Blog overzicht

Vakantie: waarom is dat nu zo belangrijk?


Dene Mastwijk


Nu de coronamaatregelen langzaam worden losgelaten wilden we, misschien zelfs meer dan ooit, allemaal graag vakantie vieren. Terwijl je als werkgever in deze heropstartfase iedereen waarschijnlijk juist heel hard nodig hebt. Toch is regelmatig vakantie opnemen van groot belang voor lichaam en geest. De gezondheid van de werknemers verbetert, ze bouwen een buffer op tegen toekomstige stressoren en ze zijn na een vakantie productiever. Dit heeft ook voordelen voor je organisatie. Uitgeruste werknemers kunnen tenslotte beter presteren en zijn minder vaak ziek.

 

Tijdens deze coronacrisis verkeren veel werknemers in onzekerheid over hun vakantiedagen. Sommige werknemers kiezen voor een vakantie in eigen land, andere bewaren een deel van hun vakantiedagen liever voor een vakantie ná de crisis. Daarnaast heb je de werknemers die nooit vrij nemen en zo stuwmeren aan vakantiedagen opbouwen. Dat kan misschien aantrekkelijk lijken voor jou als werkgever, maar het is in het kader van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid goed om werknemers juist te stimuleren om vakantie op te nemen. Thuiswerken lijkt misschien minder inspannend, maar ongemerkt is dat het juist wél.

 

Voorkomen is beter dan genezen

Vakantiedagen zijn bedoeld om lichamelijk en geestelijk te herstellen en bij te komen van het werk. Zo’n rustmoment zorgt ervoor dat werknemers beter bestand zijn tegen eventuele stress op het werk. Werknemers die hun vakantie overslaan, zijn vaker ziek en kunnen zelfs te maken krijgen met een kortere levensduur. Uit onderzoek blijkt dat een langere periode van ontspanning ̶ om te ontkomen aan de werkdruk ̶ ook bijdraagt aan de gezondheid van hart en bloedvaten.

Hierdoor worden ook burn-outklachten tegengegaan en voorkomen. De meeste mensen zien een burn-out niet aankomen, zeker niet als ze hun baan leuk vinden. De adrenaline overschreeuwt dan de vermoeidheid. Het is dan ook belangrijk dat je goed in de gaten houdt of werknemers hun vakantiedagen opnemen. Maak het mogelijk dat je werknemers zorgeloos vrij kunnen nemen. Benadruk dat ze tijdens hun vakantie niet bereikbaar hoeven te zijn. Het zou ideaal zijn als ze zich geen zorgen hoeven te maken over het werk dat op hen wacht bij thuiskomst. Een periode van rust en bezinning is essentieel om vervolgens weer met nieuwe energie en met een frisse blik naar het werk te kijken.

 

Vakantie aanvragen

Vakantieplanningen worden vaak ruim op tijd gemaakt, maar in coronatijd zijn ze omgeven met onzekerheden. Het is dan ook denkbaar dat er toch een discussie ontstaat over de planning. In de wet staat dat de werkgever werknemers jaarlijks in de gelegenheid moet stellen om in elk geval hun wettelijke vakantiedagen op te nemen. Werknemers beslissen in principe zelf wanneer zij hun vakantiedagen benutten. De regel is dat de werkgever een schriftelijk vakantieverzoek accepteert, tenzij er ‘gewichtige redenen’ zijn voor weigering. Je moet dan in alle redelijkheid geen mogelijkheden hebben om het (belangrijke) werk op te vangen. De werknemer behoort dit binnen twee weken na het indienen van zijn vakantieverzoek via een schriftelijke reactie te vernemen.

 

Kom je ná het accepteren van het vakantieverzoek tot de conclusie dat werknemers in de periode van hun vakantie toch onmisbaar zijn? En kun je dit als gewichtige reden motiveren, dan mag je na overleg met de werknemers het tijdvak van de vakantie wijzigen. Als de werknemers schade lijden door deze wijziging – bijvoorbeeld omdat accommodatie en vliegtickets al zijn betaald – dan moet je organisatie die schade vergoeden.

 

Bovenwettelijke dagen

De Arbeidstijdenwet schrijft voor dat werknemers recht hebben op vier keer de wekelijkse arbeidsduur aan vakantiedagen. Dit zijn wettelijke vakantiedagen. Daarbovenop kan je organisatie nog extra dagen toekennen: bovenwettelijke vakantiedagen. De bovenwettelijke mag je uitbetalen als werknemers ze niet opnemen. Dat geldt niet voor de wettelijke vakantiedagen. Vakantie houdt tenslotte niet alleen de werknemers, maar uiteindelijk ook je organisatie gezond.

 

Uitgerust weer aan de slag

Voor de meesten mensen zit de vakantie er weer op en is het tijd voor een frisse start. In de maand september worden vaak brainstormsessie georganiseerd, plannen gemaakt voor het nieuwe jaar en worden nieuwe ideeën gedeeld. Juist ook omdat de meeste mensen weer helemaal zijn opgeladen en bruisen van nieuwe energie. Het nut van vakantie gaat dus niet alleen over ‘even vrij zijn’, maar het is essentieel om ervoor te zorgen dat je mensen en je organisatie vitaal blijven!

 

Over Visma Verzuim

Wij willen werknemers veilig, gezond en duurzaam inzetbaar houden. Dat doen wij door samen met onze klanten de meest flexibele, complete en gebruiksvriendelijke software te ontwikkelen voor verzuimbegeleiding en het inzetbaar houden van werknemers. Daarbij geloven wij in de kracht van eenvoud, connectiviteit en data.


Andere blogs
02 / 01 / 24
Voldoende rust na inspanning voorkomt verzuim

Het komt voor: een conflict op het werk. Een kwart van de werknemers ervaart conflicten op het werk. Onder leidinggevenden is dat zelfs een derde. De productiviteit en de sfeer kunnen eronder lijden. Een groep experts stelt als nieuwe optie arbeidsconflictenverlof voor. Dit kan een goed idee zijn.

Bericht lezen
17 / 11 / 23
Conflictverlof: afkoelen om langdurig verzuim te voorkomen

Het komt voor: een conflict op het werk. Een kwart van de werknemers ervaart conflicten op het werk. Onder leidinggevenden is dat zelfs een derde. De productiviteit en de sfeer kunnen eronder lijden. Een groep experts stelt als nieuwe optie arbeidsconflictenverlof voor. Dit kan een goed idee zijn.

Bericht lezen
30 / 10 / 23
Aandachtspunten bij het inschakelen van een casemanager bij verzuim

In sommige gevallen is voor de verzuimbegeleiding van een zieke werknemer de inzet van een casemanager nodig. Deze is belast met de meer administratieve en procesmatige kant van het (langdurig) verzuim en de re-integratie. Afhankelijk van het soort contract kan een arbodienst een casemanager voor je organisatie regelen. In dit blog lees je wat je mag verwachten van een casemanager?

Bericht lezen
Hoe houd je je werknemers vitaal?

Vitaliteit wordt steeds belangrijker, maar hoe houd je je werknemers vitaal? In dit whitepaper lees je alles over vitaliteit en hoe je als organisatie moet beginnen. Download het whitepaper ‘Vitaliteitsbeleid voor veerkrachtige werknemers’