Blog overzicht

Burn-out: ‘schuld’ van de werknemer of van de werkvloer?


Dene Mastwijk


Een werknemer met een burn-out bezoekt de bedrijfsarts. Die richt zich samen met de werknemer op het re-integratieproces. Uiteraard kijken ze ook hoe voor de toekomst voorkomen kan worden dat de werknemer opnieuw letterlijk opgebrand raakt. Na een intensieve en langdurige re-integratie volgt er een 100%-betermelding. Eind goed, al goed! Toch?

 

Aantal burn-outs blijft stijgen

Het aantal werknemers dat burn-outklachten heeft, stijgt al sinds 2013. In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden peilen CBS en TNO, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hoe het is gesteld met arbeidsomstandigheden in Nederland. In het meest recente rapport uit 2018 gaf 17,3% van de ondervraagden aan burn-outklachten te ervaren. Er werd ook gevraagd naar de reden van het laatste verzuim; 5,1 % noemde psychische klachten, overspannenheid of een burn-out.

 

WHO: burn-out is een ‘werkfenomeen’

Burn-out is een flink probleem in Nederland. Daarom doet TNO onderzoek naar de factoren die hierbij een rol spelen. Het eindrapport is er naar verwachting pas in de tweede helft van dit jaar, maar het onderzoek heeft tot dusver al uitgewezen dat burn-outklachten ontstaan door de volgende combinatie:

 

  • Persoonlijkheidskenmerken;
  • Maatschappelijke ontwikkelingen;
  • Arbeidsomstandigheden.

 

De World Health Organization (WHO) is van mening dat burn-out geen ziekte is, maar het resultaat van aanhoudende werkstress, waar niet goed mee om is gegaan. Volgens de WHO is een burn-out een ‘werkfenomeen’. Dat geeft te denken. Krijgen werknemers een burn-out omdat zij niet goed zijn omgegaan met bepaalde situaties of moet je als werkgever of leidinggevende ook beter in je eigen spiegel kijken?

 

Je kunt behoorlijk wat invloed uitoefenen

Het Amerikaanse onderzoek- en adviesbureau Gallup onderzocht de oorzaken van een burn-out, en uitgaande van hun onderzoeksresultaten, mag je aannemen dat je bedrijf behoorlijk wat invloed kan uitoefenen op de gezondheid van je personeels. De 7.500 ondervraagde werknemers kwamen tot de volgende top 5 van oorzaken, die allemaal bij werk liggen:

 

  1. Oneerlijke behandeling op het werk;
  2. Te veel taken;
  3. Onduidelijk wie welke rol vervult;
  4. Gebrek aan communicatie door en ondersteuning van de manager;
  5. Onredelijk hoge tijdsdruk.

 

Inzetten op werkplezier

Het is natuurlijk belangrijk om te voorkomen dat werknemers in een burn-out belanden. Dat kun je op twee manieren aanpakken:

 

  • Wij willen voorkomen dat je in een burn-out belandt, of;
  • Wij willen graag dat je met plezier je werk doet.

 

Dus daag werknemers uit, zoek samen naar toekomstperspectieven en stel doelen vast om naartoe te werken. Dat is voor een werknemer die net in zijn eerste baan zit natuurlijk anders dan voor een werknemer die al veertig jaar meedraait. Pas daarom de stijl van leidinggeven aan op de werknemer. Hoe je dat doet, lees je in deze blog.

 

Zorg voor het echte contact

De sleutel tot het voorkomen dat werknemers in een burn-out terecht komen, is er voor zorgen dat je echt in contact bent. Dat betekent voor de één dat je veel met hem of haar moet praten, voor de ander het uitspreken van je waardering en weer iemand anders heeft behoefte aan ruimte. De kunst is dat je als werkgever en leidinggevende je werknemer echt kent!

 

Creëer een open sfeer waarin duidelijk wordt gecommuniceerd. Weten werknemers wat hun taken zijn, wat de taken van hun collega’s zijn en bij wie ze terecht kunnen bij problemen? En voelen ze zich dan ook veilig genoeg om hun problemen aan te kaarten? Ga er niet vanuit dat werknemers zelf hun zegje komen doen, maar vraag wat zij nodig hebben en wat zij graag anders zouden willen zien. En leg je erbij neer dat je niet altijd de aangewezen persoon bent om een verhaal of verzoek bij neer te leggen. Maar zorg dat werknemers wél weten dat zij altijd bij je mogen aankloppen en biedt ook altijd die ruimte!

 

Download whitepaper

Na een burn-out wil je natuurlijk als werkgever zorgen voor een goede re-integratie. Wil je weten wat de meest gestelde vragen zijn over dit onderwerp? Download de whitepaper ‘9 veelgestelde vragen over re-integratie’.

 

Over Visma Verzuim

Visma Verzuim wil werknemers veilig, gezond en duurzaam inzetbaar houden. Dat doen wij door samen met onze klanten de meest flexibele, complete en gebruikersvriendelijke software te ontwikkelen voor verzuimbegeleiding en het inzetbaar houden van werknemers. Daarbij geloven wij in de kracht van eenvoud, connectiviteit en data.

 Andere blogs
06 / 03 / 23
Beleid opstellen voor hybride werken

Sinds de coronapandemie zijn steeds meer werkgevers gaan nadenken over beleid voor hybride werken. Veel werknemers willen graag deels thuis blijven werken en ook werkgevers hebben gezien dat thuiswerken prima kan werken. Volledig thuiswerken zit er vaak niet in, maar voor hoeveel dagen gaan werknemers dan terug naar kantoor? En hoe ga je dit organiseren? Het is verstandig om hiervoor beleid op te stellen.

Bericht lezen
23 / 02 / 23
Verzuim verlagen? Verhoog de medewerkersbetrokkenheid

Betrokken medewerkers zijn goud waard voor elke organisatie. Ze melden zich (bijna) nooit ziek, werken proactief en zijn van grote toegevoegde waarde voor het bedrijf. Kortom: betrokken medewerkers bepalen in grote mate het succes van een organisatie. Maar hoe zorg je er dan voor dat je collega’s betrokken zijn en blijven?

Bericht lezen
10 / 02 / 23
Neem afspraken over privétijd tijdens verzuim op in verzuimprotocol

Een werknemer die ziek is, hoeft tijdens zijn ziekmelding niet alleen maar thuis te blijven en op bed te liggen. Maar dat betekent niet dat ze alles maar kunnen doen en laten wat ze willen. Als werkgever bespreek je de bewegingsruimte van een ziekgemelde werknemer. In hoeverre mag je grenzen stellen aan de bewegingsruimte van een zieke werknemer?

Bericht lezen
Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven over de ontwikkelingen bij Visma Verzuim? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn. Meer informatie over onze verzuimapplicatie vind je op onze website.