Referentie

Trendel


Bij Trendel draait  het om aandacht, persoonlijk contact en advies op maat!

 

Persoonlijk contact met de klant, dat is belangrijk voor arbodienst Trendel. Of het nu gaat om advies over duurzame inzetbaarheid, het begeleiden van een zieke werknemer of het opstellen van een RI&E: Trendel is van een hoop markten thuis. “Als een organisatie iets zelf kan, moeten ze dat vooral zelf doen. En zo niet, dan helpen wij graag”, aldus algemeen directeur Tanja de Mooij. De arbodienst werkt met Visma Verzuim en ook daar staat persoonlijk contact centraal.

 

Trendel is flexibel en levert aan elke klant maatwerk. Dat is ook nodig, want elke klant heeft iets anders nodig. Het ene bedrijf heeft 100 man in dienst die goed weten wat ze doen, het andere bedrijf mist kennis en wil graag dat Trendel ze meer uit handen neemt. De arbodienst stelt de werkgever centraal.

Niet de rol van leverancier vervullen, maar die van partner.

“Ik merkte dat veel arbodiensten gericht waren op de werknemer. Ik wilde veel meer de adviseursrol pakken om juist werkgevers mee te nemen”, vertelt De Mooij. Is een werknemer ziek, dan moet de werkgever de stappen uit de Wet verbetering poortwachter volgen. “Het is een uitdaging om werknemer en werkgever op dezelfde trein te krijgen, terwijl ze allebei andere belangen kunnen hebben.”

 

Aandacht, aandacht, aandacht voor de werknemer en werkgever

De Mooij wilde zich met haar arbodienst meer op preventie gaan richten. “In de makelaardij draait het om locatie, locatie, locatie. In bedrijven draait het om aandacht, aandacht, aandacht. Hoe ben je aantrekkelijk als werkgever?” Als een organisatie een aantrekkelijke werkgever is, solliciteren de werknemers die daarbij passen. Dan is de volgende stap betrokkenheid creëren en de werknemers aan boord houden.

 

“Een veilige werkomgeving creëren is wat duidelijker, omdat er op sommige vlakken wettelijke eisen gelden. Maar hoe ga je om met werknemers? Daar zijn geen vaste regels voor.” Een werkgever doet er goed aan om een visie te ontwikkelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Als hij die visie goed weet te implementeren, draagt dat bij aan gezonde en tevreden werknemers en dát draagt bij aan een succesvol bedrijf.

 

Breder beleid ontwikkelen

“Preventie zegt de gemiddelde werknemer niet zo veel”, is de ervaring van De Mooij. Het preventief medisch onderzoek (PMO) en het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) zijn goede tools om bewustwording te creëren bij werknemers over veiligheid, gezondheid en welzijn, maar er moet wel een overkoepelende kapstok of breder beleid zijn.

Een sportabonnement aanbieden is mooi, maar vooral werknemers die al sporten maken hier gebruik van. Als je je aanbod nergens aan ophangt, blijft het evenementenmanagement.

Trendel ondersteunt werkgevers met het zoeken naar een balans in maatregelen. Ze sparren met een werkgever over wat nodig en nuttig is voor hun organisatie, om de maatregelen vervolgens te borgen. “We helpen het bedrijf te groeien door in te zetten op de duurzame inzetbaarheid van de werknemers en vergroten daarmee hun aantrekkelijkheid als werkgever. Onze toegevoegde waarde als arbodienst zit vooral in het feit dat we ons als sparringpartner opstellen.”

 

Flexibele inrichting

Trendel werkt inmiddels al zo’n 12 jaar met Visma Verzuim. “Veel verzuimsystemen zijn onderdeel van een personeelssysteem, maar Visma Verzuim is  volledig gespecialiseerd in verzuim en alle mogelijke bijkomstigheden die daarbij komen kijken.  Ik heb nog nooit een systeem gezien dat beter werkt en flexibeler is dan Visma Verzuim.” Omdat Trendel Visma Verzuim vooral ook voor de klant inricht, hebben ze nooit moeite om de klant enthousiast te krijgen voor het systeem. “Wij noemen het ook óns Visma Verzuim omdat we het zo naar onze eigen hand hebben kunnen zetten. Met de werknemers van Visma Verzuim ervaren wij ook die partnership die we met onze klanten hebben.”

 

Er zijn veel verschillende personeelssystemen op de markt en daarom is het maken van een koppeling met Visma Verzuim niet altijd even eenvoudig. Daar kan een kostenplaatje aan zijn verbonden dat voor kleine werkgevers soms een drempel is. Dat zou De Mooij graag anders zien. Daar staat wel weer tegenover dat ze zelf als applicatiebeheerder veel invloed kan uitoefenen op de inrichting: “Het systeem is goed op maat in te richten. Wij zijn er blij mee en ook met de organisatie en de mensen van Visma Verzuim. Ik heb m’n vaste contacten en moet er niet aan denken om van leverancier en systeem te veranderen.”


Over Visma Verzuim

Visma Verzuim werkt al meer dan 15 jaar aan de veiligheid, gezondheid en duurzame inzetbaarheid van meer dan 3,6 miljoen werknemers. Wij doen dit door onze klanten te voorzien van de meest flexibele, complete en gebruiksvriendelijke software voor verzuimbegeleiding en het monitoren van arbeidsomstandigheden. Hierbij geloven wij sterk in de kracht van eenvoud, connectiviteit en data. Onze software ondersteunt meer dan 300.000 leidinggevenden, HR-medewerkers, casemanagers, bedrijfsartsen en verzekeringsspecialisten.

Meer informatie over Visma Verzuim