Blog overzicht

Hoe maak je je organisatie coronaproof?


Dene Mastwijk


Een organisatie coronaproof inrichten is een precies werkje. Gelukkig is er van alles mogelijk om een veilige en gezonde werkplek te creëren. Denk aan plastic schermen, looprichtingen aangeven op de grond en fysiek contact voorkomen door bijvoorbeeld geld op de balie te leggen in plaats van in iemands hand te geven of natuurlijk met pin te betalen. Daarnaast kun je handige gadgets uitdelen zodat je werknemers de knopjes van de koffieautomaat en de deurklinken niet aan hoeven te raken. Ook heeft je organisatie waarschijnlijk liters zeep en desinfecterende gel op voorraad. Maar daar heb je allemaal niets aan als een werknemer ’s ochtends hoestend en proestend binnenkomt.

 

De kans is groot dat tijdens de coronacrisis het werk in je organisatie niet zoals altijd door kan gaan. De werkgever moet op basis van de arbowetgeving een veilige werkplek creëren en dus de kans op coronabesmettingen zo klein mogelijk maken. Dat betekent dat je maatregelen moet treffen en die moet communiceren aan je werknemers. Misschien heb je zelfs een coronaprotocol opgesteld waarin je hebt beschreven aan welke regels iedereen zich moet houden. Dat is natuurlijk geen garantie dat iedereen zich eraan houdt. En zelfs als werknemers dat wel doen, is er een mogelijkheid dat iemand geen klachten heeft en het coronavirus tóch bij zich draagt. Alleen een coronatest kan zekerheid bieden.

 

Raad werknemer een coronatest aan

In de ideale wereld zou je alle werknemers misschien wel willen laten testen op corona. Maar dat mag niet. Je kunt een werknemer wel aanraden om de GGD te bellen en een test te laten inplannen. Ook kun je hem vragen om thuis te werken totdat de testuitslag bekend is. Is thuiswerken niet mogelijk, dan kan de werknemer zich ziekmelden. Je betaalt het salaris dan door. Stribbelt een werknemer tegen, plan dan een consult met de bedrijfsarts voor hem in. De bedrijfsarts kan inschatten of het veilig is om de werknemer te laten werken.

 

Medische gegevens mag je niet verwerken

Een minder vergaande test is een temperatuurmeting. Daarbij komt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om de hoek kijken. Medische gegevens, zoals de hoogte van de temperatuur van werknemers, zijn bijzondere gegevens en die mag je niet verwerken; dat mag alleen de bedrijfsarts doen. Ook als je werknemer je toestemming geeft, mag je geen medische gegevens verwerken. Er is namelijk sprake van een machtsrelatie tussen werkgever en werknemer. Je werknemer is afhankelijk van jou voor zijn baan en zijn inkomen. Daardoor kan hij nooit ondubbelzinnig toestemming geven.

 

Privacy of veiligheid belangrijker?

Toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) was na het uitbreken van de coronacrisis erg duidelijk: werknemers temperaturen was niet toegestaan. Dat standpunt is inmiddels aangepast. Temperaturen mag wel, maar je mag de gegevens niet verwerken. Je kunt dus de temperatuur wel opmeten, maar je mag die niet noteren. Dat betekent niet dat je ’s ochtends bij de ingang kunt gaan staan met een thermometer. Je maakt alsnog een inbreuk op de privacy van je werknemers en moet je daarom afvragen wat belangrijker is: privacy of veiligheid op de werkvloer. Daarnaast is het de vraag wat je bereikt met het opmeten van de temperatuur. Een te hoge temperatuur wil niet zeggen dat een werknemer ziek is. Misschien heeft hij wel hard gefietst naar werk of heeft hij net gegeten en een grote beker warme thee gedronken. Daardoor stijgt de lichaamstemperatuur ook.

 

Bepaal of temperatuurmeting bijdraagt aan veiligheid

De wet schrijft in elk geval voor dat de werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dat is niet anders in deze coronacrisis. Dat doe je door maatregelen door te voeren en duidelijke instructies te geven aan je werknemers. Je kunt de regels vastleggen in een coronaprotocol, zodat iedereen altijd kan nalezen hoe hij zich moet gedragen op de werkplek. Geef zelf het goede voorbeeld en spreek werknemers aan op verkeerd gedrag. Stuur werknemers die één of meerdere symptomen van het coronavirus hebben naar huis. Het is aan jouw organisatie om te bepalen of dit voldoende is. Zo niet, vraag je dan af of de bijdrage van temperatuurmetingen voor zo veel extra veiligheid zorgt dat dat het recht op privacy van je werknemers overstijgt.

 

Download whitepaper

Wil je meer weten over hoe je verzuim kunt voorkomen? Download de whitepaper ‘Cijfers vormen de basis voor verzuimpreventie’

 

Over Visma Verzuim

Visma Verzuim wil werknemers veilig, gezond en duurzaam inzetbaar houden. Dat doen wij door samen met onze klanten de meest flexibele, complete en gebruiksvriendelijke software te ontwikkelen voor verzuimbegeleiding en het inzetbaar houden van werknemers. Daarbij geloven wij in de kracht van eenvoud, connectiviteit en data.

 Andere blogs
06 / 03 / 23
Beleid opstellen voor hybride werken

Sinds de coronapandemie zijn steeds meer werkgevers gaan nadenken over beleid voor hybride werken. Veel werknemers willen graag deels thuis blijven werken en ook werkgevers hebben gezien dat thuiswerken prima kan werken. Volledig thuiswerken zit er vaak niet in, maar voor hoeveel dagen gaan werknemers dan terug naar kantoor? En hoe ga je dit organiseren? Het is verstandig om hiervoor beleid op te stellen.

Bericht lezen
23 / 02 / 23
Verzuim verlagen? Verhoog de medewerkersbetrokkenheid

Betrokken medewerkers zijn goud waard voor elke organisatie. Ze melden zich (bijna) nooit ziek, werken proactief en zijn van grote toegevoegde waarde voor het bedrijf. Kortom: betrokken medewerkers bepalen in grote mate het succes van een organisatie. Maar hoe zorg je er dan voor dat je collega’s betrokken zijn en blijven?

Bericht lezen
10 / 02 / 23
Neem afspraken over privétijd tijdens verzuim op in verzuimprotocol

Een werknemer die ziek is, hoeft tijdens zijn ziekmelding niet alleen maar thuis te blijven en op bed te liggen. Maar dat betekent niet dat ze alles maar kunnen doen en laten wat ze willen. Als werkgever bespreek je de bewegingsruimte van een ziekgemelde werknemer. In hoeverre mag je grenzen stellen aan de bewegingsruimte van een zieke werknemer?

Bericht lezen
Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven over de ontwikkelingen bij Visma Verzuim? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn.