Referentie

SAL Verzuim


Uw partner in verzuim

“Visma Verzuim geeft ons eenvoudig inzicht en overzicht”

Visma Verzuim is belangrijk voor SAL Verzuim, laat directeur/eigenaar Huub Nijsten weten: “In de 15 jaar dat we het systeem gebruiken, is er veel veranderd in de wet- en regelgeving en in onze werkwijze. We hebben altijd samen met Visma Verzuim het systeem naar onze wensen aan kunnen passen. Als dat niet zou kunnen, waren we weggeweest.”

 

SAL Verzuim is een gecertificeerde arbodienst gevestigd in Nuth met klanten in de regio Limburg en Brabant. Daarnaast is het bedrijf een van de eerste gebruikers van Visma Verzuim in Nederland. Nijsten: “Wij waren destijds op zoek naar een beter functionerend systeem, die tegemoet kon komen aan onze wensen en eisen, zoals een stukje flexibiliteit ten aanzien van de inzichtelijkheid richting klanten. Ook wilden we een systeem dat eenvoudig was om mee te werken, gericht op taken en dat ons ondersteunt door signalen te genereren voor het opvolgen van de Wet verbetering poortwachter.”

 

BREDE HRM-ONDERSTEUNING

SAL Verzuim is niet alleen gericht op verzuimbegeleiding. Nijsten: “Wat wij doen is een combinatie van arbodienst en HRM-ondersteuning en die gaat heel breed. Van werving en selectie tot pensioen en alles er tussenin. Alles loopt door elkaar heen en dat merken we vooral bij momenten als de eerstejaarsevaluatie. Dan komen er heel andere vragen naar voren. Wij willen vooral een partner zijn voor onze klanten. Elke klant bepaalt uiteindelijk zelf wat hij wel of niet vraagt.”

 

Er zijn verschillende deskundigen aanwezig bij SAL Verzuim om klanten een totaalpakket aan te kunnen bieden, zoals de arbodeskundige, bedrijfsarts, een re-integratiebureau, psychologen, fysiotherapie en een revalidatie-/ trainingsruimte. Voor zo’n totaalpakket is goed overzicht nodig: “Wij hebben door de automatisering de werkzaamheden van de verschillende deskundigen op een goede manier georganiseerd en dat houden we zo in de gaten. Sterker nog, we proberen, op het moment dat een klant zich bij ons aanmeldt, zo gauw mogelijk aan de slag te gaan voor die klant. Inzicht en overzicht houden maakt dat gemakkelijk en daar helpt Visma Verzuim ons bij.”

 

MAATWERK LEVEREN

“Wij proberen in de verzuimbegeleiding maatwerk te leveren: werkgever en werknemer kennen elkaar het beste en onze doelstelling is om de zieke werknemer zo snel en goed mogelijk weer te re-integreren. Dat betekent dat we dicht bij werkgever en werknemer staan. Daarvoor werken onze verzuimcoaches in de eerste lijn. Zij vormen het aanspreekpunt voor werkgever en werknemer in een vroeg stadium. Dan kijken we puur naar waar ligt de problematiek, nog niet naar het medische stuk”, vertelt Nijsten. Er is dus ook oog voor preventie. Hiervoor zet SAL Verzuim zijn verzuimervaring in om met de klant in gesprek te gaan over het te voeren beleid in de toekomst.

Het is voor ons een pakket dat ruime mogelijkheden biedt, waarbij ik met name blij ben dat de stabiliteit goed is.

WERKNEMER IS OOK VERANTWOORDELIJK

Het belangrijkste onderdeel van verzuimbegeleiding is volgens Nijsten gedeelde verantwoordelijkheid: “Werkgever, investeer in je werknemer en werknemer, wees je er bewust van dat het je eigen verantwoordelijkheid is om zorg te dragen dat je die 67 jaar haalt. Dat bewustzijn is er nu te weinig. De praktijk leert dat mensen op oudere leeftijd uitvallen met allerlei klachten en in de problemen komen, omdat ze niet worden toegelaten tot WIA en dan in WW komen, met een te lange looptijd tot de AOW. Dat is zonde! Denk daarom eens na over omscholing en bijscholing, ga sporten, ga op dieet, beheers de psychische belasting en zoek een juiste werk-privé balans. Dat moet een werknemer zelf oppakken.”

 

INVESTEREN IN DE MENS

Hoewel SAL Verzuim de werkgever op zowel arbo- als HRM-vlak kan helpen, zit volgens Nijsten de grootste uitdaging in ervoor te zorgen dat het totale beleid van een organisatie de mens meer aandacht geeft. “Op de markt is er een tekort aan goed gekwalificeerd personeel en een toegenomen druk van buitenaf. Door de component mens in een goed beleid te gieten, kunnen organisaties die ontwikkelingen op een goede manier overleven. Die uitdaging gaan wij graag met de klant aan en wij denken mee over welke instrumenten wij kunnen inzetten. Alles hoeft niet in één keer anders, maar iets bieden aan de werknemer levert al heel veel op, zolang het past bij een organisatie.” Nijsten stelt dat er met een arbo- en personeelsbeleid met aandacht voor de component mens veel winst te behalen valt: “Als je iets doet wat past bij jouw populatie, dan krijg je daar ook de revenu van.”

 

AVG TREKT WISSEL

Ruim 15 jaar geleden ging SAL Verzuim werken met Visma Verzuim en sindsdien is er behoorlijk wat veranderd. Niet alleen binnen Visma Verzuim zelf, maar ook binnen de wet- en regelgeving. En die veranderingen blijven komen. Dat vraagt telkens om wijzigingen in het systeem om aan de nieuwe regels te kunnen voldoen. “Met name de AVG trekt een wissel op het hele verhaal”, aldus Nijsten. “Wij zijn anderhalf jaar bezig om te bouwen aan een op maat geschreven systeem. Op basis van een uitgebreide analyse van Visma Verzuim hebben we keuzes gemaakt voor de inrichting van het pakket en samen zijn we aan de slag gegaan om verbeteringen door te voeren. AVG is daarin een van de belangrijkste elementen. Het is belangrijk dat we veilig informatie beschikbaar stellen voor werknemers en zonder de mailfunctie.”

 

BLIJ MET STABILITEIT

Nijsten heeft goede ervaringen met Visma Verzuim. “Het is voor ons een pakket dat ruime mogelijkheden biedt, waarbij ik met name blij ben dat de stabiliteit goed is.” Een ander voordeel is dat Visma Verzuim het aantal administratieve handelingen minder maakt. Dat scheelt tijd en frustratie. Een bekende handeling is de ziek- en herstelmelding. “Er waren eerst drie tot vier handelingen nodig om een melding te verwerken. Dat is nu volledig geautomatiseerd. Bovendien is de agendafunctie hieraan gekoppeld. Dus als er een afspraak met een medewerker in de agenda staat, wordt deze automatisch verwijderd bij een herstelmelding”, vertelt Nijsten.


Over Visma Verzuim

Visma Verzuim werkt al meer dan 15 jaar aan de veiligheid, gezondheid en duurzame inzetbaarheid van meer dan 3,6 miljoen werknemers. Wij doen dit door onze klanten te voorzien van de meest flexibele, complete en gebruiksvriendelijke software voor verzuimbegeleiding en het monitoren van arbeidsomstandigheden. Hierbij geloven wij sterk in de kracht van eenvoud, connectiviteit en data. Onze software ondersteunt meer dan 300.000 leidinggevenden, HR-medewerkers, casemanagers, bedrijfsartsen en verzekeringsspecialisten.

Meer informatie over Visma Verzuim