Blog overzicht

Het verschil tussen preventie en positieve gezondheid


Richard van der Kamp


Je zorgt dat een werknemer geen dagen van 12 uur maakt en onderneemt actie als er een drempel los ligt. Klaagt iemand over werkdruk, dan ga je het gesprek aan en leg je eventueel een aantal taken bij een ander neer. Zo voorkom je dat een werknemer ziek wordt en gaat verzuimen. Steeds meer werkgevers stoppen niet bij deze preventieve maatregelen en zetten in op positieve gezondheid. Alhoewel het één is te zien als het verlengde van het ander, zijn er ook een aantal belangrijke verschillen.

 

De arbowetgeving verplicht je om preventieve maatregelen te nemen. Zo kun je een belangrijk deel van verzuim voorkomen. Daarom moet je bijvoorbeeld een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en bijbehorend plan van aanpak opstellen. Daarin noteer je alle risico’s die werknemers lopen op de werkvloer. De risico’s geven je inzicht in de maatregelen die je moet nemen om te voorkomen dat werknemers ziek worden, of bij een arbeidsongeval betrokken raken.

 

PAGO geeft inzicht in werkgerelateerde gezondheidsproblemen

De Arbowet verplicht je om een contract af te sluiten met een bedrijfsarts voor de begeleiding van zieke werknemers. Daarnaast mogen gezonde werknemers advies inwinnen over gezond en veilig werken. Dat kan uitval voorkomen. Stel dat een werknemer regelmatig spierpijn in zijn rug heeft, dan kan de bedrijfsarts tips geven over het tillen van zware voorwerpen. Als de werknemer de tips goed toepast, komt hij of zij in de meeste gevallen niet ziek thuis te zitten met rugklachten.

 

De bedrijfsarts begeleidt en adviseert, maar kan nog meer doen. Hij kan namelijk ook een

periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) uitvoeren bij werknemers. De bedrijfsarts onderzoekt tijdens een PAGO welke gezondheidsproblemen het werk oplevert, of kan opleveren. Een werknemer hoeft het PAGO niet te ondergaan als hij dat niet wil. De werkgever is wél verplicht dit aan te bieden.

 

PMO richt zich op de algehele gezondheid

Naast het PAGO is er ook het periodiek medisch onderzoek (PMO). Dat onderzoek beperkt zich niet tot het in kaart brengen van de risico’s van het werk voor de gezondheid, maar richt zich op de algehele gezondheid van werknemers. In het PMO staan de fysieke en mentale gezondheid van werknemers centraal. De bedrijfsarts kijkt dan bijvoorbeeld naar de hoeveelheid beweging, (on)gezonde voeding, roken en alcoholinname. Na het onderzoek volgt een advies.

 

Nadruk leggen op gezondheid in plaats van ziekte

Het PMO is een uitgebreid onderzoek, dat ook ingaat op factoren buiten de werkvloer. Maar het is nog altijd gericht op preventie. Uit het PMO volgt een advies over wat een werknemer kan doen om niet ziek te worden.

 

Bij positieve gezondheid ligt de nadruk niet op ziekte, maar op gezondheid. Hoe fysiek en mentaal gezond is een werknemer nu, en op welke vlakken willen werknemers graag vooruitgang zien? Dat levert veel op. Zitten werknemers lekker in hun vel, dan hebben ze meer energie en is er meer ruimte voor creativiteit.

 

Denk aan de privacy van werknemers

Door in te zetten op positieve gezondheid, zet je net dat stapje extra voor je werknemers. Het is niet noodzakelijk, maar een ‘extra service’ die werknemers én organisatie veel goeds oplevert. Het is belangrijk dat je goed nadenkt over de aanpak. Waar inzetten op preventie deels voorkomt uit de verplichtingen van de Arbowet, is een focus op positieve gezondheid op vrijwillige basis. Je mag details over de gezondheid of problemen in de privésfeer niet zomaar uit eigen beweging bespreken met je werknemer. Die vallen namelijk onder het privacyrecht.

 

Bied werknemers extra ondersteuning aan

Een coach kan een traject opzetten binnen je organisatie om werknemers kennis te laten maken met positieve gezondheid. Werknemers die geïnteresseerd zijn, kunnen een vragenlijst invullen en deze doornemen met de coach. Uit dat gesprek komen actiepunten voor de werknemer.

Je organisatie kan extra ondersteuning aanbieden in de vorm van professionals die je werknemers ondersteunen bij bijvoorbeeld een rouwproces, schulden of een scheiding. Ondanks dat je vanwege privacybeperkingen een werknemer niet het hemd van het lijf mag vragen over zijn privésituatie, is er wel iets heel belangrijks dat je als leidinggevende kunt doen, namelijk uitstralen dat een werknemer altijd bij je mag aankloppen om zijn hart te luchten en de ruimte voelt om hulp te vragen.

 

Over Visma Verzuim

Wij willen werknemers veilig, gezond en duurzaam inzetbaar houden. Dat doen wij door samen met onze klanten de meest flexibele, complete en gebruiksvriendelijke software te ontwikkelen voor verzuimbegeleiding en het inzetbaar houden van werknemers. Daarbij geloven wij in de kracht van eenvoud, connectiviteit en data.

 

Wil je op de hoogte blijven over de ontwikkelingen bij Visma Verzuim? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn. Meer informatie vind je op onze website.

 


Andere blogs
26 / 05 / 23
Regels rondom de loondoorbetaling bij een zieke uitzendkracht

Als een werknemer twee jaar ziek is, mag je als werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen. Bij tijdelijk personeel, zoals uitzendkrachten gelden er andere regels. De cao van de uitzendbranche regelde dat een uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt bij ziekte van de uitzendkracht. Een paar jaar geleden ontstond hierover discussie, doordat het gerechtshof deze regel in twijfel trok: is dit wel rechtvaardig en geldt het uitzendbeding wel bij ziekte?

Bericht lezen
26 / 05 / 23
Fit blijven op de werkplek helpt om verzuim te voorkomen

Gedurende een werkdag kan het lastig zijn om voldoende te bewegen. Langdurig achter een beeldscherm zitten en in een verkeerde houding werken, kunnen fysieke problemen bij werknemers veroorzaken. Lichamelijke beweging houdt een werknemer gezond en voorkomt verzuim. Hoe zorg je ervoor dat werknemers fit blijven?

Bericht lezen
26 / 05 / 23
De zin van voldoende vakantie nemen

In de Arbeidstijdenwet staan regels voor het nemen van pauze en vakantie om werknemers de gelegenheid te geven van hun werk te herstellen. Rust nemen is niet alleen noodzakelijk voor het herstel na zware fysieke arbeid, maar ook na het leveren van cognitieve inspanning. Je kan het dus zien als een vorm van verzuimpreventie.

Bericht lezen
Wat zijn de voordelen van positieve gezondheid voor je organisatie?

Positieve gezondheid is een benadering die helpt om op een andere manier naar termen als ziekte en gezondheid te kijken. Het gaat over deelname aan de maatschappij, je betekenisvol voelen en plezier ervaren in het werk dat je doet. Je leest er alles over in dit whitepaper.