Visma Verzuim
Visma Verzuim

Verzuimsoftware voor het managen van verzuim

Ben je op zoek naar een eenvoudige oplossing voor het managen van ziekteverzuim? Dan is de verzuimsoftware van Visma Verzuim dé oplossing voor jou!

Met Visma Verzuim vindt er een optimale samenwerking plaatsen tussen de werknemer, werkgever, arbodienst, bedrijfsarts en andere betrokkenen. Visma Verzuim helpt je bij het volgen van alle stappen uit de Wet verbetering poortwachter, zodat je niets in het re-integratieproces mist, geheel volgens de AVG-wet.

Vraag een demo aan

Mogelijkheden in de verzuimsoftware van Visma Verzuim?

In de verzuimsoftware van Visma Verzuim zijn de UWV-formulieren die nodig zijn voor het volgen van de stappen uit de Wet verbetering poortwachter standaard opgenomen. Denk hierbij aan het plan van aanpak, de 42e melding en de 1e jaars evaluatie.

Per dossier kun je door middel van notities en (eigen) documenten het verloop van een dossier vastleggen, zodat je aan het einde van het 2e ziektejaar met één druk op de knop het re-integratiedossier (RIV) voor de WIA-beoordeling van het UWV kunt genereren.

Visma Verzuim

Afspraken plannen via verzuimsoftware

Met onze planningsagenda ben je in staat eenvoudig afspraken in te plannen bij een bedrijfsarts. De bedrijfsarts kan in de agenda aangeven op welke data en tijden hij of zij beschikbaar is. Na het plannen in de agenda kan de bedrijfsarts rechtstreeks vanuit de afspraak naar het juiste dossier. Ook de bedrijfsarts heeft standaard de beschikking over de juiste UWV-formulieren, zoals de probleemanalyse, het actueel oordeel en het medisch oordeel bij WIA.

Vraag een demo aan
Visma Verzuim

Eigenrisicodrager

Ben je eigenrisicodrager voor de ziektewet of de WGA, ook dan is de verzuimsoftware van Visma Verzuim de oplossing voor het vastleggen van beschikkingen, bezwaardossiers en herbeoordelingen door het UWV. Ook voor deze doelgroep is het mogelijk om een vast protocol in te richten, zodat je, gedurende de gehele 10 jaar van de re-integratieverplichting, altijd de juiste stappen op het juiste moment neemt.

Vraag een demo aan
Visma Verzuim

Inkomensverzekering

Heb je inkomensverzekering voor de verzuimkosten, dan kun je binnen de verzuimsoftware van Visma Verzuim alle polisgegevens vastleggen en weet je precies welke medewerkers onder welke polis vallen en welk soort verzekering is afgesloten. Hierdoor wordt het eenvoudig om een bijdrage aan de verzekering te vragen voor de kosten in het kader van een interventie.

Vraag een demo aan
Visma Verzuim

Rapportages in verzuimsoftware

Om cijfers te genereren maakt Visma Verzuim gebruik van een groot aantal standaard rapporten, waarmee je het verzuimpercentage, de gemiddelde verzuimduur en het lang verzuim kunt monitoren. Ook voor het rapporteren aan verzekeringsmaatschappijen beschikken we over specifieke rapporten. Wil je meer geavanceerde rapporten naar eigen inzicht genereren, dan is de software Odata een mogelijkheid. Hiermee kun je een set aan data ophalen voor het vullen van je eigen datawarehouse of BI-tooling.

Vraag een demo aan
Visma Verzuim

Security

Veiligheid is een speerpunt binnen het beleid van Visma. Binnen de verzuimsoftware van Visma Verzuim is dit geregeld door middel van de zogenoemde domeinen. We onderscheiden 4 domeinen, te weten: de werkgever, de arbodienst, de bedrijfsarts en de verzekeraar. Ieder domein heeft een aantal standaardrollen, waarin is geregeld wat iemand volgens de AVG mag zien. Binnen deze standaardrollen kun je als applicatiebeheerder zelf nog nuances aanbrengen.

Vraag een demo aan

Meer informatie over Visma Verzuim