Visma Verzuim
Brochure

Visma Verzuim Werknemer

Met Visma Verzuim Werknemer heeft de werknemer inzicht in alle relevante informatie over zijn of haar verzuim. De werknemer wordt gelijktijdig met zijn of haar werkgever geïnformeerd en alle gegevens zijn goed beveiligd en alleen toegankelijk via tweefactorauthenticatie. Lees er alles over in de brochure

Download de brochure