18 / 09 / 19

Nieuwe rollen beschikbaar binnen VerzuimSignaal


Dene Mastwijk


Nieuwe rol binnen het medisch domein

Binnen het medisch domein is het verwerken van persoonsgegevens in sommige situaties noodzakelijk. Dit geldt zowel voor het registreren van BSN tot het verwerken van persoonsgegevens van de werknemer. Om dit te ondersteunen is er in het medisch domein van VerzuimSignaal een nieuwe rol toegevoegd ”Taakgedelegeerde + HR”. Om deze rol te gebruiken is het van belang dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt tussen de dienstverlener en de werkgever voor het verwerken van gegevens.

 

Nieuwe rollen binnen het verzekeraar domein

In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is er per 1 januari 2019 een aanpassing doorgevoerd voor het verstrekken van gegevens aan een verzuimverzekeraar. Deze wijziging staat beschreven in een wijziging van het “Besluit SUWI”.

 

Om deze aanpassing te kunnen ondersteunen zijn er twee rollen toegevoegd aan het verzekeraar domein:

  • Polisbeheerder + deelnemersadministratie
  • Casemanager verzekeraar

Alle informatie over deze rollen vind je op onze helppagina.

 

Nieuw: zoeken op BSN-nummer

Voor onderstaande rollen bestaat de optie om het veld ‘BSN tonen’ aan of uit te zetten. Dit is bestaande functionaliteit. Vanaf de laatste release (september 2019) kun je per onderstaande rol nu ook aangeven of de rol mag zoeken op BSN-nummer.

  • HR manager
  • Leidinggevende
  • Functioneel Beheer voor klant Arbodienst
  • Casemanager met uitbestede HR bevoegdheid
  • Casemanager
  • Bedrijfsarts
  • Polisbeheerder met deelnemersadministratie

Let op!

Per 1 januari 2020 worden rollen, die niet gekoppeld zijn aan een domein, verwijderd. Dit betekent dat gebruikers die gekoppeld zijn aan een dergelijke rol vanaf 1 januari 2020 niet meer kunnen inloggen.6

 


Meer informatie

Meer informatie over de nieuwe rollen? Neem gerust contact met ons op via marketing.verzuimsignaal@visma.com en wij helpen je graag verder.Gerelateerd nieuws