Blog overzicht

Verzuimbegeleiding: 8 veelgestelde vragen


Dene Mastwijk


Of een medewerker ziek wordt of niet, daar heb je weinig invloed op, toch? Nou, je weet wel beter. Goed verzuimbeleid en goede verzuimbegeleiding helpen. Maar dat is best een kluif. Hoe zorg jij als organisatie dat je het goed regelt voor je medewerkers én je bedrijfsproces? 8 veelgestelde vragen op dit gebied vind je hier op een rij. Inclusief de antwoorden natuurlijk.

 

Vragen over verzuimbegeleiding:

 

1. Wanneer verzuim?

Verzuim is eigenlijk een moeilijk woord voor het feit dat iemand iets niet doet. ‘Je verzuimt iets’ als je bijvoorbeeld een rekening niet betaalt. Vanuit HR en personeelszaken hebben we het bij verzuim over iemand die niet op zijn werk komt, met als reden: ziekte.

 

2. Waarom verzuimbeleid voor je organisatie maken?

Soms kun je als werkgever voorkomen dat mensen ziek worden. Bijvoorbeeld als de ziekte door het werk komt; letterlijk, zoals bij kankerverwekkende stoffen, of figuurlijk, zoals bij overspannenheid. Op andere momenten kun je voorkomen dat mensen lang ziek blijven. Dat is ook je wettelijke plicht. En wist je dat ook je werknemer een verantwoordelijkheid heeft?

Uitleg over wie welke plicht heeft en wat op welk moment doet bij ziekte en verzuim, hoort simpelweg thuis in je verzuimbeleid.

 

3. Slim verzuimbeleid, hoe krijg je dat?

Je verzuimbeleid pak je goed aan als je de onderstaande stappen goed regelt:

  • Stap a: Verzuim bijhouden/registreren
  • Stap b: Verzuim terugdringen & voorkomen
  • Stap c: Mensen die verzuimen goed begeleiden

 

4. Stap a; Bijhouden – wat heeft dat voor zin?

Allereerst ben je simpelweg voor de wet verplicht bij te houden hoe vaak en hoe lang mensen ziek zijn. Maar een regel volgen ‘om de regel’ is niet de beste motivatie. Wat wel? Als je inzicht hebt, wordt het ook eenvoudiger oplossingen te bedenken. Dat is beter voor je mensen én voor je kosten.

Zeker als je alles rondom verzuim digitaal bijhoudt, ontdek je veel meer dan de cijfers aan de oppervlakte. Zoek je hiervoor een handig hulpmiddel? In Visma Verzuim kun je eenvoudig het ziekteverzuim registreren en ontdek je patronen. Bijvoorbeeld over uitval op bepaalde afdelingen. Of in bepaalde periodes.

 

5. Stap b: Terugdringen – hoe en wat dan?

Bij terugdringen heb je veel aan de informatie die je registreert. Dankzij de inzichten en patronen bedenk je oplossingen gericht op minder uitval door ziekte rondom die patroonsituaties. Bijvoorbeeld op bepaalde afdelingen, als het verzuim daar opvallend groter is. Of bij bepaalde mensen, als zij opvallend vaak of lang afwezig zijn.

Bij meer verzuim op één afdeling onderzoek je bijvoorbeeld of dit met het werk te maken heeft. Of met de werksfeer… Zo ja, kom hiervoor met verbeterstappen en kijk over een tijdje in de verzuimcijfers of die helpen!

 

6. Stap c: Verzuimbegeleiding, moet je dan als werkgever handjes vasthouden?

Die laatste stap uit je verzuimbeleid is de concrete verzuimbegeleiding. Je zieke werknemers zitten er echter meestal niet op te wachten dat je letterlijk hun handje vasthoudt. Hoe begeleid je ze dan wél goed? Onderstaande vragen geven je richting.

 

7. Wat is verzuimbegeleiding? Betekenis eenvoudig uitgelegd

Verzuimbegeleiding bestaat uit veel verschillende onderdelen. Dat gaat heel wat verder dan alleen een goed re-integratieplan maken. Denk bijvoorbeeld ook aan medewerkers uitnodigen voor bezoekjes aan de bedrijfsarts, bijhouden of ze bij de bedrijfsarts kwamen en andere informatie verzamelen in hun dossier.

 

8. Hoe maak je verzuimbegeleiding eenvoudiger?

Voor je verzuimbegeleiding op maat vind je alles in Visma Verzuim, overzichtelijk bij elkaar. Van hoe je ziek- en herstelmeldingen goed doet tot de maximale bewaartermijn van persoonlijke gegevens. En van medewerkers uitnodigen voor een bezoek aan de bedrijfsarts tot een digitaal seintje geven als er een taak moet worden uitgevoerd. Zo weet je zeker dat je alles regelt én eenvoudig bij elkaar hebt.

Dat deze verzuimbegeleiding goed is voor je werknemers en je kosten, mag inmiddels duidelijk zijn. Maar doe je het niet om die redenen, doe het dan voor de wet. Want volgens de Wet verbetering poortwachter is verzuimbegeleiding verplicht en loop je anders het risico op fikse boetes. Je moet namelijk bewijzen dat je er echt alles aan deed om terugkeer van zieken mogelijk te maken. Gelukkig krijg jij dat prima voor elkaar met ondersteuning van de juiste verzuimapplicatie, toch?

 

Over Visma Verzuim

Visma Verzuim wil werknemers veilig, gezond en duurzaam inzetbaar houden. Dat doen wij door samen met onze klanten de meest flexibele, complete en gebruiksvriendelijke software te ontwikkelen voor verzuimbegeleiding en het inzetbaar houden van werknemers. Daarbij geloven wij in de kracht van eenvoud, connectiviteit en data.Andere blogs
06 / 03 / 23
Beleid opstellen voor hybride werken

Sinds de coronapandemie zijn steeds meer werkgevers gaan nadenken over beleid voor hybride werken. Veel werknemers willen graag deels thuis blijven werken en ook werkgevers hebben gezien dat thuiswerken prima kan werken. Volledig thuiswerken zit er vaak niet in, maar voor hoeveel dagen gaan werknemers dan terug naar kantoor? En hoe ga je dit organiseren? Het is verstandig om hiervoor beleid op te stellen.

Bericht lezen
23 / 02 / 23
Verzuim verlagen? Verhoog de medewerkersbetrokkenheid

Betrokken medewerkers zijn goud waard voor elke organisatie. Ze melden zich (bijna) nooit ziek, werken proactief en zijn van grote toegevoegde waarde voor het bedrijf. Kortom: betrokken medewerkers bepalen in grote mate het succes van een organisatie. Maar hoe zorg je er dan voor dat je collega’s betrokken zijn en blijven?

Bericht lezen
10 / 02 / 23
Neem afspraken over privétijd tijdens verzuim op in verzuimprotocol

Een werknemer die ziek is, hoeft tijdens zijn ziekmelding niet alleen maar thuis te blijven en op bed te liggen. Maar dat betekent niet dat ze alles maar kunnen doen en laten wat ze willen. Als werkgever bespreek je de bewegingsruimte van een ziekgemelde werknemer. In hoeverre mag je grenzen stellen aan de bewegingsruimte van een zieke werknemer?

Bericht lezen
Meer informatie over verzuimbegeleiding

Ben je benieuwd wie er allemaal betrokken zijn bij verzuimbegeleiding? En wat hun rol daarin precies is? Download de whitepaper ‘Wie zijn er allemaal betrokken bij ziekteverzuim en wat is hun rol?’