnen opvangen als het niet lekker gaat met een werknemer. Tijdens frequente contact momenten probeert de leidinggevende de werknemer aan te spreken  op zijn proactiviteit en verantwoordelijkheid. Natuurlijk moet er ook voldoende flexibiliteit zijn om de werknemer in moeilijke tijden bij te  staan en ruimte te geven. Volgens Langeweg geeft Visma Verzuim meer  zicht op hoe leidinggevenden met een ziekmelding omgaan en is het  vervolgens mogelijk om daarop te sturen. 

“Cultuur en leiderschap vormen belangrijke factoren.” 

Stijn Langeweg ging na zijn opleiding tot bedrijfsfysiotherapeut aan de slag bij een arbodienst. Dit was meer dan 15 jaar geleden. In die tijd heeft hij die arbodienst zien uitgroeien van een kleine club met vijf werknemers tot één van de grotere arbodiensten van Nederland. Langeweg werd ook ingeschakeld  voor consultancy op het gebied van bedrijfsvoering. Altijd als er problemen waren met werknemers, kwamen ze bij Langeweg terecht. “Vaak bleek het echter  om problemen met de leiding te gaan. Zo kom je achter het samenspel tussen werknemer en leidinggevende; ook in verzuim. Cultuur en leiderschap vormen  daarbij belangrijke factoren.”

 

EIGEN REGIE VOEREN

Ondertussen heeft Langeweg de overstap gemaakt naar Dpo2 (dé p+o regisseurs) omdat hij daar meer zijn eigen regie kon gaan voeren. “Alles draait bij Dpo2  om het nemen van de regie, daarom is de naam van mijn functie ook business unit regisseur. Daarmee ben ik eindverantwoordelijk voor onze gecertificeerde  arbodienst, de verzuimregisseurs binnen de organisatie, de bedrijfsartsen en de externen.” Verzuimregisseurs zijn breed en proactief inzetbaar volgens Langeweg; zij doen meer dan alleen de deadlines volgen uit de Wet verbetering poortwachter. Zij trainen de leidinggevende ook in het verzuimproces: hoe kunnen ze verzuim goed begeleiden en hoe voeren ze de juiste gesprekken? “Iemand zijn gedrag verander je niet zomaar, maar een goed gesprek zou er wel toe kunnen leiden dat een werknemer andere inzichten krijgt en andere keuzes maakt.”

 

ZIEKTEVERZUIM OF ARBEIDSVERZUIM?

Waar meestal wordt gesproken over ziekteverzuim, heeft Langeweg het ook over arbeidsverzuim. Hij geeft aan dat slechts enkele procenten van het verzuim  strikt medisch noodzakelijk is. Bij de rest wegen de keuzes van het individu sterk mee. Zo verzuimen werknemers ook omdat ze niet tevreden zijn met  hun huidige werk of vanwege een slechte werk-privébalans. “De keuze om wel of niet te gaan werken is vaak niet zuiver op de ziekte gebaseerd. Het heeft meer te maken met overige omstandigheden. Het kan er ook mee te maken hebben hoe iemand denkt over ziekte en arbeidsongeschiktheid.” 

 

WERKNEMER AANSPREKEN OP ZIJN PROACTIVITEIT

Langeweg zijn visie op verzuim is dat werknemers de ruimte moeten krijgen, maar dat zij daar vervolgens geen misbruik van moeten maken. Dat principe  geldt zowel bij leidinggeven als bij verzuimbegeleiding. “Het is de kunst in ons vak om met iedereen een goed gesprek te hebben over de verantwoordelijk heden die ze nemen.” Om die reden zegt Langeweg altijd tegen leidinggevenden dat verzuimbegeleiding weinig anders is dan goed leidinggeven. Langeweg  probeert leidinggevenden te leren om in die gesprekken een appèl te doen op de proactiviteit van de werknemer, op zijn functioneren. Het is dan vaak niet  nodig om het over de medische (on)mogelijkheden te hebben. “Neemt iemand zijn verantwoordelijkheden binnen de mogelijkheden die hij heeft, dan is dat  fantastisch.”  

 

NIET WACHTEN TOT IEMAND ZICH ZIEK MELDT

Weten leidinggevenden een goede relatie op te bouwen met de werknemers, dan ontstaat er wederzijdse vertrouwen om dingen bespreekbaar te maken. Het is ook goed om te beseffen dat iedere werknemer te maken kan krijgen met ingrijpende positieve en negatieve gebeurtenissen. “Hou dan niet vast aan de vraag of iemand wel of niet ziek is”, adviseert Langeweg. “Het is beter om werknemers de ruimte te geven.” Redt de werknemer het  namelijk privé niet, dan komt het werk mogelijk ook in de problemen. Bespreek daarom hoe de werknemer het best geholpen is. Misschien neemt hij  zelf een aantal uren op, is bijzonder verlof een optie, of is er langer vrij nodig. Ook het aanbieden van gerichte interventies aan de werknemer kan uit komst bieden. Neem de regie en wacht niet tot iemand zo ziek wordt dat hij niet meer kan functioneren en er wel sprake is van ziekteverzuim.  

Aangezien er altijd individuele situaties zijn, is er maatwerk nodig. Langeweg: “Enerzijds is dit het bieden van ruimte aan werknemers, waarmee het niet goed gaat, maar ook het aangeven van de zakelijk kaders is van belang. Het is voor leidinggevenden de kunst om hierin een goed balans te vinden.” Daarbij moet er wel aandacht zijn voor het individu en zijn privésituatie. 

“Visma Verzuim geeft ons inzicht in hoe leidinggevenden met een ziekmelding omgaan.” 

 

PROACTIVITEIT MONITOREN MET VISMA VERZUIM

Dpo2 zet Visma Verzuim niet alleen in om de verplichte acties uit de wet- en regelgeving te borgen, maar ook juist als monitoringstool. Dit doen zij om te zien of  leidinggevenden (en werknemers) proactief actie ondernemen. Leidinggevenden moeten, het liefst voorafgaand aan de ziekmelding, signaleren dat er  problemen ontstaan. Vaak zijn klachten er namelijk al veel langer. Leidinggevenden kunnen dan een verhelderd gesprek gaan voeren, wanneer het functioneren niet helemaal lekker loopt, iemand vaak kort verzuimt of steeds te laat komt. “Visma Verzuim geeft ons meer inzicht in hoe leidinggevenden met een ziekmelding omgaan.” 

Volgens Langeweg moet het voor leidinggevenden makkelijk worden om verzuim te begeleiden. Visma Verzuim geeft ze daarvoor notificaties en ook de app vindt hij erg laagdrempelig in gebruik voor leidinggevenden. “Visma Verzuim is beschikbaar op verschillende apparaten. Dat is nodig, want leidinggevenden zijn onderweg of zitten op een bouwlocatie.” Langeweg vindt het ten slotte “ideaal dat we het systeem ook op onze proactieve manier kunnen gebruiken door veel meer op leiderschap tijdens verzuim in te kunnen zoomen.” 


Over Visma Verzuim

Visma Verzuim werkt al meer dan 15 jaar aan de veiligheid, gezondheid en duurzame inzetbaarheid van meer dan 3,6 miljoen werknemers. Wij doen dit door onze klanten te voorzien van de meest flexibele, complete en gebruiksvriendelijke software voor verzuimbegeleiding en het monitoren van arbeidsomstandigheden. Hierbij geloven wij sterk in de kracht van eenvoud, connectiviteit en data. Onze software ondersteunt meer dan 300.000 leidinggevenden, HR-medewerkers, casemanagers, bedrijfsartsen en verzekeringsspecialisten.

Meer informatie over Visma Verzuim