Blog overzicht

Fit blijven op de werkplek helpt om verzuim te voorkomen


Richard van der Kamp


Gedurende een werkdag kan het lastig zijn om voldoende te bewegen. Langdurig achter een beeldscherm zitten en in een verkeerde houding werken, kunnen fysieke problemen bij werknemers veroorzaken. Vooral werknemers die veel thuiswerken, moeten er op letten dat ze voldoende bewegen. Lichamelijke beweging houdt een werknemer gezond en voorkomt verzuim. Hoe zorg je ervoor dat werknemers fit blijven?

 

De Nederlandse Gezondheidsraad adviseert minimaal 2,5 uur per week matig intensieve inspanning, en dan het liefst gespreid over de week. ‘Matig intensief’ betekent bijvoorbeeld zo wandelen dat iemand licht gaat zweten. Daarnaast is het voor oudere werknemers wenselijk om minimaal drie keer per week spierversterkende oefeningen te doen.

 

Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden

Het is een uitdaging om niet alleen gezonde en veilige arbeidsomstandigheden te creëren, zowel thuis als op kantoor, maar ook gezond gedrag bij werknemers te stimuleren om zo verzuim te voorkomen. Zo is het belangrijk dat werknemers niet uren achtereen op hun stoel blijven zitten of een verkeerde houding aannemen bij hun werk. Vooral als werknemers thuiswerken, is het lastiger om dit in de gaten te houden en te beïnvloeden. En dat is wel nodig, want er kleven risico’s aan langdurig en verkeerd zitten. Werknemers kunnen klachten aan arm, nek en schouders (KANS) oplopen. Maar ook lagerugpijn, hoofdpijn, spataderen en zelfs hart- en vaatziekten komen voor. Deze klachten ontstaan op de lange termijn en vaak ongemerkt.

 

Risico’s en maatregelen

Voorlichting en instructie geven aan werknemers is dus essentieel. Wijs op de risico’s en de maatregelen die helpen de klachten te beperken. Een leidinggevende moet zich beseffen dat daar mogelijk investeringen voor nodig zijn. Een gezonde werkplek is arboverantwoord ingericht. Dat houdt in: met kantoormeubilair dat aan de NEN-normen voldoet en is afgesteld op de lichaamsmaten van de gebruiker. Leidinggevenden moeten kantoormeubilair beschikbaar stellen voor thuiswerkers als werknemers zelf geen goede meubels hebben. Denk ook aan hulpmiddelen, zoals een laptopstandaard of een voetenbankje.

 

Afstellen van de werkplek

Het afstellen van de werkplek op de gebruiker kan je laten doen door de leverancier of een ergonoom. De leidinggevende zal de werkgever ondersteunen bij de plicht om werknemers voor te lichten en instructie te geven over veilig werken en het gebruik van arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Voorzieningen voor de werkplek vallen daar ook onder. Werknemers zijn op hun beurt verplicht deze instructies correct op te volgen. Zorg dus dat werknemers doordrongen zijn van het belang van een gezonde werkplek en wijs hen op de wederzijdse verplichting. Vervolgens moet je het zo makkelijk mogelijk maken om de werkplek goed af te stellen.

 

Bewegen om verzuim te voorkomen

Er valt veel gezondheidswinst te behalen door dagelijks met elkaar op de werkplek te bewegen. Als je werknemers kunt aanzetten om elke dag ongeveer tien minuten intensief te bewegen, levert dat al voordeel op. Werknemers kunnen bijvoorbeeld oefeningen achter hun bureau doen. Een werknemer hoeft niet altijd zittend te werken. Bij een bureau dat in hoogte verstelbaar is, kan een werknemer afwisselend zittend en staand werken. Er zijn zelfs bureaus waaraan een werknemer kan fietsen. Daarnaast is lunchwandelen een goede vorm van bewegen, die ook nog eens ontspant. Na een wandeling van 30 minuten is een werknemer weer helemaal opgeladen. Je kan verder fitnessvideo’s beschikbaar stellen en aanmoedigen dat werknemers op thuiswerkdagen samen online even met elkaar een work-out doen. Samen sporten kan nét dat belangrijke zetje geven om in beweging te komen en fysieke klachten en verzuim te voorkomen.

 

Over Visma Verzuim

Wij willen werknemers in organisaties veilig, gezond en duurzaam inzetbaar houden. Dat doen wij door samen met onze klanten de meest flexibele, complete en gebruiksvriendelijke software te ontwikkelen voor verzuimbegeleiding en het inzetbaar houden van werknemers. Daarbij geloven wij in de kracht van eenvoud, connectiviteit en data.

 


Andere blogs
26 / 05 / 23
Regels rondom de loondoorbetaling bij een zieke uitzendkracht

Als een werknemer twee jaar ziek is, mag je als werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen. Bij tijdelijk personeel, zoals uitzendkrachten gelden er andere regels. De cao van de uitzendbranche regelde dat een uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt bij ziekte van de uitzendkracht. Een paar jaar geleden ontstond hierover discussie, doordat het gerechtshof deze regel in twijfel trok: is dit wel rechtvaardig en geldt het uitzendbeding wel bij ziekte?

Bericht lezen
26 / 05 / 23
De zin van voldoende vakantie nemen

In de Arbeidstijdenwet staan regels voor het nemen van pauze en vakantie om werknemers de gelegenheid te geven van hun werk te herstellen. Rust nemen is niet alleen noodzakelijk voor het herstel na zware fysieke arbeid, maar ook na het leveren van cognitieve inspanning. Je kan het dus zien als een vorm van verzuimpreventie.

Bericht lezen
26 / 05 / 23
Is eigenrisicodragerschap financieel aantrekkelijk?

Wil je de regie houden over de re-integratie en kosten van alle zieke werknemers? Dan kan het een goed idee zijn om eigenrisicodrager (ERD) te worden voor de Ziektewet (ZW) of de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Waar moet je rekening mee houden bij de keuze om ERD te worden?

Bericht lezen
Whitepaper Vitaliteitsbeleid voor veerkrachtige werknemers

 

Vitaliteitsbeleid heeft als doel om de werknemers in de organisatie gezond en vitaal aan het werk te houden, want vitale werknemers hebben veel voordelen. Maar hoe houd je je werknemers vitaal?

Download Whitepaper