Blog overzicht

Aan de slag met re-integratie na corona


Dene Mastwijk


Het ziekteverloop van medewerkers die corona hebben opgelopen kan flink verschillen: van milde tot ernstige klachten. In het laatste geval is er een re-integratietraject nodig om iemand weer naar de werkvloer te begeleiden. Er is nog vrij weinig bekend over het ziekteverloop bij COVID-19 en daarom is het verstandig om extra aandacht te besteden aan het re-integratietraject.

 

Gelukkig hebben veel mensen met COVID-19 geen of milde klachten, maar soms komen patiënten op de intensive care (IC) terecht. Op zich is dat al ingrijpend, maar er bestaat ook een kans dat een werknemer door de IC-opname fysieke, cognitieve en/of psychische problemen oploopt. Dit heet het Post Intensive Care Syndroom (PICS). Ook zonder ziekenhuisopname valt de herstelperiode – bij zowel lichte als zware klachten – soms tegen. Simpele, dagelijkse activiteiten vormen dan al een probleem. Naast longschade is er sprake van vermoeidheid, benauwdheid, druk op de borst, duizeligheid en spierpijn. De verzamelnaam hiervoor is het COVID-19 Associated Syndrome (CAS).

 

Begrip tonen voor de situatie

Aangezien er nog niet veel bekend is, is het soms voor artsen ook lastig om patiënten zo goed mogelijk bij te staan bij het herstel. Het helpt altijd als je begrip toont voor de situatie van je werknemer en de bedrijfsarts betrekt bij de re-integratie. Ook omdat een werknemer zichzelf misschien overschat en te snel te veel wil doen, terwijl dat medisch gezien nog niet verstandig is. Wel bekijken werkgever, werknemer en bedrijfsarts in overleg hoe zij de werkzaamheden van de werknemer – binnen de mogelijkheden – weer kunnen opbouwen.

 

Bedrijfsarts beoordeelt wat de werknemer wel en niet kan

Toch is er helaas geen simpel afvinklijstje voor het herstel: er is maatwerk nodig. Vaak is er sprake van een beperkte longfunctie. De behandelend arts geeft de ernst daarvan aan met behulp van een percentage. De bedrijfsarts zal hiernaar vragen en beoordelen welke inspanningen de werknemer wel en niet aankan. Mensen met CAS hebben een iets grotere kans om gevoelens van somberheid en angst te krijgen, en soms ook van het posttraumatisch stress-syndroom (PTSS). Zo nodig adviseert de (bedrijfs)arts inzet van bijvoorbeeld een psycholoog.

Komt het re-integratietraject door de huidige coronacrisis tijdelijk tot een halt, dan is het belangrijk om daarvan een aantekening te maken in het re-integratieverslag. Bij een eventuele WIA-aanvraag neemt UWV dat mee bij de beoordeling van de re-integratie-inspanningen.

 

Zorg voor een veilige werkomgeving

Kijk ook naar de werkomgeving van de werknemer, die is namelijk van groot belang voor het herstel. Werk is mogelijk zelfs een goed medicijn voor een langdurige zieke werknemer, want dat geeft hem het gevoel dat hij erbij hoort en positief bezig is. Wel moet je zorgen voor een veilige werkomgeving en de juiste dosering werk. In coronatijden vormt re-integratie wel een extra uitdaging voor je organisatie. Misschien maken collega’s zich druk over de kans op besmetting of mist de zieke werknemer juist het contact met zijn collega’s omdat thuiswerken de norm is. Goede informatie, ook voor collega’s, is dus essentieel. In onze tutorialvideo’s voor leidinggevenden wordt de Wet verbetering poortwachter en de rol van de leidinggevende hierin toegelicht.

 

Leidinggevende speelt belangrijke rol bij herstel

Bij ex-coronapatiënten kan de leidinggevende een belangrijke rol spelen tijdens de re-integratie, bijvoorbeeld door het beste uit werknemers te halen. Leidinggevenden weten welke taken de werknemer leuk vindt en die zijn om die reden uitermate geschikt om mee te starten. Vervolgens denken ze mee over alternatieve taken die helpen bij de re-integratie. Corona brengt een extra uitdaging mee voor het re-integratieproces, maar met de juiste aanpak komt jouw werknemer er ook weer bovenop.

 

Er is digitaal meer informatie beschikbaar over de terugkeer nadat iemand COVID-19 heeft opgelopen. Kijk bijvoorbeeld op longalliantie.nl voor een handreiking over CAS of op demedischspecialist.nl voor de ‘Leidraad nazorg voor patiënten met COVID-19’. Ook diverse arbodiensten en de werkgeversvereniging AWVN bieden handreikingen aan. Ook in ons whitepaper ” Werknemers helpen bij re-integratie” vind je handige tips. Download hier het gratis whitepaper.

 

Download whitepaper

Ben je benieuwd hoe je een medewerker kunt helpen bij een duurzame re-integratie? Download de whitepaper ‘Je werknemers helpen bij re-integratie’

 

Over Visma Verzuim

Visma Verzuim wil werknemers veilig, gezond en duurzaam inzetbaar houden. Dat doen wij door samen met onze klanten de meest flexibele, complete en gebruiksvriendelijke software te ontwikkelen voor verzuimbegeleiding en het inzetbaar houden van werknemers. Daarbij geloven wij in de kracht van eenvoud, connectiviteit en data.


Andere blogs
02 / 01 / 24
Voldoende rust na inspanning voorkomt verzuim

Het komt voor: een conflict op het werk. Een kwart van de werknemers ervaart conflicten op het werk. Onder leidinggevenden is dat zelfs een derde. De productiviteit en de sfeer kunnen eronder lijden. Een groep experts stelt als nieuwe optie arbeidsconflictenverlof voor. Dit kan een goed idee zijn.

Bericht lezen
17 / 11 / 23
Conflictverlof: afkoelen om langdurig verzuim te voorkomen

Het komt voor: een conflict op het werk. Een kwart van de werknemers ervaart conflicten op het werk. Onder leidinggevenden is dat zelfs een derde. De productiviteit en de sfeer kunnen eronder lijden. Een groep experts stelt als nieuwe optie arbeidsconflictenverlof voor. Dit kan een goed idee zijn.

Bericht lezen
30 / 10 / 23
Aandachtspunten bij het inschakelen van een casemanager bij verzuim

In sommige gevallen is voor de verzuimbegeleiding van een zieke werknemer de inzet van een casemanager nodig. Deze is belast met de meer administratieve en procesmatige kant van het (langdurig) verzuim en de re-integratie. Afhankelijk van het soort contract kan een arbodienst een casemanager voor je organisatie regelen. In dit blog lees je wat je mag verwachten van een casemanager?

Bericht lezen
Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven over de ontwikkelingen bij Visma Verzuim? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn. Meer informatie over onze verzuimapplicatie.