19 / 08 / 22

Ouderschapsverlof: hoe werkt het in de praktijk?


Richard van der Kamp


Sinds 2 augustus 2022 kunnen werknemers negen weken betaald ouderschapsverlof opnemen. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk? Onze collega’s van Visma Youserve hebben het voor je op een rijtje gezet. Zo krijg je een goed beeld van wat de voorwaarden zijn, hoe de uitkering wordt berekend en hoe je het kunt aanvragen.

 

Voorwaarden aan ouderschapsverlof

Een werknemer heeft als ouder recht op onbetaald ouderschapsverlof tot het kind acht jaar is. Dit is een verlof van maximaal 26 keer het aantal uren van de werkweek van de werknemer. Sinds 2 augustus 2022 kunnen ouders die een arbeidsovereenkomst hebben in het eerste levensjaar van het kind 9 werkweken hiervan als betaald ouderschapsverlof opnemen.

 

De werknemer kan het ouderschapsverlof in één keer achter elkaar opnemen. Een andere mogelijkheid is het verlof flexibel in te delen, bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken. Of één of meerdere dagen per week verdeeld over een aantal maanden.

 

Het recht op betaald ouderschapsverlof geldt ook als het kind vóór 2 augustus 2022 is geboren, maar op deze datum nog geen jaar oud is en de werknemer nog recht heeft op ouderschapsverlof. De werknemer kan dan alsnog maximaal 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen als het verlof wordt opgenomen voordat het kind 1 jaar oud is.

 

Let op! De werknemer moet het betaald verlof opnemen binnen 1 jaar na de geboorte van het kind.

 

Berekening van de uitkering

De uitkering van het betaald ouderschapsverlof bedraagt 70 procent van het dagloon, inclusief 8 procent vakantiegeld.

 

Het UWV bepaalt dit dagloon op de volgende manier:

 

  • Het UWV neemt de datum van één maand vóór de verlofdatum. Als de werknemer per vier weken betaald krijgt, neemt het UWV de datum van vier weken vóór het verlof.
  • Vanaf die vastgestelde datum kijkt het UWV één jaar terug. Het UWV berekent wat het totale sociale verzekeringsloon (SV-loon) in dat jaar was.
  • Het SV-loon deelt het UWV door 261 dagen: het gemiddelde aantal werkdagen per jaar. De uitkomst hiervan is het dagloon.

Let op! Er geldt een maximumdagloon van € 232,90 (bedrag 2022). De uitkering per dag die de werknemer ontvangt is daarom nooit hoger dan 70 procent van het maximumdagloon.

 

Aanvraagprocedure en betaling van de uitkering

De werkgever kan vanaf 9 augustus 2022 bij het UWV een uitkering betaald ouderschapsverlof voor de werknemer aanvragen. De werkgever vraagt de uitkering aan via de Verzuimmelder of Digipoort. De uitkering valt onder de Wet Arbeid en Zorg (WAZO).

 

Let op! Aanvragen van de uitkering kan alleen voor hele werkweken.

 

De werkgever doet de aanvraag achteraf, nadat de werknemer minimaal één keer de uren van zijn werkweek betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen.

 

Gegevens die nodig zijn bij de aanvraag:

 

  • De geboortedatum van het kind.
  • De ingangsdatum van het betaald ouderschapsverlof.
  • Het aantal werkweken dat de werknemer het betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen (minimaal 1 week en maximaal 9 weken).
  • De bevestiging dat de werknemer het aantal weken verlof van het eerste betaalverzoek al heeft opgenomen. Dit geef je aan op het aanvraagformulier.

Bij de aanvraag van de uitkering kies je als werkgever of je de uitkering in één keer of in delen wilt ontvangen:

 

  • Als je de uitkering in 1 keer wilt ontvangen, doe je een aanvraag nadat de werknemer het hele verlof heeft opgenomen.
  • Als je de uitkering in delen wilt ontvangen, doe je een aanvraag met het eerste betaalverzoek nadat de werknemer een deel van het verlof heeft opgenomen.

Let op! Voor ieder kind kan maximaal drie keer een betaalverzoek worden ingediend. Daarbij moet eerst het eerste verzoek zijn goedgekeurd, voordat je een tweede of derde verzoek kunt indienen. Het UWV beslist binnen 4 weken over een verzoek.

Ons advies: dien in één keer achteraf, dus nadat de werknemer het gehele betaalde verlof heeft opgenomen, over de totale periode het betaalverzoek in bij het UWV. Dit voorkomt correcties en beperkt administratieve lasten.

Meer detailinformatie over het betaalde ouderschapsverlof is te vinden op de website van het UWV.

 

Ouderschapsverlof vastleggen in Visma Verzuim

Je wilt natuurlijk ook het betaald ouderschapsverlof kunnen vastleggen in je verzuimsysteem. Dit kan heel eenvoudig in Visma Verzuim. In dit artikel staat uitgelegd hoe je betaald ouderschapsverlof kunt vastleggen in Visma Verzuim VZS, lees meer.


Ouderschapsverlof registreren in Visma Verzuim VZS?

Hoe je betaald ouderschapsverlof vast kunt leggen in Visma Verzuim VZS lees je via deze link.Gerelateerd nieuws
02 / 01 / 24
Voldoende rust na inspanning voorkomt verzuim

Het komt voor: een conflict op het werk. Een kwart van de werknemers ervaart conflicten op het werk. Onder leidinggevenden is dat zelfs een derde. De productiviteit en de sfeer kunnen eronder lijden. Een groep experts stelt als nieuwe optie arbeidsconflictenverlof voor. Dit kan een goed idee zijn.

Bericht lezen
17 / 11 / 23
Conflictverlof: afkoelen om langdurig verzuim te voorkomen

Het komt voor: een conflict op het werk. Een kwart van de werknemers ervaart conflicten op het werk. Onder leidinggevenden is dat zelfs een derde. De productiviteit en de sfeer kunnen eronder lijden. Een groep experts stelt als nieuwe optie arbeidsconflictenverlof voor. Dit kan een goed idee zijn.

Bericht lezen
30 / 10 / 23
Aandachtspunten bij het inschakelen van een casemanager bij verzuim

In sommige gevallen is voor de verzuimbegeleiding van een zieke werknemer de inzet van een casemanager nodig. Deze is belast met de meer administratieve en procesmatige kant van het (langdurig) verzuim en de re-integratie. Afhankelijk van het soort contract kan een arbodienst een casemanager voor je organisatie regelen. In dit blog lees je wat je mag verwachten van een casemanager?

Bericht lezen