Referentie

Van Altena & De Jongh Bedrijfsartsen


Verzuim begeleiding

Dienstverlening op het snijvlak van arbeid en gezondheid

De kern van verzuimbegeleiding is niet ingewikkeld, aldus bedrijfsarts Pieter de Jongh. Hij is directeur en eigenaar van Van Altena & De Jongh Bedrijfsartsen. Volgens de Jongh hangt verzuimbegeleiding nauw samen met de Wet verbetering poortwachter, dossiervoering, communicatie en eventueel speciale uitkeringen. Het is belangrijk om de afspraken goed vast te leggen in een systeem, maar de meeste systemen zijn volgens hem te ingewikkeld: “Als het systeem te veel kan, verzuip je erin. Een systeem moet juist zo simpel mogelijk zijn. Bij Visma Verzuim is het what you see is what you get.”

Visma Verzuim: what you see is what you get

Van Altena & De Jongh Bedrijfsartsen doet aan dienstverlening op het snijvlak van arbeid en gezondheid. Het adviesbureau voorziet bedrijven die in de regel meer dan honderd werknemers hebben in dienstverlening op het gebied van gezondheid op het werk, verzuimbegeleiding en ook leiderschap. Dat laatste is een bepalende factor. “Door goed leiderschap loopt je bedrijf beter, zitten werknemers beter op hun plek en in hun vel en zijn ze betrokken. Zo voelen ze zich prettig, veilig en gezond. Daarmee voorkom je uitval.”

 

VRAAG NAAR PREVENTIE GROEIT

De Jongh merkt dat er steeds meer aandacht is voor de niet-verzuimkant. Hij wijdt dat niet zo zeer aan de vernieuwingen in de Arbowet van 2017. “De nieuwe Arbowet heeft wel wat extra schwung gegeven aan preventie, maar dat belang van preventie was er al in de “oude wet”. Het komt eerder door een maatschappelijke trend: bedrijven moeten zich steeds sneller aanpassen aan de markt, en de arbeidsmarkt ontwikkelt zich en is krap. De druk om goede mensen op de goede plek te hebben is groter.” De vraag naar preventie groeit daardoor. Werkgevers vragen zich af hoe werknemers op een goede en productieve manier hun werk kunnen doen. “Veel arbodiensten richten zich op het signaleren en voorkomen van uitval. Wij zitten in het stadium daarvoor:
wij richten ons op gezonde en veilige arbeidsomstandigheden.”

 

VEILIG MEDISCHE GEGEVENS BEWAREN

Zo kan een klant aankloppen bij Van Altena & De Jongh met een strategisch personeelsvraagstuk; de markt ontwikkelt zich snel, het bedrijf heeft nieuwe werknemers nodig en wil tegelijkertijd dat de werknemers die er al zijn, goed op hun plek zitten. Of met een vraag of het ziekteverzuimpercentage met 10% omlaag kan worden gebracht. Daar komt Visma Verzuim om de hoek kijken. Het is niet alleen de belangrijkste tool die het adviesbureau heeft om op een veilige manier medische gegevens te bewaren; het is ook een communicatiemiddel om adviezen veilig te delen met klanten en werknemers en het is een analyse-instrument. “Je kunt er veel data in stoppen en dan komen er ook weer veel data uit.”

 

VISMA VERZUIM ANALYSEERT

Het begint met het koppelen van het personeelssysteem aan Visma Verzuim. “In Visma Verzuim kan ik de organisatiestructuur vastleggen. Daar plak ik werknemers op en daarachter hang ik verzuim- en herstelcijfers. Zo kan ik de gegevens van afdeling X opvragen en zien hoe die zich verhouden tot het totale bedrijf.” En op die gegevens laat De Jongh analyses los. Hij kijkt bijvoorbeeld naar frequent verzuim of bespeurt trends door het aan elkaar koppelen van gegevens. Soms is er sprake van systemen die ‘niet met elkaar praten’. Elk bedrijf heeft tenslotte zijn eigen personeelssysteem en het lukt in de praktijk niet altijd om de systemen te koppelen. “Gelukkig is Visma Verzuim druk bezig met de ontwikkeling.”

 

“HOE COMPLEXER, HOE LEUKER”

Ondanks alle aandacht vallen werknemers soms toch uit. De Jongh zet zijn tanden het liefst in complexe problematiek. Als iemand een complexe beenbreuk heeft, is één keer adviseren voldoende. “Met alle respect voor de werknemer met het gebroken been, dat is niet zo interessant. Een werknemer die al drie jaar op zijn tenen loopt en nu is uitgevallen, dat kan complex zijn. En hoe complexer, hoe leuker.” De Jongh werkt dan samen met adviseurs die niet medisch zijn geschoold. Hij geeft advies over de weg die de werknemer kan inslaan voor de re-integratie en regelt een coach of andere vorm van begeleiding. Hij voert vaak meerdere gesprekken met de werknemer, soms met de leidinggevende erbij. Daarbij praten de partijen over hoe het verder moet, zeker als er bijvoorbeeld conflicten zijn, problemen op de afdeling of klachten over het functioneren.

In Visma Verzuim kan ik de organisatiestructuur vastleggen.

BEDRIJFSARTS ALS HOOFDBEHANDELAAR

Van Altena & De Jongh is gespecialiseerd in het behandelen van burn-outs. Hun burn-outbehandellijn is uniek in Nederland, want hierbij is de bedrijfsarts de hoofdbehandelaar. De Jongh ziet minimaal dagelijks een werknemer met een burn-out. “Het komt ongelofelijk veel voor. Mensen zitten al heel lang in een spagaat tussen wat van ze wordt verwacht en wat ze moeten leveren. En dan gebeurt er iets extra’s dat hen uit evenwicht brengt. Denk aan een ruzie met de baas of een overlijden in de privésfeer, dat is een klap waardoor mensen omvallen.” De Jongh ziet burn-out als dé manier waarin werknemers in deze tijd kunnen aangeven dat ’t zo niet verder gaat.

 

VEILIG, GEZOND EN INZETBAAR

De Jongh verwacht dat er in de toekomst een grotere rol is weggelegd voor de werknemer bij een re-integratietraject. De werknemer wordt beheerder van zijn eigen re-integratiedossier. Nu is het nog passief, hij kan meekijken. Maar straks gaat hij zelf een plan van aanplak maken, notities en plannen toevoegen en communiceren. “Werknemers doen zoiets natuurlijk niet elke dag, maar an sich kennen zij hun werk, hun collega’s, hun leidinggevende en zichzelf. Het is geen hogere wiskunde. Het is een trend en het is fijn als een systeem daarin verder faciliteert.” Daar draagt Visma Verzuim aan bij met het gebruiksvriendelijke Visma Verzuim Werknemersportaal, dat flink in ontwikkeling is. Door het heft in eigen hand te nemen, kunnen werknemers
terug naar een situatie waarin zij veilig, gezond en inzetbaar zijn én blijven.


Over Visma Verzuim

Visma Verzuim werkt al meer dan 15 jaar aan de veiligheid, gezondheid en duurzame inzetbaarheid van meer dan 3,6 miljoen werknemers. Wij doen dit door onze klanten te voorzien van de meest flexibele, complete en gebruiksvriendelijke software voor verzuimbegeleiding en het monitoren van arbeidsomstandigheden. Hierbij geloven wij sterk in de kracht van eenvoud, connectiviteit en data. Onze software ondersteunt meer dan 300.000 leidinggevenden, HR-medewerkers, casemanagers, bedrijfsartsen en verzekeringsspecialisten.

Meer informatie over Visma Verzuim