Referentie

@ arbo


Fynn van den Booren over het belang van werkgeluk, over de rol van de leidinggevende en de voordelen van MySigns

 

Fynn van den Booren is directeur van arbodienst @arbo en een man met een visie. Zijn klanten zijn niet alleen geïnteresseerd in het terugdringen van ziekteverzuim, maar stellen zichzelf ook een belangrijke vraag: Hoe word ik een zo goed mogelijke werkgever? Van den Booren wil maatwerk leveren aan zijn klanten en blijvende veranderingen doorvoeren in organisaties. Visma Verzuim helpt daarbij. Bijvoorbeeld door hem te betrekken in de pilot van het nieuwe MySigns, waardoor @arbo een van de eerste arbodiensten van Nederland is die op klantniveau data laat analyseren. Daar zijn veel voorspellende waardes uit te halen. “Het is haast een glazen bol die nauwkeurig de toekomst voorspelt.” 

 

MySigns is zelflerend en hoe meer data erin gaan, hoe meer voorspellende waardes eruit komen. Het maakt het makkelijker om op een dieper niveau te kijken naar waar het probleem zich bevindt. Aan de hand van die informatie kan @arbo de klant beter adviseren. Van den Booren geeft een voorbeeld. Als hij met een klant spreekt over de juiste strategie voor zijn organisatie, pakt hij MySigns erbij. De data bevestigen het beeld dat er veel verzuim van psychische aard is in de leeftijdscategorie 30-35 jaar. Die informatie maakt het mogelijk om vooraf interventies in te zetten, zoals structureel een coach beschikbaar stellen die is gespecialiseerd in weerbaarheid. Zo kunnen werknemers bijvoorbeeld een traject volgen over het verlies van een dierbare, een baan kwijtraken, het verbreken van een relatie of andere belangrijke elementen in het leven. De handvatten helpen hen bij het omgaan met een persoonlijke situatie. Dat voorkomt uitval. 

 

Bedrijfsgezondheid veranderen 

Data maken het @arbo makkelijker om werkgevers goed te adviseren en hulp in te schakelen om ziekteverzuim te voorkomen. De kosten van het inschakelen van een coach, een fysiotherapeut of een ergonoom wegen met gemak op tegen de kosten van het ziekteverzuim. Bovendien draagt het bij aan tevreden werknemers die hun beste beentje voorzetten. Met data is het mogelijk om preventief te werken en de bedrijfsgezondheid te veranderen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat uit de cijfers blijkt dat het ziekteverzuim in een organisatie in juni altijd hoog is. De arbodienst kan een seintje geven aan de werkgever en die kan alvast extra werknemers op stand-by zetten. Of nog veel beter: de werkgever kan samen met @arbo onderzoeken waarom het ziekteverzuim in juni altijd zo hoog is en hoe dat te voorkomen is. 

 

Écht iets veranderen voor een organisatie 

Anticiperen past goed bij @arbo. “Hoe word ik een great place to work? Hoe worden of blijven mijn werknemers gelukkig en duurzaam inzetbaar? Dat zijn de vragen die bij onze klanten centraal staan,” geeft Van den Booren aan. Volgens zijn visie start een goed verzuimbeleid bij de leidinggevenden. Door hen te trainen en te waarborgen dat zij de theorie toepassen in de praktijk, creëert een organisatie een cultuur waarin een werknemer zich durft uit te spreken. “Idealiter gaat een werknemer in gesprek met een leidinggevende en geeft aan: ‘ik werk hier nu vijf jaar en ik heb het niet meer zo naar m’n zin. Hoe kunnen we mijn werkzaamheden leuker maken?’” Daarnaast zijn het opstellen en opvolgen van een goede RI&E en het actief aanbieden van een preventief medisch onderzoek (PMO) belangrijk. “Dan ben je écht iets aan het veranderen voor een organisatie.” 

“Hoe word ik een great place to work? Hoe worden of blijven mijn werknemers gelukkig en duurzaam inzetbaar? Dat zijn de vragen die bij onze klanten centraal staan,”

Kostenplaatje voorrekenen

Op papier klinkt dat makkelijk, maar in de praktijk valt het nog niet altijd mee om werkgevers te overtuigen van die visie. “Een organisatie moet ons nu nog op de blauwe ogen geloven dat onze aanpak ze ook echt wat gaat opleveren. Maar met een financieel plan kunnen we ook daadwerkelijk laten zien dat leidinggevenden trainen in het voeren van inzetbaarheidsgesprekken zijn vruchten afwerpt.” Zo rekent @arbo een klant voor wat een organisatie naar verwachting op de korte en lange termijn kan besparen aan loonkosten als het ziekteverzuim afneemt. Dat bedrag kan behoorlijk oplopen. 

 

Investeren in preventie is een trend

Gelukkig gaat het niet altijd alleen maar over financiën. Van den Booren ziet bij steeds meer werkgevers de bereidheid om te investeren in preventie. Meer en meer organisaties willen niet een kant-en-klaar vitaliteitspakket zien, maar structurele verbeteringen doorvoeren in hun organisatie op het gebied van ziekteverzuimbeleid en preventie. “Het is een trend. Het kan gaan van het trainen van leidinggevenden tot het aanbieden van appels bij de receptie. Er is meer behoefte aan maatwerk en dat bieden we onze klanten graag aan”, aldus Van den Booren. 

 

Maatwerk leveren wordt steeds eenvoudiger

Maatwerk bieden wordt steeds makkelijker dankzij nieuwe initiatieven als MySigns. Visma Verzuim is volop in ontwikkeling. Er komen nog altijd nieuwe opties bij, zoals de managersapp. “Vooral in productiebedrijven waarin de leidinggevende een meewerkend voorman is, wordt de app goed gebruikt. Ziekmeldingen doorgeven is zo gepiept”, aldus Van den Booren. Hij geeft graag nog een suggestie mee. “Integreer Visma Boekhouding zodat we makkelijk kunnen factureren. Dat maakt Visma Verzuim nóg beter dan het al is.” Maar ook nu werkt het systeem al naar volle tevredenheid. Werkgever, werknemer en bedrijfsarts werken allemaal in hetzelfde portaal met verschillende autorisaties. “Het is ontzettend handig dat alles is gekoppeld aan één omgeving.” 

 


Over Visma Verzuim

Visma Verzuim werkt al meer dan 15 jaar aan de veiligheid, gezondheid en duurzame inzetbaarheid van meer dan 3,6 miljoen werknemers. Wij doen dit door onze klanten te voorzien van de meest flexibele, complete en gebruiksvriendelijke software voor verzuimbegeleiding en het monitoren van arbeidsomstandigheden. Hierbij geloven wij sterk in de kracht van eenvoud, connectiviteit en data. Onze software ondersteunt meer dan 300.000 leidinggevenden, HR-medewerkers, casemanagers, bedrijfsartsen en verzekeringsspecialisten.

Meer informatie over Visma Verzuim