Schrijf je nu in

Duur

Deze training duurt van 09:30 tot 16:30 uur.

 

Kosten training

Het bedrag voor de training bedraagt € 550,- (excl. btw) per deelnemer.

 

Locatie

Utrecht

 

Inschrijven 

Inschrijven kan via het onderstaande formulier.

 

Accreditatie

Deze masterclass is geaccrediteerd voor revalidatieartsen

Masterclass: Bewust of onbewust onbekwaam? Zorg dat je bewust bekwaam wordt!


Masterclass over de bekostigingsregels van de medisch specialistische revalidatie

Afgelopen jaren is er door zowel de NZa als de verzekeraars steeds meer aandacht voor juist declaratiegedrag. Er zijn (hoge) boetes opgelegd bij ziekenhuizen en revalidatiecentra, terwijl zeker niet in alle gevallen sprake was van bewust verkeerd declaratiegedrag. Ook nu nog zijn er (revalidatie) instellingen die grote bedragen aan zorgverzekeraars moeten terugbetalen en instellingen die door de NZa zijn gewezen op mogelijk verkeerd declaratiegedrag. Wat gaat hier mis? Wordt er bewust verkeerd gedeclareerd of ligt het aan de ingewikkelde en onduidelijke bekostigingsregels?

 

Regelmatig ontvangen we vragen over wanneer behandeltijd geregistreerd moet worden of toch een (herhaal) polikliniekbezoek, of een patiënt verwezen mag worden van de GRZ naar de MSR en of de physician assistent mag declareren. Mag verpleging ook therapietijd registreren en wat heeft dat voor een invloed op de kostprijs van een verpleegdag?

 

Want is het wel zo duidelijk;

 • Wat de bekostigingsregels voor de ziekenhuizen met revalidatie te maken hebben, terwijl de revalidatie toch hele andere DBC’s heeft?
 • Wanneer artstijd geregistreerd mag worden en hoe vaak een revalidatiearts de patiënt in het hele traject moet zien om te kunnen declareren?
 • Hoe de activiteiten van een andere poortspecialist toch mee kunnen tellen in het bepalen van de MSR DBC?
 • Waarom er toch activiteiten geregistreerd moeten worden, ook al telt het niet mee in de DBC?
 • Of er twee DBC’s geopend mogen zijn in verschillende instellingen voor dezelfde patiënt?
 • Of een patiënt via beeldcontact behandeld mag worden en dus behandeltijd mag worden geschreven?
 • Wat het verschil is tussen een zorgtraject en subtraject?
 • Wat de relatie tussen de kostprijzen en de max-tarieven is en hoe dit staat in relatie tot afspraken met verzekeraars?
 • Hoe reistijd geregistreerd moet worden?
 • Hoe behandelprogramma’s passen in de bekostiging?
 • Wat de eisen t.a.v. de registratie van de nieuwe Patiëntengroepen per 2022 zijn?

 

Fris uw kennis daarom (weer) op door naar de masterclass ‘Bewust of onbewust onbekwaam? Zorg dat je bewust bekwaam wordt!’ te komen.

De masterclass is inmiddels al meer dan 10 keer gegeven en drukbezocht door o.a. DBC-consulenten, applicatiebeheerders, business controllers, projectmanagers, zorgmanagers en MT-leden. Zij beoordeelden deze masterclass gemiddeld met een 8,7!
De masterclass is ook al bijna 10 keer incompany gegeven waarbij naast financiële medewerkers ook secretaresses, planners, verpleegkundigen en behandelaars aanwezig waren. Een quote van één van de deelnemers (fysiotherapeut):

“Nu snap ik eindelijk hoe dit rare systeem werkt en kan ik, waar inhoudelijk mogelijk, mijn financiële steentje bijdragen”

 

Inhoud masterclass

In de masterclass ‘Bewust of onbewust onbekwaam? Zorg dat je bewust bekwaam wordt!’ worden de regels, op een interactieve manier, duidelijk uitgelegd en door middel van casussen toegepast op verschillende situaties.
De masterclass bestaat uit de volgende onderdelen:

 

Algemeen:

 • Kader en bekostigingssystematiek medisch specialistische zorg;
 • Verschil bekostiging (regels NZa) en financiering (DBC’s);
 • Totstandkoming kostprijzen (en belang van registreren) en tarieven;
 • Ontwikkeling bekostigingssystematiek: toekomstvisie NZa.

Bekostiging MSR

 • Bekostigingsregels specifiek voor MSR;
 • Registratieregels specifiek voor MSR;
 • Producten (DBC’s) MSR.

Toepassing regels

 • Bespreken van specifieke casussen;
 • Verantwoord declareren.

 

Wat weet u na deze masterclass?

Het doel van de masterclass is uw kennis over het bekostigingssysteem in zijn algemeenheid en de specifieke regels voor de medisch specialistische revalidatie te optimaliseren. Hiervoor krijgt u een aantal presentaties voorgeschoteld over onder andere de bekostigings- en financieringsregels, kostprijzen en producten, de registratieregels en de toekomstvisie op de bekostiging van de NZa. Aan de hand van casussen brengen we ten slotte het geleerde direct in de praktijk.

 

Voor wie?

De masterclass is bedoeld voor financiële en administratieve professionals van revalidatie instellingen, ZBC’s en ziekenhuizen met een revalidatie afdeling. Denk hierbij aan controllers, zorgmanagers, DBC-verantwoordelijke, medewerkers financiële administratie.

 

Deze masterclass is geaccrediteerd voor revalidatieartsen

 

Door wie wordt deze masterclass gegeven?

De masterclass wordt gegeven door Laura van Steenveldt, sturing- en financieringsspecialist in de (medisch specialistische) revalidatie en Luc te Boekhorst, DBC-specialist in de (medisch specialistische) revalidatie. Beide hebben jarenlange ervaring in het ontwikkelen, analyseren en toepassen van de diverse bekostigings- en financieringssystematieken in de (revalidatie)zorg.

 

In welke vorm wordt deze masterclass gegeven?

Deze Masterclass vindt plaats gedurende één dag in Utrecht.
De Masterclass kan aangevuld worden door eigen ingebrachte casussen.

 

Datum en kosten

Datum: 20 januari 2023
Locatie: Utrecht
Tijdstip: 09:30 – 16:30 uur
Kosten: € 550,- (ex BTW) per deelnemer.
*De masterclass gaat door bij een minimum aantal deelnemers van 10.
Ook bestaat de mogelijkheid de masterclass incompany te organiseren. Mocht u hier belangstelling voor hebben dan kunt u contact opnemen met Luc te Boekhorst (luc.teboekhorst@visma.com, 06-53351128) en/of Laura van Steenveldt (laura@vansteenveldt.com, 06-50526441).

 

 Informatie

Indien je wil deelnemen aan deze Masterclass dan kun je je inschrijven via het onderstaande formulier. Zodra er een nieuwe datum bekend is zullen wij je hiervan op de hoogte stellen.

Inschrijven

 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
  naam@bedrijf.nl
 •  *
  naam@bedrijf.nl
 •  *
 •  *
 • * Verplichte velden 
  ** Privacy statement: Je gegevens worden alleen door Visma Verzuim en Laura van Steenveldt gebruikt om je te informeren over deze cursus en mogelijke andere cursussen die door Visma Verzuim en/of Laura van Steenveldt worden georganiseerd. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt.