Blog overzicht

Amplitie is een nieuwe trend, maar wat houdt het eigenlijk in?


Richard van der Kamp


Je richten op het welzijn en functioneren van werknemers in plaats van alleen het voorkomen van onveiligheid en ongezondheid. Welke organisatie wil dat nu niet? Dit vraagt om een zogeheten amplitieve aanpak. Zowel preventie als behandeling bij ziekte zijn gericht op het verkleinen van problemen en risico’s. Amplitie daarentegen gaat juist over het vergroten van kansen en groeimogelijkheden van je werknemers. Misschien werk je onbewust soms al amplitief. In dit blog lees je wat amplitie inhoudt en wat het kan doen voor je organisatie.

 

Wat betekent amplitie?

Amplitie is afkomstig van het Latijnse woord ‘amplio’ en het betekent versterken, vergroten en vermeerderen. Bij amplitie ligt de focus niet op het behandelen (curatie) of voorkomen (preventie) van de negatieve gevolgen van werkstress, maar op interventies die daaraan voorafgaan. Er zijn vier pijlers waar amplitieve interventies zich op richten, en binnen deze pijlers vallen bepaalde thema’s waar je op kunt inspringen. Het gaat om: 

  • gezondheid: beweging, voeding en ontspanning;
  • bevlogenheid: vitaliteit, veerkracht, zelfvertrouwen en waardering;
  • talentmanagement: zingeving, autonomie, succes en prestatie;
  • werkinrichting: regelruimte, werkvariatie en werkomstandigheden.

Er zit geen volgorde in de vier pijlers van amplitie. Ze zijn allemaal even belangrijk. De pijlers complementeren elkaar en beïnvloeden elkaar. Ze sluiten elkaar ook niet uit, maar vormen een geheel waar je je op kunt inzetten om de veerkracht van werknemers te versterken. 

 

Investeren in mensen

De arbeidsmarkt is krap en in veel sectoren is het momenteel moeilijk om goede werknemers te vinden. Eerder dan het oplossen en voorkomen van problemen, is investeren in je werknemers daarom een belangrijke voorwaarde voor het succes van je organisatie. Tegenwoordig maakt amplitie onderdeel uit van het DNA van succesvolle organisaties. Thema’s als duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, bevlogenheid, employee experience en werkgeluk nemen dan ook een steeds centralere positie in bij organisatiedoelstellingen. Werken aan amplitie leidt namelijk tot:

  • meer werkplezier en motivatie;
  • minder verzuim;
  • meer productiviteit en innovatie;
  • betere dienstverlening, meer klanttevredenheid en hogere omzet.

Een positieve benadering

De eerder genoemde thema’s, bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, kun je zowel vanuit preventie als amplitie aanpakken. De insteek van je gesprek met een werknemer is bij beide benaderingen nét even iets anders. Bij een preventieve werkwijze voer je functioneringsgesprekken om te ontdekken welke kennis en vaardigheden je werknemers missen om hun taken goed te kunnen uitvoeren. Deze vul je aan via scholing. Bij een amplitieve werkwijze voer je ontwikkelgesprekken om te ontdekken hoe werknemers beter tot hun recht kunnen komen en om hun inzetbaarheid te vergroten. 

 

Je organisatie in balans 

De reikwijdte van amplitieve interventies is veel groter dan preventieve of curatieve interventies. Amplitie strekt zich uit over alle werknemers. Ook het potentieel van werknemers die goed functioneren, wordt namelijk nog niet optimaal benut. Inzetten op het versterken van alle werknemers zorgt ervoor dat je organisatie meer in balans komt. 

Als de meeste aandacht gaat naar de kleinste groep werknemers (de probleemgroep), schiet je tekort in het in conditie houden van de gehele groep. Amplitie zorgt er dan ook voor dat zowel de risicogroep als de probleemgroep steeds kleiner worden. Door als organisatie in te zetten op amplitie creëer je een positieve werkbeleving voor alle werknemers. Natuurlijk blijven risico’s en problemen zich altijd voordoen. Door te werken aan amplitie kun je die aanzienlijk verminderen. Amplitie is absoluut geen vervanging van curatie en preventie, maar een belangrijke aanvulling erop.

 

Amplitieve werkwijze: maak beleid

Om de potentie van je organisatie te verwezenlijken, moet amplitie dus deel uitmaken van het DNA van je organisatie. Zo creëer je een organisatiecultuur waarbinnen werknemers optimaal tot hun recht komen. Werken aan amplitie vraagt om een concreet en praktisch plan dat als uitgangspunt dient voor strategisch amplitiebeleid, waarbij aandacht is voor de organisatie-, leiderschap-, team- en persoonlijke ontwikkeling. De volgende punten mogen zeker niet in het beleid ontbreken: ruimte voor potentieel en autonomie van de werknemer, teamwork, een goede sociale omgeving op het werk en een leidinggevende die een veilige situatie creëert en ruimte en goede feedback geeft.

 

Over Visma Verzuim

Wij willen werknemers veilig, gezond en duurzaam inzetbaar houden. Dat doen wij door samen met onze klanten de meest flexibele, complete en gebruiksvriendelijke software te ontwikkelen voor verzuimbegeleiding en het inzetbaar houden van werknemers. Daarbij geloven wij in de kracht van eenvoud, connectiviteit en data.Andere blogs
03 / 01 / 23
Zorg met een gezonde leercultuur voor duurzame inzetbaarheid

Duurzaam inzetbaar zijn, gaat niet alleen over gezondheid. Werknemers moeten ook op andere vlakken zorgen dat zij aantrekkelijk blijven voor de eigen werkgever en de arbeidsmarkt. Daarvoor is het nodig dat werknemers zich tijdens de loopbaan blijven ontwikkelen met behulp van opleiding en scholing. Organisaties met een gezonde leercultuur steunen en stimuleren dit. 

Bericht lezen
30 / 11 / 22
Werknemer werkt niet mee aan re-integratie; wat zijn de mogelijkheden?

Een langdurig zieke werknemer kan volgens de bedrijfsarts langzaamaan weer aan het werk. Als werkgever probeer je dit zoveel mogelijk te faciliteren. Maar wat als de werknemer het andere werk niet geschikt vindt en afspraken niet nakomt zonder geldige reden?

Bericht lezen
03 / 08 / 22
Inspelen op wetswijzigingen en uitdagingen voor uitzendbureaus

Uitzendbureaus krijgen de komende jaren weer nieuwe wet- en regelgeving voor de kiezen. Ook de krappe arbeidsmarkt, de verdere digitalisering en concurrentie van online platformen zorgt ervoor dat uitzendorganisaties moeten nadenken over de rol die zij in de toekomst kunnen vervullen. Welke veranderingen komen eraan en hoe speel je hierop in?

Bericht lezen
Hoe ga je aan de slag met vitaliteit?

Vitaliteitsbeleid, gezondheidsmanagement, duurzame inzetbaarheid, levensfasebewust personeelsbeleid: er zijn aardig wat begrippen voor personeelsbeleid met het doel om de werknemers in de organisatie gezond en vitaal aan het werk houden, want vitale werknemers hebben veel voordelen. Maar hoe houd je je werknemers vitaal? Download ons whitepaper “Vitaliteitsbeleid voor veerkrachtige werknemers