Blog overzicht

Verzuimbegeleiding: 8 veelgestelde vragen


Dene Mastwijk


Of een medewerker ziek wordt of niet, daar heb je weinig invloed op, toch? Nou, je weet wel beter. Goed verzuimbeleid en goede verzuimbegeleiding helpen. Maar dat is best een kluif. Hoe zorg jij als organisatie dat je het goed regelt voor je medewerkers én je bedrijfsproces? 8 veelgestelde vragen op dit gebied vind je hier op een rij. Inclusief de antwoorden natuurlijk.

 

Vragen over verzuimbegeleiding:

 

1. Wanneer verzuim?

Verzuim is eigenlijk een moeilijk woord voor het feit dat iemand iets niet doet. ‘Je verzuimt iets’ als je bijvoorbeeld een rekening niet betaalt. Vanuit HR en personeelszaken hebben we het bij verzuim over iemand die niet op zijn werk komt, met als reden: ziekte.

 

2. Waarom verzuimbeleid voor je organisatie maken?

Soms kun je als werkgever voorkomen dat mensen ziek worden. Bijvoorbeeld als de ziekte door het werk komt; letterlijk, zoals bij kankerverwekkende stoffen, of figuurlijk, zoals bij overspannenheid. Op andere momenten kun je voorkomen dat mensen lang ziek blijven. Dat is ook je wettelijke plicht. En wist je dat ook je werknemer een verantwoordelijkheid heeft?

Uitleg over wie welke plicht heeft en wat op welk moment doet bij ziekte en verzuim, hoort simpelweg thuis in je verzuimbeleid.

 

3. Slim verzuimbeleid, hoe krijg je dat?

Je verzuimbeleid pak je goed aan als je de onderstaande stappen goed regelt:

  • Stap a: Verzuim bijhouden/registreren
  • Stap b: Verzuim terugdringen & voorkomen
  • Stap c: Mensen die verzuimen goed begeleiden

 

4. Stap a; Bijhouden – wat heeft dat voor zin?

Allereerst ben je simpelweg voor de wet verplicht bij te houden hoe vaak en hoe lang mensen ziek zijn. Maar een regel volgen ‘om de regel’ is niet de beste motivatie. Wat wel? Als je inzicht hebt, wordt het ook eenvoudiger oplossingen te bedenken. Dat is beter voor je mensen én voor je kosten.

Zeker als je alles rondom verzuim digitaal bijhoudt, ontdek je veel meer dan de cijfers aan de oppervlakte. Zoek je hiervoor een handig hulpmiddel? In Visma Verzuim kun je eenvoudig het ziekteverzuim registreren en ontdek je patronen. Bijvoorbeeld over uitval op bepaalde afdelingen. Of in bepaalde periodes.

 

5. Stap b: Terugdringen – hoe en wat dan?

Bij terugdringen heb je veel aan de informatie die je registreert. Dankzij de inzichten en patronen bedenk je oplossingen gericht op minder uitval door ziekte rondom die patroonsituaties. Bijvoorbeeld op bepaalde afdelingen, als het verzuim daar opvallend groter is. Of bij bepaalde mensen, als zij opvallend vaak of lang afwezig zijn.

Bij meer verzuim op één afdeling onderzoek je bijvoorbeeld of dit met het werk te maken heeft. Of met de werksfeer… Zo ja, kom hiervoor met verbeterstappen en kijk over een tijdje in de verzuimcijfers of die helpen!

 

6. Stap c: Verzuimbegeleiding, moet je dan als werkgever handjes vasthouden?

Die laatste stap uit je verzuimbeleid is de concrete verzuimbegeleiding. Je zieke werknemers zitten er echter meestal niet op te wachten dat je letterlijk hun handje vasthoudt. Hoe begeleid je ze dan wél goed? Onderstaande vragen geven je richting.

 

7. Wat is verzuimbegeleiding? Betekenis eenvoudig uitgelegd

Verzuimbegeleiding bestaat uit veel verschillende onderdelen. Dat gaat heel wat verder dan alleen een goed re-integratieplan maken. Denk bijvoorbeeld ook aan medewerkers uitnodigen voor bezoekjes aan de bedrijfsarts, bijhouden of ze bij de bedrijfsarts kwamen en andere informatie verzamelen in hun dossier.

 

8. Hoe maak je verzuimbegeleiding eenvoudiger?

Voor je verzuimbegeleiding op maat vind je alles in Visma Verzuim, overzichtelijk bij elkaar. Van hoe je ziek- en herstelmeldingen goed doet tot de maximale bewaartermijn van persoonlijke gegevens. En van medewerkers uitnodigen voor een bezoek aan de bedrijfsarts tot een digitaal seintje geven als er een taak moet worden uitgevoerd. Zo weet je zeker dat je alles regelt én eenvoudig bij elkaar hebt.

Dat deze verzuimbegeleiding goed is voor je werknemers en je kosten, mag inmiddels duidelijk zijn. Maar doe je het niet om die redenen, doe het dan voor de wet. Want volgens de Wet verbetering poortwachter is verzuimbegeleiding verplicht en loop je anders het risico op fikse boetes. Je moet namelijk bewijzen dat je er echt alles aan deed om terugkeer van zieken mogelijk te maken. Gelukkig krijg jij dat prima voor elkaar met ondersteuning van de juiste verzuimapplicatie, toch?

 

Over Visma Verzuim

Visma Verzuim wil werknemers veilig, gezond en duurzaam inzetbaar houden. Dat doen wij door samen met onze klanten de meest flexibele, complete en gebruiksvriendelijke software te ontwikkelen voor verzuimbegeleiding en het inzetbaar houden van werknemers. Daarbij geloven wij in de kracht van eenvoud, connectiviteit en data.


Andere blogs
26 / 05 / 23
Regels rondom de loondoorbetaling bij een zieke uitzendkracht

Als een werknemer twee jaar ziek is, mag je als werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen. Bij tijdelijk personeel, zoals uitzendkrachten gelden er andere regels. De cao van de uitzendbranche regelde dat een uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt bij ziekte van de uitzendkracht. Een paar jaar geleden ontstond hierover discussie, doordat het gerechtshof deze regel in twijfel trok: is dit wel rechtvaardig en geldt het uitzendbeding wel bij ziekte?

Bericht lezen
26 / 05 / 23
Fit blijven op de werkplek helpt om verzuim te voorkomen

Gedurende een werkdag kan het lastig zijn om voldoende te bewegen. Langdurig achter een beeldscherm zitten en in een verkeerde houding werken, kunnen fysieke problemen bij werknemers veroorzaken. Lichamelijke beweging houdt een werknemer gezond en voorkomt verzuim. Hoe zorg je ervoor dat werknemers fit blijven?

Bericht lezen
26 / 05 / 23
De zin van voldoende vakantie nemen

In de Arbeidstijdenwet staan regels voor het nemen van pauze en vakantie om werknemers de gelegenheid te geven van hun werk te herstellen. Rust nemen is niet alleen noodzakelijk voor het herstel na zware fysieke arbeid, maar ook na het leveren van cognitieve inspanning. Je kan het dus zien als een vorm van verzuimpreventie.

Bericht lezen
Meer informatie over verzuimbegeleiding

Ben je benieuwd wie er allemaal betrokken zijn bij verzuimbegeleiding? En wat hun rol daarin precies is? Download de whitepaper ‘Wie zijn er allemaal betrokken bij ziekteverzuim en wat is hun rol?’