Blog overzicht

Welzijn van werknemers meten


Richard van der Kamp


Werknemers die goed in hun vel zitten, presteren beter en verzuimen minder. Ook zullen zij langer bij dezelfde organisatie blijven werken. Om gezonde en gelukkige werknemers te hebben, houden steeds meer werkgevers zich bezig met het aanbieden van welzijnsprogramma’s en het meten van het welzijn van werknemers. 

 

Werken is meer dan alleen geld verdienen. Werknemers moeten het ook naar hun zin hebben op het werk. Het hebben van voldoende ontwikkelingsmogelijkheden, de mate van autonomie in het werk, de feedback en waardering die werknemers krijgen en de werkdruk dragen bij aan het werkgeluk en welzijn van werknemers. Voor werkgevers is het nuttig om te weten hoe werknemers zich voelen binnen een organisatie. Gezonde en gelukkige werknemers zijn namelijk een aanwinst: naast het leveren van betere prestaties en het lagere verzuim, tellen ook de hogere loyaliteit aan de organisatie en de bijdrage aan een grotere klanttevredenheid.

 

Verschillende factoren om te meten

Werknemerswelzijn omvat het lichamelijke, financiële, emotionele en sociale welzijn van werknemers. Gezonde voeding en voldoende slaap en lichaamsbeweging zijn bepalend voor de fysieke gezondheid van werknemers. Ongezond eten en weinig slapen en bewegen, hebben een negatieve invloed op de gezondheid, geluk en prestaties van werknemers. Net als het hebben van geldzorgen. Voor het emotionele en sociale welzijn van werknemers is een prettige werksfeer en goed contact met collega’s belangrijk.

 

Hoe meet je het welzijn van werknemers?

Een manier om welzijn van werknemers te meten is via online vragenlijsten. Door eerst te bepalen wat je wilt meten, kan je de juiste vragen stellen. Welke algemene en specifieke onderdelen van werknemerswelzijn moeten gemeten worden? Denk aan vragen over onderwerpen zoals stress, de werk-privébalans, bevlogenheid en de tevredenheid met het salaris, het werk en het leven. Overweeg ook om vragen op te nemen over het lichamelijke welzijn (zoals het hebben van goede bureaustoelen en gezond eten). Als de onderwerpen voor de vragen duidelijk zijn, kan de vragenlijst opgesteld worden. Een vragenlijst moet niet te lang zijn. De motivatie om mee te werken zal anders ontbreken en werknemers zullen de vragen haastig en onzorgvuldig invullen. Als werknemers weten dat het onderzoek een korte vragenlijst bevat, zullen ze het niet erg vinden om de lijst vaker in te vullen. Zo kan je als werkgever meerdere malen per jaar meten. Dat is goed, want het gevoel van welzijn verandert namelijk in de loop der tijd. Bij te weinig metingen lopen werkgevers het risico om belangrijke verbeterpunten, trends en inzichten mis te lopen. Door gebruik te maken van wetenschappelijke vragenlijsten, kan je met een gevalideerd meetinstrument aan de slag. Ga je met een extern onderzoeksbureau in zee, vraag dan naar de kwaliteit van de vragenlijst die zij inzetten, die laat namelijk nog wel eens te wensen over. Door in de vragenlijst ook open vragen op te nemen, geef je werknemers de mogelijkheid om hun eigen mening te delen. Dat geeft vaak goede achtergrondinformatie over de uitkomsten in cijfers die je krijgt op basis van de meerkeuzevragen.

 

Meetresultaten en veelgemaakte fouten voorkomen

Werkgevers kunnen de resultaten van het welzijnsonderzoek gebruiken om nieuw beleid op te stellen, een welzijnsstrategie te ontwikkelen of welzijnsprogramma’s aan te bieden. Werknemers die de moeite nemen om een vragenlijst in te vullen, verwachten ook actie vanuit de organisatie. Ga als leidinggevende in gesprek met je werknemers om de onderzoeksresultaten te evalueren. Dat zal helpen bij het formuleren van oplossingen. Het opstellen van een focusgroep zal werknemers ook meer betrekken bij het onderzoek. Door de data uit het eerste onderzoek te gebruiken als nulmeting, vervolgens een welzijnsprogramma op te starten en een tijd later weer een meting te doen, kan je het welzijnsprogramma evalueren. Ook kunnen de scores uit het welzijnsonderzoek vergeleken worden met het ziekteverzuim binnen een organisatie. Verbeteren beide scores? Dan is het welzijn aan het groeien en het verzuim aan het verminderen.

Om gelijk de juiste data te verzamelen, moeten enkele fouten voorkomen worden. Zo moet de vraagstelling om welzijn te meten correct zijn. Het gaat niet om de vraag hoe de organisatie de werknemers helpt om hen lekker in hun vel te laten zitten, maar om de vraag of werknemers lekker in hun vel zitten. De eerste vraag brengt een welzijnsprobleem niet goed in kaart, de tweede wel. Ook voor de evaluatie van een welzijnsprogramma is de tweede vraag nodig. De vragenlijsten moeten betrouwbaar zijn en let erop dat er niet te veel antwoorden in één score worden samengevat. Zo’n score is te algemeen om er gericht beleid op te maken. Laat de open vragen niet links liggen. De antwoorden hierop vertellen het verhaal achter de cijfers.

 

Werknemerswelzijn verbeteren

Werkgevers kunnen het werknemerswelzijn verbeteren door hiernaar onderzoek te doen binnen de eigen organisatie en door de verkregen resultaten te evalueren en daarop ander beleid toe te passen of nieuwe strategieën en programma’s in te voeren. Werkgevers kunnen helpen om de lichamelijke gezondheid van werknemers te verbeteren door beweging en gezond gedrag te stimuleren. Om financiële stress te verlichten, kunnen werkgevers een budgetcoach inhuren om werknemers te helpen bij het beheren van hun financiën. Ook kunnen werkgevers de werkomgeving evalueren en problemen aanpakken die de emotionele gezondheid van werknemers negatief beïnvloeden. Bijvoorbeeld door het bewustzijn te vergroten, stigma’s te verminderen en programma’s in te voeren voor emotionele ondersteuning. Het verbeteren van het sociale welzijn kan werknemers met elkaar te verbinden. Het bevorderen van relaties heeft een positief effect op de productiviteit en motivatie van werknemers en vermindert verzuim.

 

Wil je meer weten over hybride werken? Schrijf je dan in voor het webinar Hoe creëer je een succesvolle balans tussen thuiswerken en op kantoor?

 

Over Visma Verzuim

Wij willen werknemers in organisaties veilig, gezond en duurzaam inzetbaar houden. Dat doen wij door samen met onze klanten de meest flexibele, complete en gebruiksvriendelijke software te ontwikkelen voor verzuimbegeleiding en het inzetbaar houden van werknemers. Daarbij geloven wij in de kracht van eenvoud, connectiviteit en data.

 


Andere blogs
26 / 05 / 23
Regels rondom de loondoorbetaling bij een zieke uitzendkracht

Als een werknemer twee jaar ziek is, mag je als werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen. Bij tijdelijk personeel, zoals uitzendkrachten gelden er andere regels. De cao van de uitzendbranche regelde dat een uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt bij ziekte van de uitzendkracht. Een paar jaar geleden ontstond hierover discussie, doordat het gerechtshof deze regel in twijfel trok: is dit wel rechtvaardig en geldt het uitzendbeding wel bij ziekte?

Bericht lezen
26 / 05 / 23
Fit blijven op de werkplek helpt om verzuim te voorkomen

Gedurende een werkdag kan het lastig zijn om voldoende te bewegen. Langdurig achter een beeldscherm zitten en in een verkeerde houding werken, kunnen fysieke problemen bij werknemers veroorzaken. Lichamelijke beweging houdt een werknemer gezond en voorkomt verzuim. Hoe zorg je ervoor dat werknemers fit blijven?

Bericht lezen
26 / 05 / 23
De zin van voldoende vakantie nemen

In de Arbeidstijdenwet staan regels voor het nemen van pauze en vakantie om werknemers de gelegenheid te geven van hun werk te herstellen. Rust nemen is niet alleen noodzakelijk voor het herstel na zware fysieke arbeid, maar ook na het leveren van cognitieve inspanning. Je kan het dus zien als een vorm van verzuimpreventie.

Bericht lezen
Whitepaper 'Hoe zorg je voor werkgeluk'

Werkgeluk is een belangrijk onderdeel van een baan. Werknemers die gelukkig zijn met hun werk, zijn niet alleen betrokken en enthousiast, ze presteren en functioneren ook beter.

Download het whitepaper ‘Hoe zorg je voor werkgeluk’.